i.s.m.Partner logo 1
Nieuw!

Het Vorkmodel ™ voor ontwikkelingsgericht werken

Een kernmodel om één op één gesprekken te leiden in een co-creatieve dialoog

Het Vorkmodel is een methodiek om één op één ontwikkelingsgesprekken te leiden. Je structureert je eigen en andermans ontwikkeling met vier sporen (vandaar de Vork) van voortgang. Deze training is het referentiekader dat je steeds met je meedraagt als je gesprekken voert. Na de training ben je in staat om andere methoden en modellen die je kent of nog wil verkennen in dit overkoepelend ontwikkelingsmodel te plaatsen. Alle sporen van het Vorkmodel worden methodisch behandeld en getraind.

Situering

Succesvolle één op één gesprekken zijn voor veel professionals een essentieel onderdeel van hun werk. Leidinggevenden en HR professionals hebben allerlei soorten gesprekken met medewerkers, leraren spreken met leerlingen, hulpverleners met cliënten, coaches met hun coachees, adviseurs met opdrachtgevers, projectleiders met hun interne leidinggevende, enz.  Je hoopt in dergelijke gesprekken dat de ander je begrijpt, iets leert of in beweging komt. Allicht zet je je eigen ervaring en deskundigheid in om de ander iets mee te geven. Of je voert de gesprekken al jarenlang intuïtief, naar best vermogen en intentie. Als je begint te merken dat analyseren, adviseren en oplossingen aanreiken, niet oplevert wat je hoopt, dan is het tijd om te bezinnen over je gespreksmethodiek. Je eigen ideeën inzetten wordt veel makkelijker als je het gesprek breder kadert als een begeleiding van leren en ontwikkelen. Je leert op die manier om de coachrol toe te voegen aan je beroepsrol.

Het voorstel is om je één op één gesprekken voortaan vorm te geven als een dialoog en daarin het Vorkmodel te gebruiken om het gesprek te leiden. Je expertise en ervaring krijgt een plaats in een bredere betrachting om de ander in zijn ontwikkeling te helpen. Je kadert een concreet onderwerp in een breder geheel van leren en ontwikkelen.  De dialoog en het Vorkmodel stellen je in staat om gelijk welk soort gesprek tot een ontwikkelingsgesprek te maken. Met het Vorkmodel wordt de complexiteit hanteerbaar en word je een gesprekspartner waar de andere echt iets aan heeft. 

De vierdaagse is een stevige, methodische training, een bootcamp rond het leren voeren van ontwikkelingsgesprekken. Gespreksvaardigheden worden veelvuldig ingeoefend aan de hand van het Vorkmodel.

Doelgroep

 • Trainers, coaches en consultants die het Vorkmodel willen verkennen als gelaagde en ontwikkelingsgerichte manier voor het voeren van 1 op 1 gesprekken.
 • Leidinggevenden en HR medewerkers die hun één op één gesprekken willen verrijken.
 • Leraren en leerlingbegeleiders die gesprekken willen voeren met leerlingen.

De ideale deelnemer

Onze ideale deelnemer herkent zich in 1 of meerdere van onderstaande formuleringen.

 • Je bent een ervaren professional die open staat om vaardigheden te leren.
 • Je hebt al gewerkt met je eigen patronen, kernkwadrant en je weet dat je zelf het belangrijkste instrument bent van invloed.
 • Je bent iemand die in de praktijk staat van één op één gespreksvoering.
 • Je hebt enkele basisvaardigheden in verbinden, luisteren, detecteren van lichaamstaal, vragen stellen en samenvatten onder de knie.
 • Je bent bereid vooraf en nadien het handboek te bestuderen en filmpjes te bekijken.
 • Je beseft dat deze training geen coachopleiding is, maar een training in één op één gesprekvoering gebaseerd op één model, het Vorkmodel.

Wat leer je in de opleiding?

Met het Vorkmodel en het dialogiseren heb je een methodiek om één op één gesprekken te leiden. Na deze training begrijp je het Vorkmodel. Je structureert je eigen en andermans ontwikkeling met vier sporen van voortgang. Thema's als identiteit, levenskeuzes en zingeving kan je voortaan methodisch concreet hanteren. Deze training is het referentiekader dat je steeds met je meedraagt als je gesprekken voert. Na deze training kun je vlieguren beginnen maken. Je bent in staat om andere methoden en modellen die je kent of nog wil verkennen in dit overkoepelend ontwikkelingsmodel te plaatsen.

Alle sporen van het Vorkmodel worden methodisch behandeld en getraind. We zetten je vaardigheid op scherp om in begeleidingsgesprekken leiderschap te nemen. We hebben er ook aandacht voor dat je een dialoog voert en jezelf inzet in het gesprek.  Opgelet: dit is geen coachopleiding. Het is een training om het Vorkmodel te leren gebruiken in een co-creatieve dialoog, als trainer, coach, leraar, consultant, HRM of leidinggevende. 

