Nieuw!

Agile People Leadership (ICP-LEA)

Participatief leiderschap als antwoord op de complexe wereld van vandaag

De meest vooruitstrevende bedrijven hebben de formele managementrol veranderd in een meer participatieve leiderschapsrol. Ze beseffen dat mensen het meest productief, creatief en gelukkig zijn als ze persoonlijke controle hebben over hun eigen leven en het vermogen hebben om hun werk zelf te organiseren. In deze organisaties wordt van iedereen verwacht dat hij een leider is.

Situering

Deze agile leiderschapstraining laat je nieuwe manieren van werken zien, waar mensen en interacties meer gewaardeerd worden dan processen en tools, en waar reageren op verandering belangrijker is dan het volgen van een plan.

Leiderschap verandert. De traditionele managementstijl van ‘command & control’ is niet langer succesvol in de snel veranderende werkomgeving van vandaag. Er is behoefte aan een paradigmaverschuiving bij leiders en hun begrip van wat effectief leiderschap inhoudt.

Hoe paradoxaal het ook klinkt, we zullen in de toekomst niet minder, maar veel meer leiderschap nodig hebben.  En dit kan alleen als de huidige leiders hun leiderschapsstijl onder de loep durven nemen en zich openstellen voor verandering.

 


+ FIGUURTJES met mannetjes doorheen de webfiche?

Doelgroep

Leiders, lijnmanagers, operationele & business managers en consulting managers, Agile coaches, consultants, HR managers, HR Business Partners, HR professionals, zowel in de private als de publieke sector.

Wat leer je in de opleiding?

Deze module bouwt verder op de module Agile Fundamentals (doorklik voorzien), en samen leiden ze tot een Certificaat ‘Leading with Agility’ van ICAgile (ICP-LEA).

 • Je krijgt inzichten in het belang van wendbare organisaties en participatief leiderschap.  Waarom zouden we evolueren naar een nieuwe leiderschapsstijl ?
 • Je maakt kennis met verschillende leiderschapsstijlen en het gebruik van macht en invloed
 • Je leert om eerst jezelf te leiden, vooraleer anderen te leiden en een omgeving te creëren waarin co-creatie en innovatie kunnen gedijen
 • Je maakt kennis met modellen en tools die je helpen inzicht te krijgen in jouw denken en handelen en de impact ervan op relaties
 • Je krijgt handvaten om via effectieve communicatie mensen in beweging te brengen.

Deze leerdoelen werden mee bepaald door ICAgile. Ze vormen de leidraad van de opleiding, en bepalen ook wat er aan bod komt in de schriftelijke opdracht die na de training zal leiden tot de ICP-LEA certificatie.

Programma

Deze module volgt op de basismodule Agile People Fundamentals, die noodzakelijk is voor het behalen van het certificaat ICP-LEA. 

Inhoud van het Agile Leadership programma:

 • Het waarom en wat van Agile Leadership: In deze sessie verkennen we de veranderende omgeving en omstandigheden die vragen om een andere benadering van leiden en volgen. We onderzoeken onze persoonlijke overtuigingen en onze verwachtingen ... welke concrete gedragingen verwachten we van Agile leiders.
 • Leiderschapsgedrag dat wendbaarheid mogelijk maakt: Als je een radicale transformatie wil doorvoeren, is het behulpzaam om volgende vragen te stellen: Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naartoe?  In deze sessie onderzoeken we de evolutie van leiderschapstheorieën en leiderschapsstijlen alsook de specifieke kwaliteiten en competenties die we kunnen cultiveren en ontwikkelen om onze eigen persoonlijke veerkracht te vergroten.
 • In verbinding met jezelf: Als we onszelf niet kunnen begrijpen en omarmen, is er weinig hoop dat we anderen kunnen begrijpen en accepteren. Als we begrijpen waarom we op bepaalde manieren op dingen reageren, krijgen we de inzichten en het vermogen om onze reacties beter te kiezen.  In deze module onderzoeken we manieren om ons meer bewust te worden van onze eigen ervaringen.
 • Jezelf ontwikkelen en leiden: nadat we inzichten gekregen hebben om beter in verbinding met onszelf te staan, en keuzes kunnen maken in interacties met anderen, gaan we die principes in praktijk brengen.  We maken ons vertrouwd met het Clear Leadership-model ontwikkeld door Gervase Bushe, en hoe we de 4 zelven van de leider kunnen ontwikkelen.
 • Communicatievaardigheden: In deze sessie werken we aan de dynamiek van effectieve communicatie via de lenzen van verschillende mentale modellen, de dynamiek van productieve gesprekken en de kracht van effectieve verhalen om mensen tot actie te bewegen. We onderzoeken manieren om boeiende verhalen te vertellen en anderen te inspireren.

Didactische aanpak

Door gebruik te maken van de techniek ‘training from the back of the room’ ligt er een grote nadruk op kennisdeling en het uitwisselen van concrete praktijkvoorbeelden en ervaringen. Tijdens de sessies focussen we namelijk vooral op de verwerking van de concepten die daarin aan bod komen dmv praktische toepassing en het delen van ervaringen en perspectieven.

Op die manier bouw je als student een gebalanceerde en goed onderbouwde bagage op. Deze zal je in staat stellen om de schriftelijke opdracht uit te werken die leidt tot de ICP-LEA certificatie, maar je vult er vooral een persoonlijk rugzak mee op die je nodig hebt om samen met je collega’s de Agile transformatie van je organisatie in goede banen te leiden.

De online sessies zijn gespreid over enkele weken, en duren telkens twee uur. Gedurende en na afloop de het online traject krijg je toegang tot de ‘Agile People Campus’ waar je allerlei leer- en leesmateriaal ter beschikking hebt om je voor te bereiden op de komende les. Hou er rekening mee dat je per sessie een tweetal uur reserveert om je voor te bereiden.

ENKEL VORO ONLINE LEERTRAJECT GELDIG? VERSCHIL MET LIVE?

Trainer

Linda Schreurs

Linda Schreurs

Linda is een gepassioneerde agile practitioner, een professionele coach en een gemotiveerde facilitator met 30 jaar ervaring als IT manager. Als resultaatgerichte manager raakte ze geïnteresseerd in menselijk gedrag, lette ze op wat mensen echt motiveert of drijft en ondersteunde ze haar teams om geweldige resultaten te behalen.  Linda gelooft sterk in sociocratische samenwerkingsmodellen die mensen responsabiliseren en ondersteunen om de missie van de organisatie op de meest optimale en aangename manier te realiseren.  Het is haar passie om organisaties en leiders te ondersteunen bij hun transformatie naar wendbaarheid en autonomie. Ze heeft een hands-on mentaliteit en een helikopterview, combineert ratio en emotie en is authentiek en enthousiast. Ze is open, direct en transparant in haar communicatie en gaat graag in gesprek met leiders om naar hun uitdagingen te luisteren en haar eigen ervaringen en systemische opvattingen te delen.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 06/05/2021

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 30/11/2021

Stilte en leiderschap 1