Nieuw!

Agile People Fundamentals

Leg de fundamenten voor een Agile organisatie en ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet

In deze opleiding krijg je tools en basisprincipes aangereikt waarmee de transformatie naar een lerende, wendbare organisatie in gang kan worden gezet. Zo zorg je voor een rijke voedingsbodem voor medewerkers, teams en leiders en bouw je een structuur en cultuur die je organisatie stap voor stap meevoert naar de ‘the future of work’.

Situering

De rol van managers, en HR / People-professionals verandert snel - van een 'traditionele' focus op beleid en processen naar het besef dat de toekomst ligt in het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen presteren en gelukkig te zijn.

We moeten op zoek naar wat mensen limiteert in hun mogelijkheden, en ruimte creeren voor intrinsieke drijfveren en ownership om betrokkenheid en medewerkerstevredenheid te maximaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je organisatie

Hoe creëer je een gemeenschappelijke richting in je teams en organisatie? Hoe creëer je de voorwaarden om medewerkers optimaal te laten presteren? Hoe kunnen organisaties leren, zich aanpassen en reageren op de snel veranderende VUCA-wereld die we ervaren?

Aan de hand van Agile waarden, principes, tools en frameworks bekijken we hoe strategie, processen en cultuur moeten veranderen om de bedrijfsflexibiliteit te vergroten.

Doelgroep

Leiders, lijnmanagers, operationele & business managers en consulting managers, Agile coaches, consultants, HR managers, HR Business Partners, HR professionals, zowel in de private als de publieke sector.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je ontdekt de relevantie en urgentie van Agile werken en het cultiveren van een Agile mindset binnen organisaties.
 • Je maakt kennis met de Agile People tools en principes en hoe je deze kunt toepassen op je werkplek en die belangrijk zijn voor een wendbare omgeving.
 • Je ontdekt hoe strategie, processen en cultuur moeten veranderen wanneer je werkt in een bedrijf met flexibele waarden.
 • Je krijgt handvaten om nieuwe manieren van denken en werken te introduceren
 • Je krijgt concrete modellen en oefeningen om in de praktijk aan de slag te gaan
 • Je krijgt inzichten in criteria voor een gezond werkklimaat
 • We leren van elkaar, met elkaar en onder elkaar - door kennis, ervaringen en verhalen te delen en een expertisenetwerk op te bouwen rond Agility in de organisatie.

Programma

 • Inleiding tot Agile People: we geven inzichten in de principes, waarden, methoden en tools die we kunnen toepassen om competentie en innovatie ruimte te geven. 
 • Bespreking van jouw persoonlijke uitdagingen en toelichting omtrent de certificatieopdracht.
 • Psychologische veiligheid als basis voor een lerende organisatie: het belang van het creëren van een omgeving waar vertrouwen heerst om innovatie en creativiteit te vergroten.  We spelen "The Psychological Safety Game" om de dialoog over moeilijke onderwerpen te vergemakkelijken.
 • 'Emerging’ strategieën, structuren en doelen: inzichten verkrijgen in het belang van ‘emerging’ strategieën in plaats van langetermijnplannen.  Verkennen van nieuwe manieren van werken met budgetten, doelen, prestatieprocessen en beloningen. Mindset Slider-oefening. Te gebruiken WoW's: Beyond Budgeting, OKR's, Impact Mapping, VSM, enz.
 • Creëren van een Agile cultuur: voorwaarden voor het creëren van een gezonde cultuur waar mensen hun potentieel optimaal kunnen inzetten en zich ondersteund en veilig voelen. De kloof tussen structuren en cultuur/waarden. Structuur - Culture Misfit Rollenspel.
 • Voorwaarden scheppen voor verandering: in de huidige, snel veranderende en complexe omgevingen, worden we als mensen en als organisaties uitgedaagd om snel te reageren en flexibel te zijn.  In deze module verkennen we VUCA, proberen we een raamwerk voor zingeving en besluitvorming voor leiders uit (CYNEFIN) en onderzoeken we wat onze organisaties in staat stelt om echte leerorganisaties te worden.
 • Samenvatting van de modules en overzicht van eigen uitdagingen en mogelijke acties

Leermateriaal

Tijdens de training krijg je een werkboek, alsook het boek Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) van auteur Pia-Maria Thorén, de trekker van de Agile People groep, en een inspiratie voor alle Agile People instructeurs.

Didactische aanpak

 • Door gebruik te maken van de techniek ‘training from the back of the room’ ligt er een grote nadruk op kennisdeling en het uitwisselen van concrete praktijkvoorbeelden en ervaringen. We doen veel activiteiten die ons helpen om de geleerde concepten concreet te maken, aan bod komen dmv praktische toepassing en het delen van ervaringen en perspectieven.
 • Je leert tijdens deze opleiding ook omgaan met digitale tools (o.a.Zoom, Mural) die ons in staat stellen om verbinding te maken, te co-creëren en het geleerde te visualiseren. Op die manier bouw je als student een gebalanceerde en goed onderbouwde bagage op.

Vervolgopleidingen Agile People

Deze training is een must voor iedereen die naderhand het leertraject wil verderzetten met de module Agility in HR en/of Agile Leadership. Klik hierop door voor meer informatie.

Trainer

Michaëla Broeckx

Michaëla Broeckx

Michaëla studeerde aan de Universiteit Gent Arabische filologie en cultuurstudie, want talen openen deuren naar culturen. En die deur leidde meteen naar een eerste werkervaring als professioneel trainer in een Europees team, voor de launch van een telecombedrijf in de golfstaat Oman. Van daaruit is haar pad alleen maar gevarieerder en ruimer geworden, gaande van: instructional design, technisch trainen, HR software implementaties en Agile project management tot het ‘nieuwe werken’ en Agile transformatie. Ondertussen is ze veel jaren en ervaringen rijker, maar blijft cultuur steevast een belangrijke rol spelen in haar leven.  Ze ziet hedendaagse digitale oplossingen als een perfecte manier om leercultuur - en in het bijzonder coöperatief leren - te ondersteunen en te voeden. Als Agile coach moet ze dan ook dagelijks de brug slaan tussen IT en Business, tussen technologie en gebruikers en stelt ze continu verbeteren en levenslang leren als motto voorop.  Ze heeft een uitgebreide ervaring als trainer en facilitator en beoogt vooral om leermomenten zo waardevol mogelijk te maken, door tussentijdse feedbackloops in te bouwen en zo samen wendbare en effectieve leersessies te creëren.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 06/05/2021

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 30/11/2021

Stilte en leiderschap 1