Leider zonder masker: masterprogramma

Hoe breng ik het volle potentieel in mezelf én mijn mensen naar boven? Natuurlijk leiderschap: meer rust, drive en zingeving

In het 4-daags masterprogramma werken we, naast het versterken van je persoonlijk leiderschap, ook aan het verhogen van het engagement van je team. Je werkt een organisatiecase en een persoonlijk ontwikkelingsplan uit. In dit traject gaan we aan de slag met jouw leiderschapspotentieel en bekijken we hoe je het maximum uit je team kan halen.

Situering

Welke kwaliteiten heb je als leider nodig om topteams te krijgen en te behouden? Hoe zorg je ervoor dat mensen het beste in zichzelf naar boven halen en elke dag met goesting komen werken? De kunst is om je eigen potentieel en dat van je team op een natuurlijke manier in te zetten. Alles start met het bewust worden van je eigen effectiviteit en inzien wanneer je soms dingen doet die je niet (meer) helpen in het bereiken van je doelen. Als leider kan jij je teamleden aanzetten om hier ook bewust van te worden. Wat zijn de sterktes van elk van je teamleden? Wat hebben ze nodig om goed samen te werken? Hoe creëer je een optimale omgeving voor zowel introverte als extraverte collega’s? Hoe haal je het volle potentieel uit hoogsensitieve en hoogbegaafde medewerkers?


De aanpak van Ann Baeke is erop gericht je bewust te maken van je eigen gedrag en gedachten en het effect dat je daarmee krijgt. In de training krijg je daarom geen tips en trucs maar gaan we naar de essentie : jezelf en je team beter begrijpen. Waarom doe je wat je doet en welke effecten brengt dit met zich mee? Als dit duidelijk is, vind je antwoorden op je eigen vraagstukken. Echte verandering begint namelijk van binnenuit en kan niet van buitenaf opgelegd worden.  


Tijdens dit 4-daags masterprogramma werken we, naast het versterken van je persoonlijk leiderschap, ook aan het verhogen van het engagement van je team.  Je werkt een organisatiecase en een persoonlijk ontwikkelingsplan uit.  Wie (eerst) even wil proeven van de aanpak van Ann Baeke kan terecht in de 1-daagse training (Leider zonder masker: basisprogramma) waar er gewerkt wordt aan je persoonlijk leiderschap.


In dit programma zorgen we voor blijvend effect op jouw leiderschaps- en teampotentieel door te werken van binnen naar buiten. 

 
 

Doelgroep

Dit traject is voor leidinggevenden die bereid zijn uit hun comfortzone te stappen, net zoals in echte leiderschapssituaties. Voor wie de kloof wil dichten tussen wat er in managementboeken staat en wat er speelt als je 'in real life' je leiderschap opneemt.  Voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijk leiderschap. Leiding geven aan anderen, lukt immers pas als je leiding aan jezelf kan geven.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je kan nieuwe praktische ideeën en werkvormen toepassen om beter samen te werken in teams.
 • Je hebt inzicht in de cruciale factoren die van een groep mensen een team maken.
 • Je leert hoe je meer engagement in je team kan creëren.
 • Je leert hoe je teamvertrouwen kan opbouwen zodat je tot een betere samenwerking kan komen, door het zelf te ervaren in dit team.
 • Je krijgt een beter inzicht in je rol, kwaliteiten en valkuilen in het team en daarbuiten.
 • Je steekt minder energie in het dragen van maskers, nl het doen wat je denkt dat anderen van je verwachten.
 • Je krijgt inzicht in welke gedachtenpatronen jou mogelijk blokkeren in je leiderschap en samenwerking.
 • Je hebt een beter zicht op je eigen normen en waarden en de (misschien onbewuste) impact daarvan op de teamefficiëntie.
 • Je krijgt inzicht in je eigen sterktes en hoe je die in het team optimaal kan inzetten.
 • Je leert inspirerend en doeltreffend samenwerken in je team.
 • Je ontvangt down to earth feedback van collega leidinggevenden.
 • Je gaat naar huis met concrete oefeningen die je in je eigen team kan doen om tot meer openheid en betere samenwerking te komen.
 • Je leert beter met elkaar verbinden vanuit kwetsbaarheid.
 • Je leert hoe je als leider je emoties, overmatige zorgen en negatieve verhalen de baas blijft.
 • Je leert hoe je je natuurlijke leiderschapskwaliteiten meer kan aanspreken.
 • Je leert meer impact te hebben als leider.
 • Je leert authentiek zijn als leider.

Programma

DAG 1: LEIDERSCHAP IN RELATIE MET ANDEREN 

Inzicht in je eigen leiderschapsvoorkeuren en die van je team

 • Hoe ga ik om met wat er gebeurt? Reageer ik eerder op een introverte of op een extraverte manier? Weet ik wie van mijn teamleden eerder naar introvert of extravert neigt?  Hoe laat ik hen optimaal samenwerken?
 • Hoe neem ik beslissingen? Beslis ik vanuit mijn voelen of vanuit mijn denken. Wat is het effect op mijn team?
 • Vanuit inzicht in leiderschapsvoorkeuren leiden en communiceren met impact.


Coachende vaardigheden: De basis om je team aan te sturen

 •  Goede vragen stellen en effectief luisteren: Actief luisteren, 4 levels van luisteren uit Theory U
 • Inspireren: Als leider je medewerkers inspireren om hun volle potentieel te ontplooien.


Herkennen van hoogsensitieve of hoogbegaafde medewerkers

 • Hoe realiseer je hun volle potentieel?

Leadership challenge : je werkt gedurende het programma rond een eigen organisatiecase. Via de leadership challenge kan wat in het programma geleerd wordt dadelijk omgezet worden in de praktijk. Deelnemers leren van elkaar en werken aan iets dat ze nuttig vinden.

 

DAG 2: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

 • Persoonlijke groei: je werkt rond een concrete situatie waar je achteraf bekeken liever anders op had willen reageren. Je krijgt inzicht in je eigen mindset en waar je je bevindt op de 4 dimensies van persoonlijk leiderschap.
 • Via de persoonlijke case krijg je meer inzicht in je persoonlijke drijfveren en welk effect die hebben op jezelf en anderen. Je kan pas leiding geven aan anderen, als je leiding kan geven aan jezelf.
 • 4 dimensies van persoonlijk leiderschap
 • Op welke dimensies verlies ik nog energie? Hoe ga ik daarmee om?
 • Omgaan met oordelen en negatieve gedachten
 • Omgaan met emoties: Hoe kan ik afstand nemen en toch betrokken blijven?
 • Focus houden: missie, kernwaarden en rol


DAG 3: BOUWEN AAN EEN STERK TEAM EN EEN ONDERSTEUNENDE ORGANISATIECULTUUR

Cultuur is niets anders dan de som van alle medewerkers

Kwetsbaarheid, openheid en vertrouwen liggen aan de basis. In een goed draaiend team wordt verwacht dat de leden volledig aanwezig zijn. Waar leiders en werknemers zichzelf niet durven te zijn en zich achter een masker verstoppen, kan geen vertrouwen groeien en gaat de energie en de productiviteit verloren.  Omdat we ook allemaal maar mensen zijn, is dat lang niet altijd zo evident.


De 5 dysfuncties van een team, nl het gebrek aan:

 • teamvertrouwen
 • conflictmanagement
 • commitment
 • feedback
 • een gemeenschappelijk doel


DAG 4: INTEGRATIE OEFENING: FEEDBACK OP JE ORGANISATIECASE

Je stelt de evolutie van je organisatiecase aan de leergroep voor.  Wat wou je bereiken, waar sta je nu en hoe ga je verder?  Hoe heb je wat je geleerd hebt in dit programma geïntegreerd. Welke persoonlijke groei heb je zelf gemaakt? Wat is het effect daarvan op je omgeving?  Je krijgt feedback en ondersteuning van de andere deelnemers en de trainer. 

 

Didactische aanpak

 • Stukjes theorie worden aangereikt op basis van jouw vragen en praktijkervaringen en die van je collega deelnemers. In de training leer je veel van elkaar.  Je slaagt erin, samen met andere deelnemers, het geleerde toe te passen in je eigen (werk-) context. Je brengt een eigen organisatiecase in en je werkt een persoonlijk ontwikkelingsplan uit.
 • Je wordt gevraagd om op voorhand na te denken over moeilijke situaties die je ervaren hebt in jouw team. Een teamsituatie waarvan je achteraf dacht dat je dit beter had kunnen aanpakken.
 • Leren van elkaars kennis en kunde staat centraal. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, delen van ervaringen en concrete oefeningen.
 • In dit traject gaan we aan de slag met jouw leiderschapspotentieel. We gebruiken hiervoor Insights Discovery, Lencioni, Theory U, inzichten uit organisatieopstellingen en modellen uit NLP. 
 • Vanuit jouw concrete context leer je wat de 4 dimensies van persoonlijk leiderschap zijn en in welke mate je die zelf reeds inzet. We gaan de dialoog aan over hoe je eigen overtuigingen en voorkeuren je samenwerking met anderen beïnvloeden. 
 • Als 'tijdelijk' team (de leergroep in de opleiding) ervaar je wat de impact van vertrouwen, accountability , kwetsbaarheid en verbinding zijn. 
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • Boek: 'Leider zonder masker', Ann Baeke

Video Ann Baeke over dag 3 van het leertraject

Als proevertje hierbij een video van de trainer, Ann Baeke, over dag 3 van het leertraject.

Getuigenissen (7)

Zeer boeiende en leerrijke opleiding. De theorie is helder en gemakkelijk om te zetten in de praktijk. Heel toepasbare opleiding.

- Ans Gevers, Het GielsBos, Teamleider dagopvang

Ann gaf ons vanaf het eerste moment de veiligheid en de ruimte om met voorbeelden en oefeningen te werken aan authentiek leiderschap. Dankzij veel zelfreflectie en het toepassen van wat we leerden in onze eigen praktijk, heeft elke deelnemer een eigen traject afgelegd. Ann was steeds beschikbaar als je ergens tegenaan liep en nam die gelegenheid ook vaak aan om daar verder met de groep mee aan de slag te gaan. De training heeft heel veel zaken duidelijk gemaakt en me handvatten aangereikt om verder mee te werken. Ik kan deze opleiding ten zeerste aanraden!

- Marleen Roels, Phara BVBA, Director

Met een spiegel op mijn ziel richting mijn professionele toekomst!

- Stefan Devocht, De Vlaamse Waterweg NV, directeur exploitatie

De opleiding heeft me dichter bij mezelf gebracht in mijn stijl van leidinggeven vanuit het buikgevoel. Mijn zelfvertrouwen als leidinggevende is serieus verhoogd dankzij deze training.

- Brigitte Dufornée, Zorgbedrijf Antwerpen, buurtmanager

I had the wonderful experience of being coached by Ann and it was truly one of the most challenging but enriching experiences of my life. She’s one of the most authentic persons I’ve ever met and I can only highly recommend her. In an incredibly empathic and passionate way she guides you; not around but right through your weak spots, leaving you not only a better manager but also a better person. She really connects and helps you find the questions and answers that really matter to you

- Geert Van Dingenen, AG Insurance, Chief Actuary

Tijdens de coaching heb ik Ann ervaren als een wijze vrouw. Ze blijft heel rustig, haalt de punten aan die nodig zijn en laat ze ook gewoon zijn. Er is geen oordeel. Ik ben gevoelig voor mensen die snel be/veroordelen. Bij Ann heb ik me heel vrij gevoeld. Ik kon zijn wie ik ben. Ik heb Ann ervaren als een heel competente coach, ze weet waar ze mee bezig is. Dat geeft vertrouwen. De coaching heeft me duidelijke inzichten gebracht, waar ik mee aan de slag wil.

- Koen de Maesschalck, Colruyt Groep, Voormalig Directeur Mens en Organisatie

De coaching was verhelderend en richting gevend in mijn proces. Het bracht me concrete volgende stappen en gaf me het inzicht dat openheid tot echte verbinding leidt. Ik beveel Ann aan als coach en trainer omwille van haar duidelijke methodiek en scherpe blik in combinatie met een warm hart

- Wouter Torfs, Torfs, CEO

Trainer

Ann Baeke

Ann Baeke
Vanuit haar ruime managementervaring helpt Ann Baeke bedrijfsleiders en managers om hun eigen natuurlijke leiderschapsstijl te ontwikkelen, van zelfbewustzijn tot zelfrealisatie.  Ze heeft zelf ondervonden hoe motiverend en uitdagend het professioneel leven als leidinggevende is, maar tegelijk hoe zwaar de prestatiedruk kan zijn.  Ann is Licentiaat Handelswetenschappen, behaalde een MBA en is Gecertifieerd Personal Coach en Master NLP.  Ze is ook gecertificeerd Discovery Insights Practitioner. Ze heeft meer dan 20 jaar professionele management en communicatie ervaring.  Ze begeleidt leiders in hun persoonlijk leiderschap en coacht organisaties bij het neerzetten van een engagementscultuur. Authenticiteit is haar sleutel. Ze werkt vanuit empathie en met veel respect voor ieders persoonlijkheid.  In haar boek 'Leider zonder masker' vind je meer informatie over Anns visie op leiderschap, haar onderzoek en conclusie. 

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Inschrijven

Data

 • 28.05.202009:00 - 17:00
 • 25.06.202009:00 - 17:00
 • 03.09.202009:00 - 17:00
 • 01.10.202009:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Ann BaekeAnn Baeke

Prijs

€ 2 150,00 excl. BTW

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 11/06/2020

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 01/12/2020

Stilte en leiderschap 1