Faciliteren van een online training

In deze 'train the online trainer' leer je een interactief online leertraject realiseren

Deze train de online trainer wil je beter voorbereiden op het uitwerken en realiseren van blended en zelfs 100% online trainingen en leertrajecten. We starten vanuit een eenvoudig didactisch model en onderzoeken wat er anders is aan de online context. Daarna behandelen we de verschillende componenten van een online leertraject. Tenslotte werken we een stukje online training uit, ieder binnen zijn mogelijkheden. Tijdens een presentatie en feedback moment bespreken we valkuilen en goede praktijken.

Situering

Sinds de corona crisis klinkt de vraag naar online leren steeds luider. Effectieve online leertrajecten ontwerpen en aanbieden is echter sneller gezegd dan gedaan. Het vraagt een andere voorbereiding en nieuwe instructie- en leergewoontes. Zowel voor de organisatie, de trainers en coaches als voor de deelnemers.

De verleiding bestaat om face-to-face trajecten snel online te vertalen. Dat werkt in sommige gevallen, maar niet altijd. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat effectieve online resultaten vooral het gevolg zijn van een zorgvuldig ontwerp gebaseerd op modellen die rekening houden met meerdere factoren.

Tijdens deze online training trachten we, al doende, handvaten aan te reiken om je te inspireren bij het realiseren van je online trainingen en leertrajecten.  Dit gebeurt via een eenvoudige technologische omgeving die voor iedereen (thuis of op het werk) haalbaar is. (Zoom + MS PowerPoint + Mail).

We beseffen dat de concrete omgeving voor elke deelnemer, KMO, groot bedrijf, onderwijsinstelling, overheid of multinational zeer verschillend kan zijn. Daarom hanteren we een pragmatische aanpak. Zodat elke deelnemer na het volgen van deze training een eigen traject kan ontwikkelen in functie van de eigen specifieke context.

Doelgroep

L&D professionals, trainers, coaches en iedereen die actief betrokken is bij het ontwerpen en realiseren van blended - en/of online trainingen en leertrajecten.

Wat leer je in de opleiding: Faciliteren van een online training?

 • Je leert een didactisch model gebruiken als handvat voor je online trainingen en trajecten.
 • Je ervaart diverse digitale leervormen.
 • Je ontdekt verschillende soorten digitale leerinhoud.
 • Je leert enkele leertechnologieën kennen.
 • Je gebruikt een methode om je online trainingen en trajecten stapsgewijs te ontwerpen, te realiseren en op te volgen.  
 • Je experimenteert zelf met je eigen training of leertraject.
 • Je bouwt vertrouwen op met online trainen en leren.

Programma

Voorbereiding: Deze online training vraagt een individuele voorbereiding van ongeveer anderhalf uur.

 • Inschrijven op het nieuwe elektronische leerportaal van HRD Academy
 • Intake: in kaart brengen van de verwachtingen en de context van de deelnemers
 • Korte 'Ontdek Zoom' sessie voor wie nog niet vertrouwd is met Zoom (optioneel)


Video/Screencast: Online leren: waarover gaat het?  Basis componenten: 3 korte presentaties met overzichten.

 • Welke digitale werkvormen zijn er mogelijk?
 • Welke leertechnologie is daarvoor nodig?
 • Welke digitale inhouden kan je hierbij inzetten?
 • Opdracht: Breng uw basiscomponenten in kaart door het invullen van een fiche met vragen.


Sessie 1 online: Basis componenten, intake en doelstellingen

 • Online intervisie van de basiscomponenten (adhv de ingeleverde opdracht)
 • Methode: realiseren van online leertrajecten in 6 stappen
 • Intake: wat is de vraag en de context van de klant en van mijn deelnemers?
 • Leerdoelen en fases: wat willen we in bereiken en in welke volgorde?
 • Opdracht: beschrijf uw case: intake en doelstellingen


Sessie 2 online: Ontwerp

 • Online intervisie over het uitwerken van uw case (adhv de ingeleverde opdracht)
 • Ontwerp: welke digitale werkvormen, inhouden en online technologieën zet je hiervoor in?  In welke volgorde?
 • Enkele didactische principes
 • Opdracht: ontwerp een scenario voor uw case


Sessie 3 online: Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen

 • Online intervisie van het scenario (adhv de ingeleverde opdracht)
 • Voorbereiden: inhoud, technisch, communicatie, administratie
 • Uitvoeren: dry run en vertrouwen opbouwen, goede praktijken
 • Opvolging en evaluatie

 
Opvolging achteraf en ROI: Evalueren en reflecteren, Quizbot, Online coaching

Didactische aanpak

 • Deze vaardigheidstraining bestaat uit een mix van online leervormen waaronder korte presentaties, hands-on oefeningen en intervisiemomenten.
 • De training wordt gespreid over 3 online sessies van ongeveer 2,5u met enkele leeractiviteiten voor en na.
 • Vooraf is er een schriftelijke intake. De concrete inhoud van het programma wordt, zo goed mogelijk, hierop afgestemd.
 • Er worden modellen en schema’s aangereikt die we toepassen op ieders individuele case.
 • Veel aandacht gaat hierbij naar feedback en gestructureerde uitwisseling. Leren van elkaar staat centraal.
 • Maximum aantal deelnemers: 10

Online leerportaal HRD Academy

Het traject (intake, leermateriaal, opdrachten, vragen) wordt ondersteund door de Elektronische Leeromgeving van HRD Academy (Anewspring).  Op dit platform vind je oa:

 • Syllabus: 'Faciliteren van een online training' in PDF formaat. In deze syllabus vind je ook links naar andere nuttige leerinhouden.
 • Video/screencast: 'Online leren, waarover gaat het?'

Getuigenissen (8)

Een zeer nuttige training die je op weg helpt bij het ontwerpen en faciliteren van een online training. Door je eigen case als leidraad te gebruiken, is de training uiterst praktisch en zie je onmiddellijk resultaat. De trainer kent zijn vak en brengt iedereen in de groep verder, los van ieders beginniveau. Niet alleen zijn kennis en expertise, ook zijn enthousiasme dragen ertoe bij dat je meer vertrouwen krijgt in je eigen kunde. Ik ben zeer tevreden over deze training!

- Joke Germeys, Zelfstandig coach en trainer

Een zeer nuttige training die je op weg helpt bij het ontwerpen en faciliteren van een online training. Door je eigen case als leidraad te gebruiken, is de training uiterst praktisch en zie je onmiddellijk resultaat. De trainer kent zijn vak en brengt iedereen in de groep verder, los van ieders beginniveau. Niet alleen zijn kennis en expertise, ook zijn enthousiasme dragen ertoe bij dat je meer vertrouwen krijgt in je eigen kunde. Ik ben zeer tevreden over deze training!

- Joke Germeys

Ik heb de opleiding als ontzettend nuttig ervaren. Ik kende Zoom wel en ik kon wel een scherm delen en zo, maar dat was het wel. Ik vond het vooral zo goed omdat je ook echt leert nadenken over hoe je zelf een training opzet. Het scenario waarbij je je leerdoelen, methode en inhoud in kaart brengt was voor mij echt een eye-opener.

- Barbara Bos, Medewerker Front Office & Oordelen / Trainer, College voor de Rechten de Mens (Rijksoverheid NL)

Patrick Belpaire heeft mij in 3 dagdelen enorm veel bijgeleerd. De training zorgde ervoor dat ik niet in de valkuil van de 'vorm' val. Zoom eerst uit: wat zijn de leerdoelen, hoe hangt alles samen, hoe bouw ik het op en met welke werkvormen. Voor welke stukken moet ik mijn deelnemers offline samenbrengen en wat kan individueel online? Deze training leert dat je niet onmiddellijk aan 'decoratie' moet denken, maar eerst (opnieuw) de fundamenten en de muren van het leermoment moet opbouwen zodat je niet aan 'remote teaching' gaat doen, maar aan écht online LEREN! Patrick is een heel kundige trainer die ook buiten de vaste lesmomenten de tijd neemt om feedback te geven en met je mee te denken en te werken aan je praktijkcase.

- Fleur Nollet, Projectleider, School & Veiligheid

Dit is een fijne opleiding die mij heel veel geleerd heeft: een aantal (IT) kapstokken, nieuwe terminologie en een duidelijke structuur van digitaal leren. Een aanrader.

- Kundan Khatri Chhetri, Procesbegeleider, vzw Integratie en Inburgering Antwerpen

Enigszins sceptisch ingesteld schreef ik in voor deze online training. Patrick heeft de zeldzame combinatie van een goede pedagoog en een ervaren man in het dagdagelijks hanteren van een reeks digitale programma's en tools en is daarbij nog zeer begaan met het 'bij elkaar houden' van een groep deelnemers. Hij deinst er niet voor terug om een uur aan zijn workshops te breien om te antwoorden op vragen, om verduidelijkingen te geven of om deelnemers individueel te coachen. Zeer warm aanbevolen!

- Marcel Le Moine, Managing Partner, Patramarc BV

Tijdens de opleiding worden de methodes die aan bod komen ook direct toegepast, bvb: breakout rooms en samenwerkingstools. Dit zorgt voor een heel praktische en praktijkgerichte aanpak en zo ondervind je zelf ook direct de voor- en nadelen ervan.

- Inger Cnudde, Training Administrator, Van Marcke

De opleiding heeft een switch veroorzaakt in het denken over het aanbieden van een online training. De cursus zelf was ook op die manier gestructureerd. Heel aangename manier om zelf een online opleiding bij te wonen. Gegeven door een heel ervaren en betrokken trainer die kon inspelen op de individuele verschillen van alle deelnemers.

- Veronique De Broeck, Prevent NV

Trainer

Patrick Belpaire

Patrick Belpaire

Patrick Belpaire studeerde in 1984 af als geaggregeerd licentiaat in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen. Na een periode van 2 jaar als docent Didactiek en coach ‘Leren Leren’ vervoegde hij Dolmen Computer Applications.  In 1994 combineerde hij zijn ICT, marketing en pedagogische ervaring via de oprichting van het bedrijf U&I Learning nv, gespecialiseerd in (e-)learning.  Dit bedrijf groeiende uit tot een beursgenoteerde onderneming met meer dan 200 klanten en 120 medewerkers in 3 landen. In juni 2010 verliet hij U&I Learning als aandeelhouder en bestuurder. Sindsdien stelt hij zijn ervaring ten dienste als adviseur en begeleider van KMO’s in groei, alsook van grotere ondernemingen in hun evolutie naar lerende organisatie. 

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 13.09.202114:00 - 17:00
 • 20.09.202114:00 - 17:00
 • 27.09.202114:00 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 950,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 02.12.202114:00 - 17:00
 • 09.12.202114:00 - 17:00
 • 16.12.202114:00 - 17:00

Locatie

Online

Trainer

 • Patrick BelpairePatrick Belpaire

Prijs

€ 950,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven