Masterclass Transitiemanagement

Leer veranderingen in organisaties en de emotionele - en rouwprocessen die daarmee gepaard gaan effectief begeleiden

In deze 2-daagse training leer je medewerkers effectief begeleiden in veranderings- en rouwprocessen. Je krijgt meer inzicht in patronen, aandachtspunten, (meta-)skills, do’s & don’ts van managers bij het omgaan met en begeleiden van dergelijke transitieprocessen. Je krijgt tips en tools op maat van jouw organisatie en situatie.

Situering

Om concurrentiekracht te behouden en innovatief te blijven, maken moderne organisaties continu veranderingen door. Deze geplande en gestructureerde veranderingen roepen ook niet planbare, emotionele processen op. Gedurende zo’n transitie- of rouwproces, gericht op het verwerken van en zingeven aan een verandering, ervaren mensen verschillende, soms heftige emoties. Bovendien raakt een transitieproces álle betrokkenen, niet alleen ‘geïmpacteerden’ maar net zo goed de achterblijvers, de leidinggevenden aan een team in verandering, HR enz.


Gerichte aandacht voor deze emotionele en rouwprocessen van medewerkers en collega's bij ingrijpende veranderingen, vermindert ziekteverzuim en sociale onrust. Aandacht voor het transitieproces vergemakkelijkt het afscheid nemen en opnieuw beginnen, het helpt bij het verwerken van (heftige) emoties en bij zingevingsvraagstukken. 

Doelgroep

 • Voor HRD professionals, directies en leidinggevenden die te maken hebben met ingrijpende reorganisaties, om- of afbouwtrajecten en die beseffen dat ingrijpende veranderingen energie, tijd en aandacht vragen.
 • Voor iedereen die beseft dat stilstaan bij en verwerken van emotionele processen zin heeft, omdat het een frisse kijk, open mind en pro-actieve houding richting een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
 • Voor organisaties die beseffen dat tijd en aandacht geven aan rouw- en verwerkingsprocessen leidt tot emotioneel gezondere, weerbare en effectieve medewerkers, met minder uitval, ziekteverzuim en sociale onrust.
 • Voor organisaties die beseffen dat een effectieve doorstart pas écht mogelijk wordt als het verleden is losgelaten en verwerkt.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je maakt kennis met moderne visies op effectieve begeleiding van de emotionele - en rouwprocessen die onstaan door transitie in organisaties.
 • Je krijgt handvatten om deze begeleiding concreet vorm te geven.
 • Je krijgt concrete modellen aangereikt die deze processen inzichtelijk maken en houvast geven aan zowel de ‘slachtoffers’ en achterblijvers als aan de begeleiders van dergelijke processen.
 • We trekken lering uit de ervaringen met transitieprocessen van andere organisaties.
 • Je leert wat het van jou als leidinggevende/professional vraagt om medewerkers effectief te begeleiden in veranderings- en rouwprocessen.
 • Je krijgt meer inzicht in patronen, aandachtspunten, (meta-)skills, do’s & don’ts van managers bij het omgaan met en begeleiden van dergelijke processen.
 • Je krijgt inzicht in hoe rouwprocessen invloed hebben op de teamwerking en wat je kan doen als mensen 'vast blijven zitten' in hun rouwproces.
 • Je leert een succesvolle en effectieve begeleiding te ontwerpen voor mensen in transitie.
 • Je krijgt inzicht in hoe je eigen ervaring/patronen interfereren in je manier van begeleiden van dergelijke transitieprocessen.
 • Je krijgt inzicht in de processen en mechanismen die spelen bij de 'daders' en de 'overlevenden' en je leert hierop inspelen in je aanbod.

Programma

 • Het transitieproces, de drie fasen van transitie, de amoebe van verandering (Kübler-Ross, Bridges, De Jong) : hoe werken emotionele processen bij ingrijpende veranderingen in organisaties? Do’s en dont’s voor managers en professionals in het begeleiden van deze processen.
 • De hechtingscirkel (Veenbaas ea): achtergronden van hechtingsgedrag en loyaliteit van medewerkers.
 • Stressbronnen bij ingrijpende veranderingen (productieve en onproductieve bezorgdheid, inzicht in & controle over bezorgdheid krijgen): herkennen en effectief beïnvloeden.
 • RET: Rationele Emotieve training & de 3 Kern Irrationele gedachten (Ellis): hoe onze gedachten ons welzijn en functioneren beïnvloeden – toepassing bij transitieprocessen.
 • ‘KERN’-model van De Mönnink: hoe verandering en verlies t.a.v. werk doorspeelt op verschillende levensgebieden.
 • De 7 fabels over verlies en rouw in organisaties (Cozijnsen en van Wielink).
 • Praktijkervaringen met het begeleiden van ingrijpende transities (reorganisaties, om- en afbouw, outsourcing,…) in andere organisaties.
 • Een begeleiding ontwerpen voor mensen in transitie.
 • De invloed van eigen ervaring/patronen in de manier van begeleiden bij transitieprocessen.
 • Persoonlijke cases/dilemma’s mbv. peer-coaching en psychodramatechnieken. 


Afhankelijk van de leerwensen en vragen van de deelnemers experimenteren we met en reflecteren we over de onderstaande thema’s aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen:

 • Je persoonlijke veranderervaring en –geschiedenis: nut van awareness en bewust toepassen van deze ervaring bij nieuwe veranderingen.
 • De lasten en lusten van de ‘double bind-positie’: zelf geïmpacteerd/betrokken zijn bij of door de verandering én zorgdragen voor anderen: een (on)mogelijke opdracht?
 • Versterken van response-ability & resilience: bij jezelf en bij anderen – wat zijn je eigen patronen en hoe beïnvloed je hierdoor anderen effectief?

Didactische aanpak

 • De training wordt vormgegeven adhv een combinatie van moderne en inspirerende inzichten, praktische en inzichtelijke modellen en handige to do’s.
 • Behalve inspirerende, korte lezingen en praktische oefeningen met de modellen is er tijd voor jouw eigen praktijkcases.
 • Zowel vanuit de theorie als door de ruime ervaring van de trainer met dit thema krijg je advies op maat. 
 • Bovendien biedt de opleiding je meer inzicht in je eigen aandachtspunten in het omgaan met en begeleiden van ingrijpende veranderingen.
 • Maximum aantal deelnemers: 8

Leermateriaal

 • Een hand-out met toelichting bij de belangrijkste modellen en methodieken.
 • Enkele artikelen over hoe veranderingen op leidinggevenden en professionals doorwerken en welke aandachtspunten organisaties bij dergelijke processen in acht moeten nemen.

Getuigenissen (4)

Beklijvende opleiding die je laat stilstaan bij wat er écht toe doet bij change.

- Jozef Claes, Directeur HR en organisatie-ontwikkeling, CM

Ik heb heel veel bijgeleerd over change dat ik onmiddellijk in mijn coachpraktijk kan toepassen!

- Maya Hanssens, Coach, T Waterschaep

Je doorleeft de training door zelf aan de slag te gaan met praktijkoefeningen. Op die manier leer je zaken die je onmiddellijk in je eigen praktijk kan toepassen.

- Deelnemer december 2019

Dit is een aanrader als je de moed en lef hebt om met de emotionele kant van change aan de slag te gaan, want dit vraagt wat maturiteit.

- An Rubens, Zaakvoerder, The Productivity Factory

Trainer

Cécile Osse

Cécile Osse

Cécile heeft als executive coach/trainer/consultant meer dan 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Nederlandse van origine maar ondertussen alweer ruim 16 jaar vanuit haar eigen bureau, Play4Growth, in Antwerpen. Na het voltooien van een ingenieursstudie aan de Universiteit van Wageningen, adviseerde ze als senior consultant managers en directies van uiteenlopende organisaties. Ze heeft ingrijpende reorganisaties begeleid bij multinationals in de financiële en farmaceutische sector, bij energiebedrijven en bij KMO’s. Verder adviseert, coacht en traint ze diverse organisaties op het vlak van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling. Cécile werkt eclectisch en intuïtief en verstaat de kunst om naar boven te laten komen waar het werkelijk over gaat. Klanten typeren haar als een warme persoonlijkheid met veel bagage, zonder hoogdravend te worden. Haar werkwijze is tegelijk praktisch en diepgaand. Ze kenmerkt zich door pit en energie, bevlogenheid en lef en door een geloof ‘dat er zoveel meer mogelijk is…’ Ze is Certified Practioner Psychodrama, gecertificeerd MBTI trainer en volgde uiteenlopende, postacademische opleidingen op het gebied van coaching, groepsdynamica, organisatieopstellingen, Thema Gecentreerde Interactie, Deep Democracy en Transactionele Analyse.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 12.11.202109:00 - 17:00
 • 26.11.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 22.04.202209:00 - 17:00
 • 06.05.202209:00 - 17:00

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1

3500 Hasselt
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 18.11.202209:00 - 17:00
 • 02.12.202209:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Cécile OsseCécile Osse

Prijs

€ 1 390,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven