Nieuw!

Werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling met actiemethoden uit het Psychodrama

Leer als coach, trainer of leidinggevende psychodramatechnieken inzetten

Dankzij de training ervaar je de kracht en impact van actiemethoden uit het psychodrama: ze versterken je zelfvertrouwen, helpen je je leven meer in handen te nemen, ze zorgen voor meer grip op je innerlijke belevingswereld, je krijgt opnieuw beweging in vastgeroeste opvattingen en patronen en je staat weer open voor verandering en ontwikkeling.

Situering

Actiemethoden uit het psychodrama bieden een boost voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze versterken je zelfvertrouwen en helpen je je (werkende) leven meer (zelf) in handen te nemen. In deze 3-daagse training ervaar je de kracht en impact van psychodrama. Je leert een boeiende en in je eigen praktijk (als trainer/coach/consultant, HR of leidinggevende) bruikbare methode kennen. En, je krijgt op een diepgaande en actieve manier meer inzicht in en grip op je innerlijke belevingswereld. Ondersteund door een krachtig en positief groepsproces kun je weer meer beweging brengen in ‘vastgeroeste’ opvattingen en patronen. Je kunt weer meer openstaan voor en genieten van verandering en ontwikkeling.


De 2 + 1 daagse opleiding laat je kennis maken met de unieke en beproefde methode van het psychodrama. Ontwikkeld in de jaren 20 van de vorige eeuw, door Jacob Levi Moreno, tijdgenoot van Freud, die sterk geloofde in de kracht van de concrete ervaring en interactie om te leren (over het) leven. Moreno geloofde in het versterken van onze ‘spontaniteit’: ons vermogen om in-het-moment effectief te improviseren.


De ontwikkeling van zijn theorie en aanpak begon met het Stehgreif Theater: in Weense parken werkte hij, via het uitspelen van concrete lastige situaties, met voorbijgangers aan het verbeteren van hun relaties. Moreno wilde aandacht voor psychologische ontwikkeling en therapie toegankelijk maken voor een groot publiek en verzette zich tegen de cerebrale, inactieve aanpak in de toenmalige psychoanalyse.


De holistische aanpak, die denken, voelen en doen aanspreekt, het scala aan methodieken, de sterke groepscohesie – die op korte tijd veel vertrouwen en openheid biedt - maakt een heel boeiende en diepgaande ervaring mogelijk. Een waardevol en onvergetelijk moment voor jezelf.


Als je je herkent in 1 of meerdere van de onderstaande vragen, kan deze opleiding voor jou een goed idee zijn.

 • Zoek je méér innerlijke balans en een krachtiger persoonlijk leiderschap?
 • Heb je al veel bagage en toch het gevoel dat er nog méér mogelijk is?
 • Kies je er bewust voor om een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling én zoek je een veilige én uitdagende leeromgeving?
 • Wil je eens een andere manier van leren ervaren?

Doelgroep

De training is open voor iedereen die tijd en ruimte wil maken voor zijn persoonlijke - en professionele ontwikkeling én die eens een andere aanpak wil ervaren. We werken met een mix van leidinggevenden en professionals (trainers, coaches en consultants). Juist de diversiteit in de groep maakt de ervaring met deze aanpak nog boeiend en verrijkender.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je maakt diepgaand kennis met enkele krachtige actiemethoden uit het psychodrama die je ook zelf kunt inzetten in je werk als coach, trainer, consultant, HR manager of leidinggevende.
 • Je krijgt meer en diepgaand inzicht in je persoonlijke drijfveren, overtuigingen en gevoelens.
 • Je krijgt meer grip op persoonlijke ambities en verlangens en ervaart minder obstakels en meer energie om hier concrete stappen in te zetten.
 • Je versterkt je persoonlijke ‘spontaniteit’. Deze typisch psychodrama-gerelateerde term beschrijft je vermogen om nieuwe en creatieve antwoorden en oplossingen te vinden voor bestaande, lastige situaties. En, om nieuwe uitdagingen met open vizier en beter toegerust tegemoet te gaan.
 • Psychodrama helpt je om daadwerkelijk anders met (lastige) situaties om te gaan: om een effectievere houding en effectiever gedrag aan te leren. Ons gedrag veranderen is moeilijk omdat er vaak innerlijke stemmen zijn die zich verzetten tegen verandering. Kennismaken met dat wat er in je leeft, is lang niet altijd gemakkelijk. Want de ontmoeting houdt een risico in: je ziet aspecten van jezelf die je normaal mogelijk liever niet ziet. Het 'in gesprek gaan' met veronachtzaamde delen van onszelf laat ons over het algemeen niet onberoerd: het verandert ons zelfbeeld, maar ook het beeld van hoe anderen zouden moeten zijn. Psychodrama is hierbij heel effectief, omdat het een krachtig leereffect genereert en de drempel verlaagt om naar jezelf te kijken.

Programma

De opleiding bestaat uit 2 aaneengesloten dagen en een 3de dag, een maand later. Het programma wordt sterk afgestemd op de thema’s van de deelnemers en op de zich ontwikkelende groepsdynamiek.


Dag 1

We maken diepgaand kennis met elkaar en met enkele basismethodieken: rolwisselen, dubbelen, spiegelen en sociometrie (studie van sociale relaties). We concretiseren ieders leerthema’s van dat moment en ‘warmen op’ naar het verdiepende spel.

 • Kennismaken: 'Mezelf zien door andermans ogen' en wat roept dit op?
 • 'Sociometrische warming up' – onze groep in beeld.
 • 'De duivelse dialogen': we onderzoeken persoonlijke dilemma’s in duo en nemen nieuwe, onverwachte invalshoeken mee in onze uitwisseling. Eindreflectie: welk persoonlijk dilemma houdt mij vooral bezig en waar zou ik aan verder willen werken deze 3 dagen?
 • 'The garden of truth': ik en groepen, welke rol speel ik vaak, wat geeft die mij en wat kost die mij eigenlijk én wat zou ik liever willen?
 • 'Spiegeltje, spiegeltje': de groepsleden geven op een spiegelende, interactieve manier hun eerste indrukken van elkaar en van ieders leerthema's/dilemma's weer. Wat roept dit bij je op en wat zou je hier verder mee willen?

Dag 2

We werken verder aan het exploreren van persoonlijke dilemma’s en gebruiken daarbij verschillende actiemethoden. Je krijgt – ook via het spel van anderen – meer zicht en grip op je persoonlijke dilemma’s en nieuwe invalshoeken om ermee om te gaan.

 • Groepswarming up met sociometrie en bepalen van de focus van de dag.
 • 'De held in mijn eigen verhaal!' Vanuit eigen dilemma’s onderzoeken we de 4 posities: Handelen/spreken – Emoties – Lichaam/beleven – Denken/betekenisgeven. We bepalen welke vragen en thema’s we verder willen onderzoeken.
 • 'De 2 stoelen methode': actieve exploratie van persoonlijke dilemma’s, in kleine en grote groep. Doel: meer inzicht in eigen overwegingen, gevoelens, ambities en verlangens en versterking van zelfsturend vermogen.
 • Vignettes: Door middel van korte psychodrama’s werken we met de gehele groep aan exploratie en uitdagende situaties van de probleeminbrenger (protagonist).
 • Afronden en oogsten.

Dag 3

De tussentijd heeft haar werk gedaan. We pikken in op wat het je heeft gebracht en welke vervolgstappen je graag zou zetten. We gaan ook aan de slag met een variant op het psychodrama, het sociodrama. Dit focust op groepen en biedt boeiende mogelijkheden om het begrip en de interactie tússen groepen te versterken.

 • Aankomen en bijpraten: 'Mijn weg van en naar hier'
 • 'De weg van de waar(heid)de': we verdiepen stap voor stap ons begrip van onze belangrijke persoonlijke waardes en hun invloed op ons welzijn en dagelijkse functioneren.
 • Vignettes: door middel van korte psychodrama’s werken we met de hele groep aan de exploratie van uitdagende situaties van de probleeminbrenger (protagonist).
 • Sociodrama: sociale tegenstellingen onderzoeken en integreren. Sociodrama richt zich op sociale tegenstellingen in groepen en in de maatschappij, bijv. leidinggevende – medewerker, arts – patient, politicus – burger, enz. We maken kennis met deze variant op psychodrama en exploreren de toepassing en betekenis ervan voor het versterken van de connectie tussen verschillende (sub-)groepen.
 • 'Persoonlijke kracht en inspiratiebronnen': je ervaart aan den lijven de kracht van je persoonlijke, vaak onbewuste, hulpbronnen.
 • Met het oog op de toekomst: afscheidscadeaus en goede voornemens.

Verder

Hoe werkt psychodrama?

In ieder van ons speelt zich een scala aan conflicterende overtuigen af. We worden heen en weer geslingerd door tegengestelde normen, verwachtingen en ervaringen die in ons binnenste leven. Bij psychodrama worden deze 'dramatische taferelen' in scène gezet. Onder regie van de psychodramaleider (‘director’) werkt de hoofdpersoon aan zijn probleem. De groep is getuige, speelt de verschillende tegenspelers, dubbelt (laat innerlijke tegenstemmen horen), moedigt aan en ondersteunt. Zelfs wanneer we zelf niet meespelen, is getuige zijn een intense en diep doorwerkende ervaring.


Waarom zijn psychodramatechnieken zo krachtig?

Psychodrama brengt onze verborgen, psychologische denkpatronen als het ware 'tot leven'. De ervaring in het spel levert de spelers een helderder en realistischer beeld op van zichzelf én van de omgeving. Hierdoor worden we vrijer in onze interactie met anderen en effectiever in ons functioneren. 


Psychodrama wordt in het algemeen als heel beklijvend ervaren. Het dramatische karakter geeft een intense, bijblijvende ervaring. Het gevoel alsof we het écht (opnieuw) beleven, verzacht en verhelpt oude pijnpunten, waardoor we spontaner en vrijer kunnen functioneren en beter in ons vel komen te zitten. De holistische aanpak activeert tegelijkertijd ons denken, voelen én doen, het vergroot ons ontwikkelingspotentieel en maakt ons innerlijk sterker en flexibeler.

Trainer

Cécile Osse

Cécile Osse
Cécile heeft als executive coach/trainer/consultant meer dan 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Nederlandse van origine maar ondertussen alweer ruim 16 jaar vanuit haar eigen bureau, Play4Growth, in Antwerpen. Na het voltooien van een ingenieursstudie aan de Universiteit van Wageningen, adviseerde ze als senior consultant managers en directies van uiteenlopende organisaties. Ze heeft ingrijpende reorganisaties begeleid bij multinationals in de financiële en farmaceutische sector, bij energiebedrijven en bij KMO’s. Verder adviseert, coacht en traint ze diverse organisaties op het vlak van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling. Cécile werkt eclectisch en intuïtief en verstaat de kunst om naar boven te laten komen waar het werkelijk over gaat. Klanten typeren haar als een warme persoonlijkheid met veel bagage, zonder hoogdravend te worden. Haar werkwijze is tegelijk praktisch en diepgaand. Ze kenmerkt zich door pit en energie, bevlogenheid en lef en door een geloof ‘dat er zoveel meer mogelijk is…’ Ze is Certified Practioner Psychodrama, gecertificeerd MBTI trainer en volgde uiteenlopende, postacademische opleidingen op het gebied van coaching, groepsdynamica, organisatieopstellingen, Thema Gecentreerde Interactie, Deep Democracy en Transactionele Analyse.

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Inschrijven

Data

 • 26.05.202009:00 - 17:00
 • 27.05.202009:00 - 17:00
 • 25.06.202009:00 - 17:00

Locatie

Hotel Abbey
Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 750,00 excl. BTW

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 07/05/2020

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 01/03/2021

Opleiding tot intervisiecoach