Opleiding Systemisch Leiderschap

10-daagse systemische training voor leidinggevenden.

Organisaties staan voor bijzondere uitdagingen die ze met de oude, vertrouwde managementmethodes niet meer de baas kunnen. Er is nood aan een ander soort leiderschap dat afgestemd is op (voortdurende) verandering en gericht is op transformatie. Immers: een organisatie kan niet verder groeien dan haar hoogste leider(s). Tijdens de Opleiding Systemisch Leiderschap krijg je als leidinggevende diepgaand inzicht in de onderstroom van jezelf, jouw team(s) en de organisatie. Je verwerft een nieuw arsenaal aan interventiemogelijkheden met systemische vragen en werkvormen die je iedere dag kan gebruiken.

Situering

Organisaties begeven zich in een wereld die steeds vluchtiger, onzekerder, complexer en meer ambigu wordt. Dat was al zo en dat is door de aaneenschakeling van mondiale crisissen nog eens dubbel en dwars bevestigd. Deze tijd vraagt om leiders die in staat zijn om een organisatie te transformeren zodat die voorbij de status-quo kan groeien.

Daarom sloegen Leanne Steeghs en Philippe Bailleur in 2017 de handen in elkaar met dezelfde drijfveer: ‘Het systemische gedachtegoed is zo waardevol voor organisaties en leiders. Laten we dit 'vertalen' en een brug slaan tussen die twee werelden’. Inmiddels werd – onder andere tijdens de opleiding - duidelijk dat persoonlijke transformatie van leiders een grote meerwaarde voor organisaties betekent. Dit blijkt ook uit de ‘getuigenissen’ van deelnemers aan eerdere edities van deze opleiding (zie onderaan). 

De training bestaat uit 5 blokken van twee dagen, niet residentieel (zonder overnachting)

 1. Patronen en dynamieken in de onderstroom
 2. Leiderschap en teamontwikkeling vanuit systemisch perspectief
 3. Systemisch interveniëren vanuit de leiderschapsplek
 4. Systeemtrauma in organisaties
 5. Integratie en verdieping

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze intensieve 10-daagse training ‘Systemisch Leiderschap’ heb je minimaal een aantal jaar ervaring nodig als leidinggevende van teams of groepen. Je bent bereid om zelf in de spiegel te kijken en om televante casuïstiek aan te leveren vanuit je eigen werkcontext. Met deelnemers die niet (geheel) aan dit criterium voldoen, houden we een telefonische intake.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert met een systemische bril kijken naar complexe vraagstukken op het vlak van team- en organisatieontwikkeling. Dit vraagt om uitzoomen in plaats van inzoomen. Problemen op een geïsoleerde manier oplossen, leidt immers vaak tot een verschuiving van het probleem. Daarom is leren kijken naar het systeem als geheel en herkennen van patronen - die de levensenergie in een organisatie doen stromen of belemmeren - een belangrijke leiderschapscompetentie. De vier oerkrachten (oftewel systemische principes) in de onderstroom van systemen zijn daarbij een goede leidraad.
 • Je weet hoe je bepaalde problemen symptomen (zoals verzuim, roddelen, weerstand, etc.) in de werking van de organisatie kunt verkennen en hoe je op een meer systemische manier kunt interveniëren. Je krijgt hiervoor een nieuw arsenaal aan interventie mogelijkheden, systemische vragen en werkvormen, die je kunt inzetten in je eigen team(s) en organisatie, aangereikt.
 • Je wordt geprikkeld en aangemoedigd in je ontwikkeling, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Je wordt je bewust van de invloed van je eigen familieachtergrond, je gedragspatronen en het effect daarvan op anderen. Je zal zichtbaar en voelbaar groeien naar een meer systemische vorm van leiderschap die leidt tot meer ‘impact’, ‘autoriteit’ en ‘transparantie’ zonder verlies van authenticiteit.
 • Je leert hoe je op een trauma-geïnformeerde manier kunt kijken naar dynamieken en terugkerende problemen in de werking van teams en de hele organisatie. Je bent je bewust van systeemtrauma, van datgene wat daar aanleiding toe geeft en hoe hiermee kan gewerkt worden, al dan niet met extra ondersteuning.

Programma

Blok 1: Patronen en dynamieken in de onderstroom

Allereerst neem je jouw persoonlijk leiderschap onder de loep. Je onderzoekt (vanuit je familiesysteem) waardoor het komt dat je bepaalde kwaliteiten sterk ontwikkeld hebt en ontdekt daarmee ook wat er meer ‘in de schaduw’ is gebleven en klaar is om in ontwikkeling te komen.

In dit eerste blok maak je ook kennis met de vier systemische oerkrachten: ordening, insluiten, uitwisseling en bestemming. Dit zijn de basisbehoeften van ieder levend systeem. Als hieraan voldaan wordt, stroomt het. Is dit niet het geval, dan stagneert het ergens in de organisatie. Werken met de oerkrachten is vaak een feest der herkenning: je krijgt eindelijk ‘ondertiteling’ bij wat je altijd al voelde, maar waar je nog geen woorden voor had.

 

Blok 2: Leiderschap en teamontwikkeling vanuit systemisch perspectief

Het ontwikkelen van systemisch leiderschap start vaak binnen de context van teams. Je onderzoekt in welke fase van teamontwikkeling jij meer op je gemak en comfortabel bent als leider en waar jouw uitdaging zit. Waar versnel jij de ontwikkeling van teams en waar ben je mogelijk (onbewust) eerder belemmerend bezig, rekening houdend met wat ‘dienend’ is voor het team om naar een volgende teamfase door te groeien.

Vier typische leiderschapsthema’s passeren de revue: omgaan met verticaliteit (eenzaamheid van de leiderschapspositie), omgaan met macht, omgaan met succes en het herkennen van overdrachtspatronen, Allemaal thema’s die onherroepelijk meekomen met de positie van leider/manager.  Dieper inzicht in je eigen patronen rondom deze thema’s is een cruciale voorwaarde om systemisch leiderschap te ontwikkelen. 

We werken in dit blok met ingebrachte casuïstiek van deelnemers, waar we vanuit systemisch perspectief naar kijken en op reflecteren.

 

Blok 3: Systemisch interveniëren vanuit de leiderschapsplek

In dit blok verzamel je een rugzak vol systemische interventies en vragen, die geschikt zijn om in te zetten vanuit je leiderschapsrol. Je ervaart - door te oefenen en experimenteren - de kracht en het effect van het werken met systemische vragen die direct naar de onderstroom leiden. Tegelijkertijd leer je hoe je systemisch kunt luisteren, niet alleen met je oren maar met je hele lichaam. Hierdoor vang je veel meer signalen en informatie op waardoor je interventie arsenaal toeneemt.

Je krijgt een aantal systemische werkvormen aangereikt die je zelf in de praktijk kunt toepassen, zoals het werken met tafelopstellingen. Je oefent als leidinggevende in een coachende rol op elkaar, waardoor je tegelijkertijd de kans krijgt om verdiepende inzichten op te doen ten aanzien van een eigen, actueel persoonlijk of organisatorisch vraagstuk. 

Veelvoorkomende patronen in organisaties, zoals parentificatie, triangulatie, succesangst en identificatie worden in dit blok eveneens expliciet behandeld, waardoor je je theoretische ‘systemische bagage’ verder uitbreidt.

 

Blok 4: Systeemtrauma in organisaties

Organisaties staan onder bijzonder hoge druk. Daardoor kan zich plots of stapsgewijs systeemtrauma ontwikkelen. Het potentieel van een organisatie raakt daardoor verlamd. De broodnodige creativiteit raakt gekneld, het aanpassingsvermogen lijkt weg of de energie is op om nog zorgvuldig om te kunnen gaan met elkaar, de klant, patiënt of doelgroep.

Hoe herken je systeemtrauma en hoe ga je ermee aan de slag. Waar kan je op letten - vanuit je rol als leidinggevende - om systeemtrauma te voorkomen? Wat is er cruciaal om de organisatie (terug) veerkrachtiger te maken? In dit blok leer je op een trauma-geïnformeerde manier kijken naar je eigen organisatie, afdeling of team, zodanig dat je een aantal inzichten kunt vertalen naar de praktijk.

 

Blok 5: Integratie en verdieping

Tijdens de Opleiding Systemisch Leiderschap maak je een werkstuk over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens het laatste blok staan de systemische reflecties op die werkstukken centraal. We weten inmiddels dat deze uitwisseling een ideale manier is om de opgedane systemische kennis en inzichten te verdiepen, te verrijken en te integreren.

Verkennend leermateriaal: vier typische leiderschapsthema’s

    

Didactische aanpak

 • Doorheen de opleiding word je geprikkeld om aan de slag te gaan met de aangereikte inzichten, ook via leeswerk en het aanleveren van relevante vraagstukken en casuïstiek tussen de blokken door.

 • Het inbrengen van eigen casuïstiek - bijvoorbeeld ten aanzien van jouw professionele uitdagingen als leider, lastige situaties/cases uit je eigen organisatie of loopbaanvraagstukken - vormt een rode draad doorheen de opleiding.
 • In blok 5 zal ook de certificering plaatsvinden.  Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80% van de opleidingsdagen.
 • Maximum aantal deelnemers: 14

Leermateriaal

Je ontvangt een exemplaar van de boeken ‘Systemisch Wijzer’ van Leanne Steeghs en ‘Stuck. Trauma in Organisaties.’ van Philippe Bailleur en een reader met relevante systemische artikelen. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar andere relevante bronnen.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

 

Lees hier meer over alle subsidiemogelijkheden   

Getuigenissen (35)

Zo heel af en toe, als je geluk hebt, kom je op het juiste moment de juiste mensen tegen die in staat zijn om een omgeving te creëren, waarbinnen op een uiterst natuurlijke wijze mensen ontluiken en groeien voorbij het bekende. Leanne en Philippe staan vooraan in dat rijtje van mensen.

- Jan Dhaenens, Change Manager, Proximus

De meest inspirerende training die ik ken. Leanne en Philippe zijn er door hun openheid, ervaring en skills perfect in geslaagd om mij als persoon en leider te laten ontwikkelen. Ik ben 'aangezet', getriggerd, in beweging gebracht. Een prachtig onbetaalbaar geschenk.

- Raymond Vermeulen, Productieleider, Royal Mosa

Deze opleiding ga je niet vrijblijvend aan. Je haalt er enorm veel uit om je zowel professioneel als persoonlijk te verrijken, op voorwaarde dat je bereid bent er vol in te stappen. Een absolute aanrader!

- Lieve Segers, Project manager, BENEO-Orafti

2 trainers die de kunst van het trainen beheersen! In een veilige omgeving word je meegenomen om te leren, te ontdekken en jezelf te ontwikkelen.

- Chris Van Paemelen, Vestigingsdirecteur, Egypteveld GCV

Deze opleiding heeft mij getransformeerd, daarna was niets meer hetzelfde. Zoveel rijker terug naar huis gegaan.

- Kathleen Buysse, directeur, De Mereltjes

Een reis naar binnen, naar soms al bekende plekken en patronen, maar naar een dieper bewustzijn gebracht door Philippe en Leanne. Je komt er bij hen niet onderuit om 'de tijger in de ogen te kijken' en dat levert zoveel op. Leiderschap vanuit een andere, krachtigere dimensie.

- Mariette Van Wessem, Regiodirecteur

Een opleiding waarin je persoonlijke groei spontaan meegenomen wordt.

- Stiene Deseyn, trainer, IVC vzw

Een onmogelijke opdracht om deze opleiding in woorden te vatten. Diepgaand, verrijkend en enorm waardevol. Oprecht dankbaar voor wat in gang is gezet.

- Eva Vanspauwen, HR Consulting Team Coordinator, Crossbridge BV

De verrijking door deze training kan moeilijk in woorden gevat worden. De verworven inzichten zullen nog lang nawerken.

- Lut De Maertelaere, Interim Manager/Consultant

De nieuwe inzichten die verworven zijn doorheen deze opleiding, hebben voor mij persoonlijk heel wat puzzelstukken op de juiste plaats laten vallen. Het voelde helend aan en het gaf mij mildheid naar mezelf en mijn gezin van herkomst. Professioneel kijk ik nu met een andere 'antenne' naar organisaties en teams, een 'antenne' die mij veel dieper laat gaan met de teams. Beide trainers waren zeer bekwame gidsen, met veel diepgang.

- Koenraad van Mierlo , HR Business Partner Opleiding & Ontwikkeling , Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle

Ondanks de Corona-moeilijkheden, waardoor wij bepaalde blokken hebben moeten verplaatsen en uitstellen, heeft deze opleiding 'systemisch leiderschap' mij gesterkt in mijn rol als 'organisatiecoach'. Met dank aan het complementaire opleidingsduo Leanne en Philippe en de systemische krachten bij het deelnemersteam. Een dikke merci aan iedereen.

- Tom Debaere , HR Consultant - Zaakvoerder , Tom Debaere HRM

De opleiding heeft mij taal en instrumenten gegeven om expliciet te maken wat in de onderstroom leeft. Ik ben me veel meer bewust van de dynamieken die de samenwerking in het team onbewust beïnvloeden en mijn eigen aandeel daarin.

- Sara Drieghe , Departementshoofd psychosociaal welzijn , Universiteit Gent

Een uiterst leerrijke ervaring om door Leanne en Philippe, twee experten, op sleeptouw genomen te worden in de wereld van het systemisch leiderschap. Deze training geeft me ook de kans om, daar waar mogelijk, nuttig te faciliteren, om tot een motiverendere, aangenamere situatie te komen. Ronduit schitterende training en een echte aanrader voor wie wil groeien in team- en organisatiewerk.

- Wim Van Den Bossche , CEO, Brouwerij Martens nv

Ik was op zoek naar een opleiding waar ik zowel iets zou uithalen voor de organisatie waar ik leidinggevende ben, als voor mezelf qua zelfontplooiing. Met vlag en wimpel is deze opleiding daarin geslaagd! Leanne en Philippe zetten samen met hun cursisten een systemische bril op om zo te kijken naar organisaties, jezelf en ook de wereld rondom ons, wat de opleiding heel rijk maakt. Dankzij het leren systemisch kijken, vind ik het nu makkelijker om het grotere verhaal te zien en de oerkrachten die in alle systemen zitten aan het werk te zien. De praktische werkwijzen, als opstellingen en vraagstellingen om een systeem waar te nemen, hebben me handvaten gegeven waar ik mee verder aan de slag kan in de organisatie en hebben me ook vertrouwen gegeven in mijn leidinggeven en dus ook in mezelf. Kortom, een aan te raden opleiding voor wie de wereld rondom zich echt wil kunnen zien :-)

- Lym de Brouwer , directeur, Sociaal Wonen arro Leuven

Dit slaat in als een bom. Voor mij was dit een Copernicaanse revolutie. Bereid je maar voor op iets dat 180° anders is dan je verwachtingen. En toch lost het je verwachtingen in! Philippe en Leanne leren je anders kijken naar je team, je organisatie én jezelf. Niet altijd even fijn, erg confronterend ook, maar oh zo juist en leerrijk!

- Iris Raspoet, directeur, Danspunt

Na een periode van persoonlijke ontwikkeling zocht ik een opleiding die me kon helpen om mijn inzichten ook toe te passen op professioneel gebied. Aangezien mens en medewerker uiteraard niet apart te benaderen zijn, startte ook de opleiding ‘Systemisch Leiderschap’ met een onderzoek naar eigen patronen en hoe die patronen uit het gezin van herkomst dienend of net niet kunnen zijn, om dan met dezelfde bril naar teams en volledige organisaties te kijken, inclusief het aspect van trauma of oude pijn. Dankzij het aangeleerde jargon kan ik na deze opleiding uiting geven aan wat in de onderstroom leeft. Dit is voor mij een belangrijk hulpmiddel geworden om problemen, die blijven terugkeren, te benoemen en in beweging te krijgen, met minder frustratie en meer energie als gevolg!

- Gert Beeckman , Sales Manager B2B , BOSS paints

Systemisch leiderschap, een reis naar je eigen systeem van herkomst en hoe dit mee bepaalt hoe je er staat als leider met je team. Je ontdekt wat je te ontwikkelen hebt in relatie tot de verschillende systemen, jouw team, jouw organisatie en dus niet alleen op persoonlijk vlak. Een reis vol oerkrachten onderweg, die je leert te herkennen als patronen in je team, jouw impact op deze patronen en hoe je deze kan ombuigen naar patronen die meer effectief zijn, gezien de uitdaging die voor je ligt. Je leert werken met wat er is en net dat is de sleutel tot echte transformatie. Philippe en Leanne zijn meesters in de demonstratie van het werken met wat er is en weten zo de deelnemers , schijnbaar moeiteloos mee te nemen in een diep persoonlijk transformatieproces.

- Twiggy Peeters , Energy Coach & Founding Partner , Coach and Transform

Wat deze opleiding voor mij vooral bijzonder heeft gemaakt, is dat ik ze heb ervaren als een ontdekkingstocht in mijn onderbewustzijn. Na de 5 lesblokken had ik een duidelijker beeld van hoe en waarom ik op een bepaalde manier in het leven sta en welke impact dat heeft op mijn professionele houding en leiderschapsstijl. Deze bewustwording heeft me niet alleen een betere kijk gegeven op hoe ik me als leider, maar ook als mens verder kan ontwikkelen.
De begeleiding van Leanne en Philippe is echt top. Ze kennen beiden hun vak door en door, vullen elkaar aan, weten een open en constructieve groepsgeest te creëren en voorzien iedereen van persoonlijk advies.

- Antoinette Dumon , Director Strategy & Marketing , Profel

Er zijn zo van die opleidingen waar je een 'voor' en een 'na' heel duidelijk ervaart, dit is er zo eentje ... Ik kende al wat van systemische principes, ik voelde heel veel, maar deze opleiding gaf mij een taal, een klank én een spiegel … voor mezelf, mijn omgeving en de wereld rondom mij. Ik leerde andere vragen stellen, anders luisteren, intuïtief voelen en benoemen, (fenomenologisch) waarnemen, peilen naar de diepte, onder de waterlijn te gaan of er juist gewoon af te blijven, want 'soms is een sigaar ook gewoon een sigaar', aldus de opleiders. Deze opleiding is een ware ontdekkingstocht met Leanne en Philippe als zachte, ervaren, spelende gidsen die heel zuiver voelen, observeren, benoemen en loslaten. Ze delen beiden, elk op hun eigen manier, ongelofelijk veel kennis en blijven zelf steeds bereid om opnieuw verwonderd te worden.

- Natalie Simons, Skills Expert, KBC

De opleiding systemisch leiderschap heeft me, zowel persoonlijk als professioneel, een fundamentele bijkomende dimensie aangereikt bij het kijken naar mezelf, mijn organisatie en de wereld. Het bewustzijn van deze systemische laag, die door Leanne en Philippe met een heel mooie combinatie van engagement, eenvoud én diepgang aangebracht werd, heeft me reeds tijdens de opleiding toegelaten om vastgelopen zaken in de organisatie te deblokkeren en zal dit zonder enige twijfel blijven doen. Voor mensen die hun blik op zichzelf en de organisatie fundamenteel willen verruimen is deze opleiding een must.

- Tom Vandoorne, General Manager, Credon

Leanne, Philippe, het was een fantastische ontdekkingstocht naar het Systemische gedachtegoed, met als resultaat een rijkere kijk op mezelf en de wereld rondom ons, gebracht op een interactieve, gevoelsmatige en pragmatische manier. Nogmaals dank !

- Henry Struye, Deputy COO, BNP Paribas Fortis Private & Wealth Management

Leanne en Philippe geven in deze opleiding een verfrissende inkijk op wat allemaal kan leven in organisaties en de impact die je er als leider kan op hebben. Zien van waaruit de patronen in de onderstroom komen, helpt echt om deze beter te begrijpen en ermee aan de slag te gaan. Het belang van rituelen heeft me geraakt en bij de toepassing ervan zag ik direct het effect op onze teams. Deze opleiding kan alleen werken als je bereid aan jezelf te werken en dus ook in de spiegel te kijken

- Maryse Van Hee, Interaction Coach, Bpost

De Opleiding Systemisch Leiderschap liet me met een verfrissende blik kijken naar mensen. Door een aantal concrete handvatten begrijp ik beter waarom mensen zijn wat ze zijn. Meer dan eens was er een ‘aha-moment’ wanneer ik erin slaagde een stapje achteruit te zetten en de tijd te nemen om mezelf en mijn omgeving te observeren. Deze opleiding is verrijkend in vele opzichten.

- Christel Eeckhout, Business Unit Head GM, Bayer

Ik begon aan de opleiding omdat ik altijd nieuwsgierig was naar systemisch werken en ik moe werd van mijn eigen drang om altijd snel te willen presteren. Door deze heerlijke opleiding van Leanne en Philippe en de legergroep heb ik geleerd om mijn lichaam als instrument te gebruiken en alles wat ik voel in te sluiten. In mijn team ben ik deze gevoelens meer gaan uitspreken en ga ik nu meer onderzoekend te werk. Ik zoom gemakkelijker uit en herken patronen in mijn teams en organisatie. Het geeft me rust en zelfvertrouwen.

- Joanne Freeve, Manager Dienstverlening PGB, Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Als leidinggevende probeerde ik mijn team op een goede manier te leiden, maar er waren bepaalde zaken die bleven wringen en botsen. Door de Opleiding Systemisch Leiderschap begrijp ik beter waar bepaalde patronen vandaan komen. Ik heb geleerd welke systemische principes teams en organisaties sturen en ik heb dieper inzicht gekregen in mezelf en mijn leiderschap. Intens en waardevol.

- Julie Nenquin, Coördinator Werk-in-Zicht, Posthof

Deze opleiding is voor mij van blijvende waarde, nog steeds. Een aanrader in het opleidingenlandschap. Twee trainers met veel ervaring en kennis creëren een omgeving waarin connectie binnen de groep centraal staat zodat de inhoud van de opleiding onmiddellijk concreet wordt en kan ervaren worden.

- Kathy Van der Heyden, Bedrijfsleider, Braeckman NV

De Opleiding Systemisch Leiderschap gaf me inzichten en taal voor wat je al langer voelt maar eigenlijk niet altijd kan verwoorden. Leanne en Philippe loodsten ons feilloos tot diepere inzichten in wat er niet verteld wordt in de teamrelaties. Een aanrader voor elke bewust wordende leidinggevende.

- Bert Moris

Een echte aanrader, het is alsof je kijk op de zaken transformeert van 2D naar 3D doorheen het traject van de opleiding. Als leidinggevende zet ik nu meer in op het organiseren van rituelen om projecten af te sluiten en de betrokken mensen erkenning te geven. Rekening houdend met de systemische principes, in het bijzonder het principe van inclusie: alles en iedereen hoort erbij.

- Frederik Van Eeghem, Servant Leader, TomTom

Dankzij Leanne en Philippe heb ik leren uitzoomen, leren kijken naar systemen in hun totaliteit, ook die waar ik zelf deel van uitmaak. De opleiding heeft me geholpen om beter te identificeren wat in de onderstroom leeft, om het tastbaarder te maken en er daardoor ook bewuster mee aan de slag te gaan. Het vergt openheid om ten volle in dit traject te stappen, je moet bereid zijn om te aanvaarden dat er meer speelt dan cijfers en wetmatigheden en moet absoluut de moed hebben om de confrontatie met je eigen onderstroom aan te gaan, maar het loont de moeite. De Opleiding Systemisch Leiderschap was een prachtige reis met heel fijne mensen, een gedurfde tocht die emotie en ratio met elkaar verbindt en die je leiderschap in de meest brede zin verder helpt aanscherpen, zowel persoonlijk als professioneel.

- Arne Vandamme, Zaakvoerder, Foreach BV

Ik kom uit generaties van krachtige vrouwen. De Opleiding Systemisch leiderschap heeft hier betekenis aan gegeven. Tijdens deze opleiding heb ik die kracht verder kunnen verkennen, de oorsprong, de patronen, wat er is en wat er niet is. Als People & Performance director maak ik ook de vertaalslag naar mijn organisatie. Door systemisch naar de organisatie te kijken en patronen te ontdekken, pakken we de juiste dingen aan. Niet enkel wat zichtbaar is maar vooral de zaken die in de onderstroom zitten, wat niet altijd zichtbaar is maar wel aan de oorsprong van situaties ligt. Geen enkele senior leider kan mij overtuigen dat hij of zij inspirerend kan leiden zonder oog te hebben voor patronen en de onderstroom. Neem dit zeker aan als een uitdaging en volg deze opleiding, geef je over aan de ervaren en prachtige trainers.

- Renee Agneessens, People & Performance director, LeasePlan Belgium

Geweldige getuigenissen uit de rijke ervaring van de trainers. Heel herkenbaar en toepasbaar!

- Jonas Berends, team coach, Bpartners

Dit is 'by far' de beste opleiding die ik ooit gevolgd heb! De manier waarop Philippe Bailleur en Leanne Steeghs dit onderwerp geopenbaard hebben was subliem en voelt als een groot geschenk!

- Hans Leplae, head of the transition team, KBC Bank NV

Deze opleiding gaat verder dan wat je uit boeken kunt halen. Een unieke opleiding in de markt!

- Karen Dejongh, managing partner, The Job Coach Belgium

Bedankt voor de zuurstof die deze opleiding me heeft gegeven!

- Hilde de Man, departementsverantwoordelijke, IDEWE

Dank voor deze fantastische reis en eerste stappen in de wereld van systemisch leiderschap!

- Veronique Christiaans-Joosten, Operationeel manager en directielid

Trainers

Leanne Steeghs

Leanne Steeghs

 

Leanne Steeghs is systemisch trainer, organisatieopsteller, teamcoach en co-auteur van het boek ‘Systemisch wijzer’. Ze ontwikkelde samen met Philippe Bailleur de 'Opleiding Systemisch Leiderschap' en de ‘Opleiding tot Organisatieopsteller’, die beiden onder de vlag van HRD Academy in België worden aangeboden en is als freelance opleider verbonden aan School voor Coaching in Nederland.

Leanne werkt met leiders en (directie)teams op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Haar kracht is het aanwakkeren van systemische wijsheid, zodat informatie uit de onderstroom expliciet wordt en benut kan worden om organisatiedoelen te realiseren. Het handelsmerk van Leanne is dat ze ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier kan overbrengen, onder andere door vraagstukken/casuïstiek zichtbaar en voelbaar te maken (via demo’s en opstellingen) en daarbij te 'ondertitelen' met heldere taal. Op die manier ervaren deelnemers direct en aan den lijve waar een vraagstuk over gaat en wat de essentie is. Haar doel: mensen, teams en organisaties prikkelen om hun volle potentieel te ontsluiten en in de wereld te zetten. Meer info op www.leannesteeghs.com.

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. Net toen hij in 1996 aangesteld werd als personeelsverantwoordelijke, crashte één van de C-130 transportvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in Eindhoven. Alle bemanningsleden (BE) en de meeste passagiers (NL) kwamen om het leven. 41 families werden rechtstreeks getroffen en nog veel meer vrienden en collega’s.

Deze ingrijpende gebeurtenis zorgde voor een kentering in zijn loopbaan: hij koos voluit voor het pad van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Philippe combineert ondertussen al meer dan 20 jaar een aantal professionele rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Hij werkt als organisatiecoach in de - soms taaie - praktijk van zowel kleine als grote organisaties. Waar hij tegenaan loopt in de praktijk, prikkelt hem steeds om op onderzoek te gaan. Dit via allerhande opleidingen, verdiepende vakliteratuur, uitwisseling met collega's en introspectie. Daaruit ontstaan vaak nieuwe concepten die hij als auteur graag vertaalt in blogs, artikels en boeken. Deze ervaringen geeft hij vervolgens als teacher, en met veel passie, door via tal van langlopende opleidingen.

De drijfveer achter dit vliegwiel is het ondersteunen van organisaties om Forces for Good te worden: goed voor de planeet, goed voor de maatschappij, goed voor de organisatie zelf én uiteraard de medewerkers.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress

Omgaan met stress

Krijg individueel advies over hoe jij gezond ka...

Lees meer
Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals
Startdatum 28/09/2023Duur: 25 uur

Verbindende communicatie voor leidinggevenden en HR professionals

Leer de principes van Verbindende Communicatie ...

Lees meer
Stilte en leiderschap 1

Stilte en leiderschap 1

Leer stilte methodisch en begeleid gebruiken om...

Lees meer