Masterclass Transitiemanagement

Leer de emotionele - en rouwprocessen bij ingrijpende veranderingen in organisaties effectief begeleiden

In deze 2-daagse training leer je welke emotionele - en rouwprocessen kunnen voorkomen bij medewerkers tijdens ingrijpende organisatieveranderingen en hoe je 'collateral damage' kan voorkomen bij hen. Je krijgt meer inzicht in patronen, in aandachtspunten en do’s & don’ts bij het omgaan met en het begeleiden van deze transitieprocessen. Je krijgt tips afgestemd op jouw organisatie en situatie, oa tijdens de persoonlijke coachingssessie.

Situering

Om concurrentiekracht te behouden en innovatief te blijven, maken moderne organisaties continu veranderingen door. Deze geplande en gestructureerde veranderingen roepen ook niet planbare, emotionele processen op. Gedurende zo’n transitie- of rouwproces, gericht op het verwerken van en zingeven aan een verandering, ervaren mensen verschillende en soms heftige emoties. Bovendien raakt een transitieproces álle betrokkenen, niet alleen ‘geïmpacteerden’ maar net zo goed de achterblijvers, de leidinggevenden aan een team in verandering, HR enz.

Gerichte aandacht voor deze emotionele - en rouwprocessen van medewerkers en collega's bij ingrijpende veranderingen, vermindert ziekteverzuim en sociale onrust. Aandacht voor het transitieproces vergemakkelijkt het afscheid nemen en opnieuw beginnen, het helpt bij het omgaan met (heftige) emoties en bij vraagstukken rond loopbaan en betrokkenheid.

Doelgroep

 • Voor HRD professionals, directies en leidinggevenden die te maken hebben met ingrijpende reorganisaties, om- of afbouwtrajecten en die beseffen dat ingrijpende veranderingen energie, tijd en aandacht vragen.
 • Voor iedereen die beseft dat stilstaan bij en verwerken van emotionele processen zin heeft, omdat het een frisse kijk, open mind en pro-actieve houding richting een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
 • Voor organisaties die beseffen dat tijd en aandacht geven aan rouw- en verwerkingsprocessen leidt tot emotioneel gezondere, weerbare en effectieve medewerkers, met minder uitval, ziekteverzuim en sociale onrust.
 • Voor organisaties die beseffen dat een effectieve doorstart pas écht mogelijk wordt als het verleden is losgelaten en verwerkt.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je maakt kennis met moderne visies op effectieve begeleiding van de emotionele - en rouwprocessen die onstaan door transitie in organisaties.  De nadruk ligt daarbij op het vertalen en toepassen ervan in je organisatie.
 • Je krijgt handvatten om deze begeleiding concreet vorm te geven.
 • Je krijgt concrete modellen aangereikt die deze processen inzichtelijk maken en houvast geven aan zowel de ‘slachtoffers’ en achterblijvers als aan de begeleiders van dergelijke processen.
 • We trekken lering uit de ervaringen met transitieprocessen van andere organisaties.
 • Je leert wat het van jou als leidinggevende/professional vraagt om medewerkers effectief te begeleiden in veranderings- en rouwprocessen.
 • Je krijgt meer inzicht in patronen, aandachtspunten, do's en don'ts bij het omgaan met en begeleiden van dergelijke processen.
 • Je krijgt advies en ingrediënten om zelf een succesvolle en effectieve begeleiding te ontwerpen voor mensen in transitie.
 • Je krijgt inzicht in de processen en mechanismen die spelen bij de 'daders' en de 'overlevenden' en je leert hierop inspelen in je aanbod.

Programma

Dag 1

Op dag 1 onderzoeken we de huidige en toekomstige veranderingen en transities in jouw organisatie.  Welke emotionele en rouwprocessen veroorzaken zij en welke begeleiding zoeken mensen daarbij? Welk antwoord biedt jouw organisatie hier momenteel op en welke ondersteuning zou je (nog meer) willen bieden als organisatie? Wat is transitiemanagement dan eigenlijk en hoe geef je het concreet vorm?

Vervolgens bespreken en reflecteren we op enkele basisconcepten:

 • Het transitieproces, de 7 fases van de transitiecurve en de amoebe van verandering (Kübler-Ross, Bridges, De Jong) : hoe werken emotionele processen bij ingrijpende veranderingen in organisaties? Do’s en dont’s voor managers en professionals in het begeleiden van deze processen.
 • De hechtingscirkel (Veenbaas ea) en het verliesrad: achtergronden van hechtingsgedrag en loyaliteit van medewerkers.
 • Wat is rouwen eigenlijk en wat staat ons dan te doen? (de 4 ‘rouw’-taken, J.W. Worden)
 • Het ‘KERN’-model van De Mönnink: hoe verandering en verlies t.a.v. werk doorspeelt op verschillende levensgebieden.
 • De 7 fabels over verlies en rouw in organisaties (Cozijnsen en van Wielink).

In de namiddag focussen we op de sleutelfiguren in het transitieproces: op een interactieve manier onderzoeken we de ervaringen en noden van de verschillende ‘hoofdrolspelers’. We reflecteren op de slachtoffers, maar ook op de achterblijvers, de regisseurs, de daders. We koppelen hier ook ervaringen uit andere organisaties aan.  

We trekken lessen uit de grootste ‘bloopers’, op organisatie- en individueel niveau.

Tenslotte starten we het ontwerpen van een begeleiding op maat voor jouw organisatie. We onderzoeken wat je op het niveau van de organisatie, het team en het individu kan doen en hoe je zowel inzet op communicatie en participatie als op (psycho-)educatie. In kleine groepen wissel je ervaringen en ideeën uit. Met deze eerste aanzet kun je in de tijd tussen de trainingsdagen zelf aan de slag.


Dag 2

Jouw professionele rol en de interventies in de transities in jouw organisatie staan centraal.  Hoe heb je dag 1 toegepast: successen, dilemma’s? We pakken ook het ‘huiswerk’ (het begeleidingsprogramma voor jouw organisatie) weer op.  Met welke vragen zit je nog? 

We gaan terug naar de basis, waar veel mensen tegenaan lopen: Hoe maak je het thema bespreekbaar? Wat kan je doen om serieuze aandacht voor dit thema te krijgen in jouw organisatie? Aan de hand van 4 kernvragen maak je een aanzet voor een ‘acceptatiestrategie’ voor jouw directie en specifieke situatie. We staan ook even stil bij het kostenplaatje: wat zijn de ‘verborgen’ kosten als je geen aandacht aan transitiemanagement besteedt?

Het juiste leiderschap is cruciaal in transities. De leidinggevende is het zgn. ‘transitie-object’: degene die zorg draagt voor mensen in verandering. Tegelijkertijd zit een leidinggevende vaak in een ‘double bind-positie’, omdat hij/zij zelf ook vaak geïmpacteerd is. We bespreken enkele concepten die houvast geven bij deze (on)mogelijke opdracht.

In de namiddag ontmoeten we, via videoconference, een ervaringsdeskundige: een ervaren transitiemanager die uiteindelijk zelf ook ontslagen is. Ze deelt haar praktijkervaringen met het begeleiden van ingrijpende transities in een multinational.

Tenslotte is er ruimte voor jouw persoonlijke cases/dilemma’s. We gebruiken hierbij structuren voor peer-coaching,  psychodramatechnieken, de dramadriehoek en de principes van verbindende communicatie.

Cases kunnen bvb. betrekking hebben op: Hoe creëer ik meer aandacht voor dit thema in mijn organisatie? Hoe ga ik effectief om met de heftige reacties op de aangekondigde reorganisatie? Hoe houden we mensen in onze organisatie voldoende gemotiveerd tijdens de ingrijpende veranderingen?


Het persoonlijke coachingsgesprek (1 uur)

Dit gesprek, helemaal op maat van jouw specifieke situatie en behoefte, biedt je de gelegenheid om:

 • je concrete aanbod verder op punt te stellen.
 • dilemma’s uit te klaren en alternatieve wegen te ontwikkelen: zowel in het verkrijgen van acceptatie voor je ‘boodschap’, als in het concreet begeleiden van mensen in jouw organisatie in transities.
 • jouw visibiliteit, zelfzekerheid én effectiviteit in het begeleiden van mensen in transitie nog verder te versterken.

Didactische aanpak

 • De training wordt vormgegeven adhv een combinatie van moderne en inspirerende inzichten, praktische en inzichtelijke modellen en handige to do’s.
 • Behalve inspirerende, korte lezingen en praktische oefeningen met de modellen is er tijd voor jouw eigen praktijkcases.
 • Geïnspirereerd door de theorie en door de ruime ervaring van de trainer met dit thema, ontwikkel je een aanpak op maat van jouw organisatie.
 • Bovendien biedt de opleiding je meer inzicht in je eigen aandachtspunten in het omgaan met en begeleiden van ingrijpende veranderingen.
 • Maximum aantal deelnemers: 8

Leermateriaal

 • Een hand-out met toelichting bij de belangrijkste modellen en methodieken.
 • Enkele artikelen over hoe veranderingen op leidinggevenden en professionals doorwerken en welke aandachtspunten organisaties bij dergelijke processen in acht moeten nemen.

Getuigenissen (4)

Beklijvende opleiding die je laat stilstaan bij wat er écht toe doet bij change.

- Jozef Claes, Directeur HR en organisatie-ontwikkeling, CM

Ik heb heel veel bijgeleerd over change dat ik onmiddellijk in mijn coachpraktijk kan toepassen!

- Maya Hanssens, Coach, T Waterschaep

Je doorleeft de training door zelf aan de slag te gaan met praktijkoefeningen. Op die manier leer je zaken die je onmiddellijk in je eigen praktijk kan toepassen.

- Deelnemer december 2019

Dit is een aanrader als je de moed en lef hebt om met de emotionele kant van change aan de slag te gaan, want dit vraagt wat maturiteit.

- An Rubens, Zaakvoerder, The Productivity Factory

Trainer

Cécile Osse

Cécile Osse

Cécile heeft als executive coach/trainer/consultant meer dan 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Nederlandse van origine maar ondertussen alweer ruim 16 jaar vanuit haar eigen bureau, Play4Growth, in Antwerpen. Na het voltooien van een ingenieursstudie aan de Universiteit van Wageningen, adviseerde ze als senior consultant managers en directies van uiteenlopende organisaties. Ze heeft ingrijpende reorganisaties begeleid bij multinationals in de financiële en farmaceutische sector, bij energiebedrijven en bij KMO’s. Verder adviseert, coacht en traint ze diverse organisaties op het vlak van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling. Cécile werkt eclectisch en intuïtief en verstaat de kunst om naar boven te laten komen waar het werkelijk over gaat. Klanten typeren haar als een warme persoonlijkheid met veel bagage, zonder hoogdravend te worden. Haar werkwijze is tegelijk praktisch en diepgaand. Ze kenmerkt zich door pit en energie, bevlogenheid en lef en door een geloof ‘dat er zoveel meer mogelijk is…’ Ze is Certified Practioner Psychodrama, gecertificeerd MBTI trainer en volgde uiteenlopende, postacademische opleidingen op het gebied van coaching, groepsdynamica, organisatieopstellingen, Thema Gecentreerde Interactie, Deep Democracy en Transactionele Analyse.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding is erkend voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 12.11.202109:00 - 17:00
 • 26.11.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 22.04.202209:00 - 17:00
 • 06.05.202209:00 - 17:00

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 18.11.202209:00 - 17:00
 • 02.12.202209:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven