Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders

Hoe als teamcoach of teamleider meebouwen aan Teams of the Future? Verhoog je effectiviteit als teamcoach of teamleider!

Je leert in deze training als teamcoach en teamleider werken met een innovatief instrument 'Team Progressions'. Ze vormen een soort dashboard waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier teams willen begeleiden naar high performance.

Situering

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties en zullen dat nog meer worden in de toekomst. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als individu. Er is nood aan collectieve intelligentie en daar zijn teams uitermate voor geschikt.


Het concept 'Teams of the Future' is ontwikkeld door het bestuderen van de meest relevante literatuur over teams en door het modelleren van de onderscheidende patronen van teams die bijzonder performant bleken te zijn in die sneller en complexer wordende maatschappij.


In de praktijk zien we trouwens dat veel teamcoachings nog opgezet worden als een training (in groep) of als een soort 'incentive'. In deze training leer je een meer procesgerichte visie op teamcoaching kennen.  De visie op teams en teamontwikkeling die je zal leren kennen binnen deze opleiding, is uitgedacht door Progression Designers en sluit netjes aan bij hun Manifesto dat je kan inkijken via deze link:  https://www.progressiondesigners.com/manifesto.


Het exploreren, ondersteunen en integreren van wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van collectieve intelligentie – in teams - staat centraal binnen deze opleiding. De opleiding - met een systemische inslag - reikt een, in de praktijk geteste, methodiek aan voor teamcoaches, teambegeleiders en leidinggevenden die het beste uit hun teams willen halen. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor (interne en externe) coaches, teamleiders en leidinggevenden die met teams aan de slag willen gaan op een ontwikkelgerichte en procesmatige manier.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je ontdekt een heldere taal om teamontwikkeling te prikkelen. Deze taal is gebouwd op 6 concrete Progressielijnen die telkens weer naar boven kwamen bij het modelleren van bijzonder effectieve teams.
 • Je leert werken op de 6 progressielijnen - en het gebruik van de teamscan hierin om dit meetbaar te maken - zodat het ontwikkelingsproces van het team een heel stuk concreter en tastbaarder wordt.
 • Je leert interventies ontwerpen vertrekkende van de 6 Progressielijnen die centraal staan bij de ontwikkeling van collectieve intelligentie in teams.
 • Je verwerft inzicht in hoe je houding als teamcoach of teamleider de groei van teams kan doen floreren of belemmeren.
 • Je leert teams begeleiden naar high performance (via de 6 progressielijnen).
 • Je krijgt inzicht in en gebruiksrecht voor een praktisch, inzetbaar instrument waarmee je de effectiviteit van teams kan meten. Concreet gaat het over een online vragenlijst met bijhorende rapportering.
 • Je krijgt de kans om, samen met de andere deelnemers, je reeds bestaande instrumenten te integreren binnen de Teams of the Future visie. En je krijgt een ruim aanbod slimme interventies die gebaseerd zijn op de 6 Progressielijnen. Er zal dus zeker sprake zijn van kruisbestuiving.
 • Je leert omgaan met de uitdagingen waar je als teamleider of teamcoach mee geconfronteerd kan worden, vertrekkende van eigen casuïstiek. Het betreft zowel uitdagingen in de samenwerking met de opdrachtgever als in de begeleiding van het team zelf.
 • Je wordt sowieso slagvaardiger en creatiever in het ontwerpen van interventies op maat.
 • Je krijgt inzicht in een aantal aspecten van systemisch werken met groepen en teams.
 • Doorheen de opleiding krijg je de kans om met de online Team Progressions Tool aan de slag te gaan zodanig dat we je kunnen begeleiden bij de eerste afname.

Binnen het bestek van deze opleiding krijg je:

 • Een toolbox om met het Teams of the Future model aan de slag te gaan met analoog werkmateriaal.
 • De mogelijkheid om met een bestaande groep de online Team Progressions vragenlijst te gebruiken zodanig dat je de tool en het rapport leert kennen en gebruiken tijdens de opleiding.
 • Je krijgt vervolgens ook nog 4 uur individuele begeleiding (naast de opleidingsuren) bij de integratie van deze opleiding in jouw praktijk als teamcoach of teamleider.
 • De training wordt afwisselend begeleid door 3 trainers die elk hun expertise inbrengen.

Programma

De opleiding bestaat uit 3 blokken van 2 dagen. Vanaf het eerst blok kan je als deelnemer beroep doen op één van de begeleiders voor de tussentijdse, individuele coaching momenten (4 uur).

Centraal in de opleiding staat de rol van de teamleider en teamcoach. Doorheen de oefeningen reflecteren we steeds terug op dit centrale stuk. Wie is de teamcoach of -begeleider in relatie tot de teams waarmee hij/zij werkt en wat is de impact van zijn/haar houding?


Tijdens het eerste blok zal je uitgenodigd worden om met een bestaand team aan de slag te gaan. Daarom is het reeds werken met groepen en teams een voorwaarde voor deze opleiding. Je krijgt vervolgens de kans om hierover terug te koppelen binnen de opleiding. Op die manier is er ruimte voor intercollegiaal advies, supervisie en uitwisseling van good practices.


Daarnaast willen we ook gebruik maken van de trainingsgroep als leergroep en dit door middel van een uitdaging voor de trainingsgroep zelf.


We voorzien een individuele intake om de verwachtingen en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


In het eerste blok leggen we de bouwstenen om te werken met teams op tafel en introduceren we de Progressielijnen uit het Teams of the Future Model.


Een teamcoaching start met een opdrachtgever of je nu interne of externe coach bent. Je leert in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever te onderzoeken en leert vervolgens hoe je de online vragenlijst – al dan niet met team stakeholders (cfr. 360° feedback) kan introduceren. We hebben nl. doorheen de jaren geleerd dat het inzetten van dit instrument een gepaste voorbereiding vergt.


In het tweede blok bekijken we welke interventies je binnen de 6 Progressielijnen kan uitvoeren en hoe je ze zelf zou kunnen ontwerpen. Idealiter start je rond het 2de blok met het afnemen van de vragenlijst van een bestaand team of de voorbereidingen daartoe.


In het derde blok gaan we nog verder in op het systemische aspect van werken met teams en reflecteren we op de concrete cases waar de online vragenlijst reeds werd afgenomen. Dit betekent dat je binnen dit kader – samen met de groep - het rapport leert vertalen naar interventies en/of een concreet programma.


BLOK 1: Teams van nabij bekeken en kennismaking met het 'Teams of the Future' model (4 dagdelen)


Dagdeel 1

 • Kennismaking met groep, de trainer(s), het programma en de didactische aanpak.
 • Kennismaken met het Progression Designers Manifesto.
 • Eerste oefening om teamdynamiek te ervaren.
 • Briefing voor de groepsopdracht.

Dagdeel 2

 • Definiëren van teams, soorten teams en verschillende kenmerken.
 • Analyse van jezelf als teamcoach of teamleider t.a.v. de 6 Progressielijnen.
 • Reflectie en uitwerken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan als teamcoach of -begeleider dat als leidraad zal dienen voor de verdere begeleiding, zowel doorheen de opleiding als tijdens de individuele coaching.

Dagdeel 3

 • Situering van de veranderende economische en sociale context en hoe dit onze manier van kijken naar teams bepaalt. Immers, andere tijden, andere verwachtingen t.a.v. teams.
 • Diepgaande analyse van het Teams of the Future model.

Dagdeel 4

 • Oefenen met het verhelderen van de vraag van de opdrachtgever (HR-manager, Teamleader, Manager van een teamleader, …) en opstellen van een voorbereidende communicatie voor de online bevraging die als input zal dienen om de teamcoaching te ontwerpen.
 • Opdracht voor real life interventie.

Vanaf dit blok kan de individuele coaching beginnen lopen.


BLOK 2: Interventies ter ondersteuning van de gewenste teamontwikkeling ontwerpen (4 dagdelen)


Dagdeel 5

 • Terugblik op het eerste blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Eerste analyse van de Team Progressions rapporten.

Dagdeel 6

 • Ontwerpen van gerichte interventies.
 • Verbinden van bestaande teammodellen met het Teams of the Future model als extra inspiratie voor het ontwerpen van gerichte interventies.

Dagdeel 7

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies, ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Koppeling aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan, opgemaakt tijdens het eerste blok.

Dagdeel 8

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Coaching in duo’s op uitdagingen en kansen in de individuele casus.

Tussen blok 2 en 3 is er opnieuw ruimte voor individuele coaching.


BLOK 3: Verdere verdieping, intervisie en supervisie (4 dagdelen)


Dagdeel 9

 • Terugblik op het tweede blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Wat heb ik over mezelf geleerd als teamleider of teamcoach (gelinkt aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan)?

Dagdeel 10

 • Welke interventies voeg ik toe aan mijn repertoire? En voor welke interventies heb ik nog hulp of ondersteuning nodig?

Dagdeel 11

 • Het recept om gerichte interventies te ontwerpen. Wat werkt en wat werkt minder goed?
 • Interventies ontwerpen om de groepsopdracht tot een goed einde te brengen.

Dagdeel 12

 • Praktische afspraken en afstemming voor het inzetten van de online Team Progressions vragenlijst.
 • Wrap- en round-up + evaluatie van de opleiding.

Na de opleiding is er nog ruimte voor individuele coaching binnen de ter beschikking gestelde uren.

Leermateriaal

 • Je ontvangt het professioneel instrument 'Team Progressions' dat jarenlang getest en gevalideerd werd: een set kaartjes met de 6 progressielijnen, een overzichtelijk rapport, een handige 'Team Progressions' map en een boekje met de nodige duiding. De ontwikkelaars en begeleiders van de tools en de training deden er alles aan om je een kwalitatief instrument - van eigen bodem - aan te bieden waar jij als teamcoach of teamleider knap werk mee kunt doen.

Getuigenissen (5)

Deze opleiding geeft een vernieuwende en verfrissende kijk op teamontwikkeling. Gesteund door een gedegen onderbouwd model, gebracht door beslagen 'gidsen'.

- Koenraad Van Mierlo, Algemeen ziekenhuis Sint-Maria vzw, HR business partner

De opleiding Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders geeft inzicht, confronteert, geeft kader, zorgt voor rust maar ook spanning, brengt mensen samen en heeft me veel energie gegeven.

- Annelies Meulepas, Zorgbedrijf Antwerpen, adviseur training en ontwikkeling

Fantastisch hoe de trainers je meenemen in een nieuwe tool en een nieuwe manier om naar teams te kijken. Daarenboven krijg je tal van voorbeelden en interventies die je kan inzetten in het begeleiden van teams.

- Hilde Van Wassenhove, Balance in mind, trainer en coach

Soms krijg je niet wat je wil maar wat je nodig hebt. Hierin excelleren de trainers. Bedankt!

- Matthias Haspeslagh, Assists, zaakvoerder

Dank je wel voor de beelden, de heldere uitleg en de inspirerende momenten! Ik heb veel energie om ermee aan de slag te gaan!

- Astrid Alders, Espacia, zaakvoerder

Trainers

Hans Hoegaerts

Hans Hoegaerts
Hans Hoegaerts is van nature geïnteresseerd in de patronen en de onzichtbare stromen in systemen. Door zijn focus te leggen op visueel werk - zoals onder andere tekenen met groepen, Value Stream Mapping, Visual Mapping, Lego Serious Play® - kunnen teams met een frisse blik kijken naar dat wat soms niet zichtbaar is. Daardoor kunnen teams hun paden die leiden tot progressie zelf beginnen uittekenen.   Hij heeft een sterke interesse in Clean Language, Design Thinking, Biomimcry, Systems Thinking, Lego Serious Play®, Voice dialogue, Calisthenics Mechanics, participatieve methodieken, tekenen & illustratie en zoveel meer.  Zijn doel: Het zichbaar maken van wat onzichtbaar is om progressie te initiëren. Hans werkt vanuit het Progression Design Manifesto dat hij samen met Philippe Bailleur opstelde binnen progressiondesigners.com.

Mieke Toppets

Mieke Toppets
Mieke Toppets begeleidt al 15 jaar mensen, groepen en organisaties in verandering. Ze helpt organisaties zo bouwen dat ze transformatie van groepen en mensen mogelijk maken. Ze is gefascineerd door de impact van (on)gezonde groepsdynamieken op de performantie en geloofwaardigheid van een organisatie en haar mensen. In een vorig leven werkte ze, in een rol van teamleider, met verschillende teams doorheen complexe veranderingsprocessen. In haar aanpak brengt ze die praktijkervaring samen met een achtergrond in NLP, Systemisch Werk, Appreciative Inquiry, ProcesFacilitatie, High Performance Organisaties, Theory U, Transformerend Leiderschap, Richard Barrett Cultural Transformation Tools®, ...

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur
Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden.

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Inschrijven

Data

 • 27.04.202009:00 - 17:00
 • 28.04.202009:00 - 17:00
 • 18.05.202009:00 - 17:00
 • 19.05.202009:00 - 17:00
 • 22.06.202009:00 - 17:00
 • 23.06.202009:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Hans HoegaertsHans Hoegaerts
 • Mieke ToppetsMieke Toppets

Prijs

€ 3 150,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 16.11.202009:00 - 17:00
 • 17.11.202009:00 - 17:00
 • 10.12.202009:00 - 17:00
 • 11.12.202009:00 - 17:00
 • 11.01.202109:00 - 17:00
 • 12.01.202109:00 - 17:00

Locatie

Kasteelhoeve Wange
Eilksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Hans HoegaertsHans Hoegaerts
 • Mieke ToppetsMieke Toppets

Prijs

€ 3 150,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 11/06/2020

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 05/05/2020

Stilte en leiderschap 1