Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders

Hoe bouw je als teamcoach of teamleider aan Teams of the Future? Verhoog je effectiviteit als teamcoach of teamleider!

Je leert in deze training als teamcoach of teamleider werken met een innovatieve methodologie en bijhorend meetinstrument waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier teams willen begeleiden naar high performance.

Situering

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als individu. Er is nood aan meer intelligente vormen van samenwerking en daar zijn teams uitermate voor geschikt.

Het concept 'Teams of the Future' is ontwikkeld door het bestuderen van succesvolle teams die bijzonder performant bleken te zijn in die sneller en complexer wordende maatschappij.

In de praktijk zien we trouwens dat veel teamcoachings nog opgezet worden als een training (in groep) of als een soort 'incentive'.  In deze training vertrekken we vanuit een meer procesgerichte visie op teamcoaching.  Deze visie op teams en teamontwikkeling is uitgedacht door Progression Designers en is gestoeld op hun Manifesto dat je kan inkijken via deze link:  https://www.progressiondesigners.com/manifesto.

Het exploreren, ondersteunen en integreren van wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van een slimme samenwerking – in teams - staat centraal. De opleiding - met een systemische inslag - reikt een in de praktijk geteste methodiek aan voor teamcoaches, teambegeleiders en leidinggevenden die het beste uit hun teams willen halen. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor (interne en externe) coaches, teamleiders en leidinggevenden die met teams aan de slag willen gaan op een ontwikkelgerichte en procesmatige manier.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert teams begeleiden naar high performance aan de hand van een methodiek (Teams of the Future).
 • Je leert werken op de 6 progressielijnen van deze methodiek en maakt hen zichtbaar door middel van een teamscan.  Zo wordt het ontwikkelingsproces van het team een heel stuk concreter en tastbaarder.
 • Je ontdekt een heldere taal om teamontwikkeling te prikkelen.  Deze taal is gebouwd op 6 concrete progressielijnen die aanwezig zijn in bijzonder effectieve teams.
 • Je leert interventies ontwerpen vertrekkende van de 6 progressielijnen die centraal staan bij de ontwikkeling van collectieve intelligentie in teams.
 • Je verwerft inzicht in hoe je eigen houding als teamcoach of teamleider de groei van teams kan doen floreren of belemmeren.
 • Je krijgt de kans om, samen met de andere deelnemers, je reeds bestaande instrumenten te integreren binnen de Teams of the Future visie.

Programma

De training wordt afwisselend begeleid door 3 trainers die elk hun expertise inbrengen.  We voorzien een individuele intake om de verwachtingen en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De opleiding bestaat uit 3 blokken van 2 dagen. Vanaf het eerste blok kan je als deelnemer een beroep doen op één van de begeleiders voor individuele coaching gekoppeld aan een afname van de teamscan met een team waar je als begeleider mee aan de slag bent.

In het eerste blok leggen we de bouwstenen om te werken met teams op tafel en introduceren we de progressielijnen uit het Teams of the Future Model.

Tijdens het eerste blok zal je ook uitgenodigd worden om met een bestaand team aan de slag te gaan. Daarom is het reeds werken met groepen en teams een voorwaarde voor deze opleiding. Je krijgt vervolgens de kans om hierover terug te koppelen binnen de opleiding. Op die manier is er ruimte voor intercollegiaal advies, supervisie en uitwisseling van good practices.

Daarnaast willen we ook gebruik maken van de trainingsgroep als leergroep en dit door middel van uitdagingen voor de trainingsgroep zelf.

Een teamcoaching start met een opdrachtgever of je nu interne of externe coach bent. Je leert in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever te onderzoeken en leert vervolgens hoe je de online vragenlijst – al dan niet met team stakeholders (cfr. 360° feedback) kan introduceren. We hebben doorheen de jaren geleerd dat het inzetten van dit instrument een gepaste voorbereiding vergt.

In het tweede blok bekijken we welke interventies je binnen de 6 Progressielijnen kan uitvoeren en hoe je ze zelf zou kunnen ontwerpen. Idealiter start je rond het 2de blok met het afnemen van de vragenlijst van een bestaand team of de voorbereidingen daartoe.

In het derde blok gaan we nog verder in op het systemische aspect van werken met teams en reflecteren we op de concrete cases waar de online vragenlijst reeds werd afgenomen. Dit betekent dat je binnen dit kader – samen met de groep - het rapport leert vertalen naar het ontwerpen van interventies en/of een concreet programma om de performance van jouw team drastisch te verhogen.

Leermateriaal

 • Een toolbox om met het Teams of the Future model en filosofie aan de slag te gaan. 
 • De mogelijkheid om met een bestaand team de teamscan online te leren gebruiken. Zo leer je de tool en het rapport kennen en gebruiken tijdens de opleiding.
 • Individuele begeleiding (naast de opleidingsuren) bij de integratie van deze opleiding in jouw praktijk als teamcoach of teamleider. Concreet betekent dit dat je individueel wordt begeleid bij je eerste afname van de teamscan en de begeleiding van een team in de praktijk.
 • Inzicht in en gebruiksrecht voor de teamscan.

Getuigenissen (8)

Onder het “alziende” en “alvoelende” oog van de trainers werd aan den lijve ondervonden wat groepsdynamiek doet met jou als persoon en met het team. Systemisch ruimere blik op wat er speelt, theoretische modellen die onderbouwen. Sterke format die zeer verdiepend werkt.

- Kathy Perneel, Teamcoach en trainer, Between the lines

Een sterke opleiding met vernieuwende en diepgaande inzichten in teams en teamontwikkeling, aangevuld met een verhoogd bewustzijn van mijn eigen patronen als coach. Er worden heldere kapstokken aangereikt en een onderbouwd, krachtig instrument. Deze helpen je om, vanuit systemisch perspectief, op een slimme manier de gepaste interventies te ontwerpen ifv het prikkelen van het gewenste leervermogen in teams. Mooi om te zien hoe onze 3 gidsen enerzijds naadloos op elkaar aansluiten en anderzijds heel complementair zijn vanuit elk hun eigen expertise en persoonlijke eigenheid. Ik voel de energie stromen om ermee aan de slag te gaan!

- Sofie Debie, Growon, Organisatiecoach en teamcoach

De dynamiek van de verschillende trainers heeft een grote meerwaarde. De opleiding heeft me helpen verdiepen en verbreden.

- Sara Van der Donckt, Certified leadership coach, trainer

Deze opleiding geeft een vernieuwende en verfrissende kijk op teamontwikkeling. Gesteund door een gedegen onderbouwd model, gebracht door beslagen 'gidsen'.

- Koenraad Van Mierlo, Algemeen ziekenhuis Sint-Maria vzw, HR business partner

De opleiding Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders geeft inzicht, confronteert, geeft kader, zorgt voor rust maar ook spanning, brengt mensen samen en heeft me veel energie gegeven.

- Annelies Meulepas, Zorgbedrijf Antwerpen, adviseur training en ontwikkeling

Fantastisch hoe de trainers je meenemen in een nieuwe tool en een nieuwe manier om naar teams te kijken. Daarenboven krijg je tal van voorbeelden en interventies die je kan inzetten in het begeleiden van teams.

- Hilde Van Wassenhove, Balance in mind, trainer en coach

Soms krijg je niet wat je wil maar wat je nodig hebt. Hierin excelleren de trainers. Bedankt!

- Matthias Haspeslagh, Assists, zaakvoerder

Dank je wel voor de beelden, de heldere uitleg en de inspirerende momenten! Ik heb veel energie om ermee aan de slag te gaan!

- Astrid Alders, Espacia, zaakvoerder

Trainers

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur
Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden.

Mieke Toppets

Mieke Toppets
Mieke Toppets begeleidt al 15 jaar mensen, groepen en organisaties in verandering. Ze helpt organisaties zo bouwen dat ze transformatie van groepen en mensen mogelijk maken. Ze is gefascineerd door de impact van (on)gezonde groepsdynamieken op de performantie en geloofwaardigheid van een organisatie en haar mensen. In een vorig leven werkte ze, in een rol van teamleider, met verschillende teams doorheen complexe veranderingsprocessen. In haar aanpak brengt ze die praktijkervaring samen met een achtergrond in NLP, Systemisch Werk, Appreciative Inquiry, ProcesFacilitatie, High Performance Organisaties, Theory U, Transformerend Leiderschap, Richard Barrett Cultural Transformation Tools®, ...

Hans Hoegaerts

Hans Hoegaerts
Hans Hoegaerts is van nature geïnteresseerd in de patronen en de onzichtbare stromen in systemen. Door zijn focus te leggen op visueel werk - zoals onder andere tekenen met groepen, Value Stream Mapping, Visual Mapping, Lego Serious Play® - kunnen teams met een frisse blik kijken naar dat wat soms niet zichtbaar is. Daardoor kunnen teams hun paden die leiden tot progressie zelf beginnen uittekenen.   Hij heeft een sterke interesse in Clean Language, Design Thinking, Biomimcry, Systems Thinking, Lego Serious Play®, Voice dialogue, Calisthenics Mechanics, participatieve methodieken, tekenen & illustratie en zoveel meer.  Zijn doel: Het zichbaar maken van wat onzichtbaar is om progressie te initiëren. Hans werkt vanuit het Progression Design Manifesto dat hij samen met Philippe Bailleur opstelde binnen progressiondesigners.com.

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Inschrijven

Data

 • 16.11.202009:00 - 17:00
 • 17.11.202009:00 - 17:00
 • 10.12.202009:00 - 17:00
 • 11.12.202009:00 - 17:00
 • 11.01.202109:00 - 17:00
 • 12.01.202109:00 - 17:00

Locatie

Kasteelhoeve Wange
Eilksemstraat 26

3400 Wange
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Hans HoegaertsHans Hoegaerts
 • Mieke ToppetsMieke Toppets

Prijs

€ 3 150,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 11/06/2020

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 01/12/2020

Stilte en leiderschap 1