Organisatieopstellingen tussen een kudde Ijslandse paarden

De onderliggende dynamieken in een organisatie, bij jezelf en de ander op het spoor komen

Het doel van opstellingswerk is om vanuit een andere plek, met een meer heldere blik, naar jezelf en je organisatie te kijken. In deze 1-daagse workshop geven we een extra dimensie aan het opstellingswerk door de opstellingen in de natuur te doen tussen een kudde loslopende IJslandse paarden. Omdat hun overleving afhangt van samenwerking, zijn paarden gevoelig aan systeemenergie. Vanuit dit samenzijn met mens, natuur en dier onderzoeken we de onderliggende dynamieken in een organisatie.

Situering

Een organisatieopstelling is een inzichtgevende en oplossingsgerichte methode die ingezet wordt bij organisatieproblemen van allerlei aard. Als je het gevoel hebt dat jouw potentieel of dat van je organisatie niet optimaal benut wordt, dan kan een organisatieopstelling leiden tot nieuwe perspectieven.

De vraagsteller brengt een thema in vanuit zijn positie in de organisatie. Bijvoorbeeld: een manager verkent via een opstelling opties voor een betere organisatiestructuur. Een medewerker probeert erachter te komen waarom de relatie met zijn chef niet werkt. Een consultant gaat na hoe hij zijn opdrachtgever beter kan helpen. 

Een organisatieopstelling heeft het vermogen om zaken aan het licht te brengen die via een andere, meer klassieke aanpak doorgaans verborgen blijven. In functie van het thema kiest de opsteller representanten uit de groep. Deze vertegenwoordigen mensen of zelfs dingen die relevant zijn voor het betreffende thema. Iemand staat bijvoorbeeld voor een collega of voor de toekomst van het bedrijf. Intuïtief geeft de opsteller de representanten een fysieke positie in de ruimte. Op die manier ontstaat als het ware een ruimtelijk beeld van het te onderzoeken thema. Het is vaak verbazend hoe dan bij de representanten allerlei emoties en ervaringen naar boven komen die zijn te herkennen bij de persoon die zij vertegenwoordigen. Dit opmerkelijke fenomeen noemen we de representatieve waarneming. Deze vormt de basis van het verdere opstellingsproces en de uiteindelijke ontknoping. 

Doelgroep

Je kan aan de workshop deelnemen als je belangstelling hebt voor deze manier van werken of als je een thema hebt dat je graag met deze methode wil onderzoeken. Op één dag doen we vier opstellingen.  Als doelgroep denken we bijvoorbeeld aan volgende rollen: coach, leidinggevende, trainer, HR professional, consultant.

Programma

We geven een extra dimensie aan het opstellingswerk door de opstellingen in de natuur te doen tussen een kudde loslopende IJslandse paarden.  Omdat hun overleving afhangt van de samenwerking binnen de kudde, zijn paarden gevoelig aan systeemenergie. Vanuit die gevoeligheid kunnen ze iets extra toevoegen aan het opstellingswerk. De paarden kiezen in de opstelling als vrij element steeds hun eigen plaats. Ervaring met paarden is hiervoor niet nodig.

Het doel van opstellingswerk is om vanuit een andere plek, met een meer heldere blik, naar jezelf en je organisatie te kijken. De rust en de stilte van de natuur en de wijsheid van de kudde helpen ons om bij die plek in onszelf te komen.

Deze dag is een uitnodiging tot integraal aanwezig zijn in jezelf. Vanuit dit samenzijn met mens, natuur en dier onderzoeken we de onderliggende dynamieken in een organisatie.

Programma

 • 9u30: onthaal met koffie en thee
 • 10u: kennismaken met elkaar en met het werk organisatieopstellingen
 • 10u30 - 11u15: integraal aanwezig komen met de paarden
 • 11u15: eerste organisatieopstelling tussen de paarden
 • 12u30 - 13u30: lunch
 • 13u45 - 15u: tweede organisatieopstelling tussen de paarden
 • 15u15 - 16u30: derde organisatieopstelling tussen de paarden
 • 16u30 - 17u: pauze
 • 17u - 18u15: vierde organisatieopstelling tussen de paarden
 • 18u15 - 18u30: afsluitronde

Aangepaste kledij

Gezien we buiten werken is het aangeraden om aangepaste, waterdichte kledij te voorzien die ook vuil mag worden. Voorzie ook laarzen of gesloten schoenen die vuil mogen worden. En zonnecrème bij warm weer indien nodig.

Getuigenissen (2)

Bijzonder om te ervaren hoe de paarden de verbinding, die ontstaat door het openen van het hart, tonen in de opstellingen. Telkens opnieuw op dat eigenste moment verschijnen ze als het ware uit het niets. Een unieke ervaring!

- Leen Deprez

Mooi hoe een kudde paarden en twee experten en een leuke groep veel inzichten kunnen geven. Ik heb veel bijgeleerd en kan deze opleiding zeker aanraden!

- Hans Van der Meeren

Trainers

Paul D'Haene

Paul D'Haene

Opgeleid als industrieel ingenieur, heb ik ruim 30 jaar ervaring in verschillende organisaties zowel in leidinggevende als meer uitvoerende functies. Nu werk ik sinds meerdere jaren op zelfstandige basis als therapeutisch begeleider zowel individueel als voor organisaties. Mijn visie op de ontwikkeling van organisaties is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van Frédéric Laloux zoals beschreven in zijn boek Reinventing Organizations. Op macro-economisch vlak geloof ik sterk dat onze wereld nood heeft aan een nieuw economisch model dat meer rekening houdt met de draagkracht van onze planeet en het welzijn van mensen en toekomstige generaties. Via diverse opleidingen en inspiratiebronnen zoek ik steeds verder om mijn dienstbaarheid aan heling in de wereld zo juist en effectief mogelijk in te zetten. Mijn belangrijkste leraars en inspiratiebronnen zijn: Thierry Janssen (ondermeer stichter en bezieler van de Ecole de la présence thérapeutique, waarvan ik de driejarige opleiding heb gevolgd), Boeddhisme en therapie (Jan en Riekje Boswijk, bij wie ik de opleiding transpersoonlijke psychotherapie heb gevolgd), Boeddhistische leraren als Jack Kornfield, Thich Nhat Hahn en Mark Epstein, Familieopstellingen (opleiding gevolgd bij Indra T Preiss en Micky Masset) en Traumaheling (in het bijzonder het werk van Bessel van der Kolk en Gabor Maté).

Esther Dick

Esther Dick

Ik studeerde af als landschapsarchitect en werkte jarenlang bij Greenpeace als campagnemedewerker. In die jaren genoot ik verschillende opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en bestudeerde ik op een grondige manier het menselijk energieveld en het proces van psycho-spirituele ontwikkeling.  Na een burn-out in 2011 besefte ik dat ik op een andere manier dienstbaar wou zijn aan het leven en in 2012 startte ik met een eigen zaak in energie- en bewustzijnswerk. Sindsdien gebruik ik energiebewustzijn als doeltreffend middel om mijn klanten en studenten te begeleiden in hun proces van persoonlijke groei.  Als gewezen Greenpeace activist geloof ik nog steeds dat wij als mens in staat zijn om onszelf én de aarde op een heel andere manier te bewonen.  Dit is mogelijk wanneer wij ons opnieuw bewust worden van onze diepe verbinding met de aarde, de liefdevolle verbinding met elkaar en de creatieve verbinding met het universum. Deze visie trek ik door in het werk dat ik aanbied en in de meditaties, de opstellingen en de processen die ik begeleid, zowel individueel als in groep. Daarnaast kies ik bewust om te werken op mooie plekken midden in de natuur, omdat ik ervan overtuigd ben dat de rust en stilte van de natuur een ondersteunende meerwaarde bieden in het proces waar we als mens doorgaan. Ook de wijsheid van een kudde paarden maakt dat we ons opnieuw verbonden voelen met het geheel waar wij allemaal deel van uitmaken. Ik geniet veel voldoening in het werken met groepen, in het Samen thuis komen bij onszelf. Enkele gevolgde opleidingen en opgedane ervaringen: Transformatie Training bij Jan Janssen en Lia Verrees, Barbara Brennan School of Healing (Oostenrijk), Praktijk voor energiewerk en persoonlijke ontwikkeling, Relational cord healing bij Jan Janssen (Londen), Docent chakrapsychologie en energetisch consulent aan de schoonheidsschool, Lerarenopleiding Energies Subtiles (Brussel), Begeleider/lesgever in de opleiding Energies Subtiles (Brussel), Training familieopstellingen bij Lia Verrees (naar het werk van Bert Hellinger), Systemisch coaching met paarden bij L-intens.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 630,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 23.09.202109:30 - 18:30

Locatie

Het Paards Paradijs
Doornstraat 31

3370 Willebringen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Paul D'HaenePaul D'Haene
 • Esther DickEsther Dick

Prijs

€ 630,00 excl. BTW

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 06/09/2021

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 04/10/2021

Opleiding tot intervisiecoach