 

 • Je leert ontwikkelingsgesprekken voeren.
 • In gelijk welk één op één gesprek leer je het gesprek leiden.
 • In gelijk welk één op één gesprek leer je ook jezelf inbrengen zodat er een wederzijdsheid ontstaat.
 • Je hebt een basis voor peer-coaching.
 • Je leert om allerlei gesprekken (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, recruteringsgesprekken, slecht nieuws gesprekken, coachgesprekken, adviesgesprekken) te kaderen als ontwikkelingsgesprek.
 • Leerlinggesprekken worden authentieker.
 • Door het Vorkmodel mee te geven, leren leerlingen zichzelf te sturen doorheen hun leven.
 • Als hulpverlener leer je de zelfsturing van je cliënt bevorderen.
 • Je stelt je eigen ontwikkelingsvork op scherp waardoor je keuzes en prioriteiten leert bepalen.
 • Mensen die meer kinesthetisch zijn, kunnen het Vorkmodel - en dus hun eigen ontwikkeling - 'voelen' door te stappen op het Vorkdoek.
 • Je leert begrijpen wat gelaagd ontwikkelingsgericht begeleiden is als leidinggevende, coach, trainer of HR professional.
 • Je leert je eigen agenda en doelen integreren in een dialoog.
 • Als coach leer je om beter om te gaan met complexiteit in gesprekken.

Programma

Dag 1: Kaderen en projectspoor

 • uitgangspunten en principes van het Vorkmodel
 • de ideale setting
 • de vaardigheid om een aanmelding te herkaderen
 • het maken van verbinding en rapport
 • voortgang structureren op het projectspoor


Dag 2: Acht methoden van identiteitsontwikkeling

 • integratie van basismodel logisch niveaus (Dilts) en kernkwadrant (Ofman)
 • de methode om een ontwikkelingsthema op te sporen en te benoemen
 • rollen en delen integreren tot heelheid
 • patronen detecteren
 • triadisch dialogiseren door feedback te geven met beeldvorming
 • de ontwikkelingsformule om voortgang te structureren


Dag 3: Zingevingsontwikkeling

 • de vier stappen om het vierde spoor te structuren
 • de brug tussen identiteitsontwikkeling en zingeving
 • de dialogische methode om bewustzijn te verbreden en verdiepen


Dag 4: Zelfsturingsvaardigheid

 • patronen van zelfsturing zien en teruggeven
 • een model om de gesprekspartner te helpen groeien in zelfsturing
 • de draakoefening voor assesment en ontwikkeling van zelfsturing
 • de praktijk van het switchen van sporen
 • de toepassing in trajecten en in online werk

Didactische aanpak

 • Vooraf doen we een schriftelijke intake en bekijk je een inleidend filmpje over het Vorkmodel.
 • De training is opgezet als een boot camp. De residentiële formule dient om je deze methodiek in de diepte eigen te kunnen maken en samen te leren.
 • De training dient om te demonstreren, te oefenen en feedback te krijgen op je oefening.
 • Je krijgt feedback op persoonlijke patronen die meespelen in de rol als gespreksleider.
 • Er wordt tussendoor kennis aangeleverd uit de persoonlijkheidspsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychologische scholen en sociale psychologie.
 • We creëren als groep gezamenlijk kennis en inzicht rond persoonsontwikkeling en thema’s als zingeving en bewustwording.
 • Na het traject krijg je de kans tot blijvende netwerking en samenwerking in het netwerk van Deep Evolvement (www.deepevolvement.com).
 • Maximum aantal deelnemers: 16. Bij grotere groepen wordt Rudy Vandamme geassisteerd door een co-trainer.

Leermateriaal

 • Boek: Vandamme, R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad. 
 • Boek: Vandamme, R. (2017). Zinzoekers. De kracht van radicale authenticiteit.
 • Boek: Vandamme, R. (2017). Ontwikkelingsgericht Werken in de praktijk. 106 verhalen, voorbeelden en inzichten.
 • Het Vorkdoek om op te staan.

De bezieler, Rudy Vandamme, aan het woord

Via onderstaand filmpje kan je al even kennismaken met het Vorkmodel

Getuigenissen (1)

Al enige jaren werk ik met mijn favoriete methodiek De Vork van Rudy Vandamme. Een methodiek voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De methode stelt zowel de coach als de coachee in staat om ontwikkeling helder te structureren. Als coach van individuen en teams maak ik veelvuldig gebruik van Het Vorkmodel vooral de praktische handvatten helpen om de ontwikkeling van studenten, cliënten, patiënten, medewerkers of bewoners vanuit groter en lange termijnperspectief te benaderen.

- Andries Scherpenzeel, Docent, Christelijke Hogeschool Ede

Trainer

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring met individuele coaching, teamontwikkeling en organisatieverandering. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de oprichter van het Deep Evolvement Instituut. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis (level 1)
Startdatum 06/11/2023Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis (level 1)

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 09/10/2023Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (levels 1 tot 3)
Startdatum 25/10/2023Duur: 1.5 uur

Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (levels 1 tot 3)

Maak kennis met het programma, de werkwijze en ...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 25/01/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer