i.s.m.Partner logo 1

Kennismakingsworkshop: Facilitation skills voor teamleaders en managers

Maak kennis met de het programma, de werkwijze en de begeleiders

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op een gratis kennismakingsavond over de opleiding: Facilitation skills voor teamleaders en managers. Je maakt kennis met het programma, de werkwijze en de begeleiders van de leergang. Je krijgt de kans om vragen te stellen én je kan eens proeven van een stukje inhoud uit de training.

Doelgroep

Elke teamleider, trainer of begeleider die naast zijn/haar traditionele rol de nood ziet of het verlangen voelt om in complexere groepsdynamieken, toegevoegde waarde te leveren.  Iedereen die vanuit een plek van dienstbaarheid en daadkracht meer wil betekenen in het deblokkeren van impasses, conflictdynamieken en geen angst heeft om daaraan te beginnen.

Waarom een training met focus op de 'facilitator'?

Wij geloven dat de rol van facilitator in de toekomst het belangrijkste aspect van goed leiderschap zal worden. Het mobiliseren van energie, het bij elkaar brengen van verschillende opinies, rollen en temperamenten wordt een essentiële hoeksteen om een organisatie doeltreffend, creatief en flexibel te doen functioneren. Dit geldt daarenboven niet alleen voor de rol van de leidinggevenden, maar ook voor de rol van de traditionele trainer of begeleider. Vandaag wordt ook van hen een andere “skillset” verwacht willen ze hun waarde blijven waarmaken voor organisaties.

  • Een facilitator is altijd gericht op leren en groeien van het individu maar ook van de groep, de organisatie of de verenging. Leidinggevenden hebben dit perspectief sterker te integreren in het uitoefenen van hun rol. 
  • Elke trainer kan een trainingsprogramma, een vergadering of workshop opstellen. Als facilitator zorgt de trainer dat er sprake is van ‘transformatie’ en integreert dit binnen gelijk welk werkveld.
  • Het meeste werk dat vandaag succes en creativiteit borgt, is teamwerk. Een facilitator zorgt ervoor dat binnen het team een groepscultuur van maturiteit gecreëerd worden.
  • Als er spanning, problemen of gewoon leemtes binnen een organisatie gezien en benoemd kunnen worden, moet dat potentieel onder begeleiding van een deskundige facilitator omgezet kunnen worden in leerkansen en progressie.
  • Een facilitator is niet de “problem solver”: zij zijn wél degenen die vernieuwing, creativiteit en energie weten te mobiliseren en de groep kunnen stuwen naar het oplossen van eigen problemen. Een facilitator kan dat extra beetje 'magie' brengen in vergaderingen, projecten en teams, of je nu in de rol van teamleider, manager of begeleider aanwezig bent.

Programma van de gratis infoavond

  • Voorstelling van de 2 begeleiders
  • De inhoud van de opleiding: Facilitation skills voor teamleaders en managers 
  • De werkwijze van de opleiding
  • Tijdens de training 'Facilitation skills voor teamleaders en managers' word je als deelnemer meegenomen op een intensieve reis van ervaringen, oefeningen en reflectie. Elke facilitator krijgt de kans om te begeleiden en krijgt daarna uitgebreide feedback van de trainers en van de andere deelnemers.  Je krijgt een inzicht in je persoonlijke sterke punten en werkpunten als facilitator.  Op de infoavond kan je al eens proeven van een kort trainingsmoment aan de hand van een inspirerende oefening.

Trainers

James Bampfield

James Bampfield

James Bampfield heeft meer dan 20 jaar ervaring als consultant en begeleider binnen organisaties in alle soorten en maten. Hij heeft zelf intensief opleidingen gevolgd in allerlei disciplines.  Hij heeft, samen met André Pelgrims, met passie en de grootste zorg, een eigen methode uitgebouwd voor het faciliteren.  Deze methode is gebaseerd op de ervaring in hun werk met duizenden mensen. Ook hun eigen evolutie, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak, blijft cruciaal - enorm belangrijk voor een facilitator die voortdurend op de hoogte wil blijven en het beste van zichzelf wil geven.

André Pelgrims

André Pelgrims

André Pelgrims heeft een rijk parcours als trainer afgelegd. Zijn achtergronden als onderwijspedagoog en als Gestalltgevormde psycholoog, zijn verdere studie en ervaring in systemisch werk zowel binnen gezinnen als binnen organisaties hebben hem veelzijdig geschoold en gevoed. Meer dan 20 jaar is hij met zijn eigen trainingsgroep succesvol en geloofwaardig actief in de bedrijfswereld in Europa, de US en Azie.  Hij heeft doorheen zijn jarenlange werken met groepen een aantal specifieke domeinen van persoonlijke ontwikkeling een eigen kleur gegeven. Groepsdynamica, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarin belangrijke expertise domeinen.  

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 10/03/2023

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 05/12/2022

Stilte en leiderschap 1