Adviseren over leren en ontwikkelen

Leer in deze basistraining als L&D professional een professioneel advies geven

In de tweedaagse training leer je hoe je als HRD adviseur, trainer of L&D professional meer impact kan hebben zodat je expertise beter wordt benut. Je leert een stapsgewijze aanpak om een professioneel leeradvies te geven op basis van de 70:20:10 benadering. Je verhoogt je expertise op het gebied van adviseren én op het gebied van leren en ontwikkelen.

Situering

Als  Learning & Development professional kan je verschillende moeilijke situaties tegenkomen.

 • Misschien word je regelmatig ‘overvallen’ door managers die willen dat je snel even een training organiseert.  Ze hebben alles al zelf bedacht: onderwerp, doelgroep, tijdsduur en wat het mag kosten. Aan jou om het ‘even snel te regelen’. Als learning professional wil je allicht een hogere bijdrage leveren dan het blind uitvoeren van wat de manager verlangt.  
 • Of er spelen allerlei initiatieven binnen je organisatie waar ‘learning & development' een belangrijke component is (zoals bvb lean, talentmanagement of kennismanagement) maar waarop je niet uitgenodigd wordt om als HRD expert mee te denken.  Hoe kan je ervoor zorgen dat je waarde kan toevoegen als L&D professional en dat je de volgende keer wél uitgenodigd wordt om jouw visie te geven over deze aanverwante onderwerpen?

 

In de training leer je hoe je als HRD adviseur (HR manager, trainingmanager, P&O verantwoordelijke, opleidingsverantwoordelijke) meer impact kan hebben zodat je expertise beter wordt benut. De werkrelatie tussen HRD adviseurs en managers kent een specifieke dynamiek. Het goed benutten van die dynamiek is belangrijk om een professionele werkrelatie vorm te geven.  Dat is nodig om tot een beter (leer)advies te komen met meer toegevoegde waarde voor de organisatie. Om dit te bereiken leer je in de training een stapsgewijze aanpak om een leeradvies te geven en verhoog je jouw zelfbewustzijn.  Je leert daarnaast ook enkele handige beïnvloedingsvaardigheden. Ook komen enkele beproefde L&D methodieken aan bod die de samenwerking tussen adviseur en manager kunnen optimaliseren. 

Doelgroep

HR(D) managers, trainingsmanagers, L&D adviseurs of L&D managers, opleidingsverantwoordelijken, trainers, docenten, opleidingsadviseurs, cursusontwikkelaars en iedereen voor wie adviseren in leervraagstukken een belangrijk onderdeel van zijn verantwoordelijkheid is of wordt.

Wat leer je in de opleiding?

 • Een gestructureerd en professioneel leeradvies kunnen geven aan de hand van een stapsgewijze aanpak.
 • Als HRD expert een professionele werkrelatie kunnen opbouwen met managers gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.
 • Een leervraag van een manager of medewerker goed kunnen analyseren.
 • Een relevante en goede leeroplossing kunnen voorstellen voor de leervraag, bvb aan de hand van Human Performance Analyse.
 • Een 'Impact Map' kunnen uitwerken en benutten als instrument om een goed leer- of ontwikkeladvies te geven.
 • Jezelf kunnen inzetten als instrument in een leeradvies project.
 • De manager kunnen contracteren om veranwoordelijkheid te nemen voor zijn bijdrage in de leeroplossing.
 • Professionele leeroplossingen kunnen adviseren op basis van de 70:20:10 benadering.

Programma

 • de verschillende fasen van een leeradviestraject om tot een gestructureerde aanpak te komen
 • als adviseur een professionele werkrelatie opbouwen met managers
 • reageren op een ‘vervelend’ verzoek van een manager: welke ruimte ligt er tussen ’ja’ en ‘nee’?
 • het goed analyseren van de vraag van de manager of de medewerker  – de vraag achter de vraag: is het wel een leervraag?
 • van vraag, via analyse van oorzaken met Human Performance Analyse, naar oplossingen – waaronder oplossingen van leren en ontwikkeling
 • het uitwerken en benutten van een ‘Impact Map’ als instrument om resultaat te bereiken
 • de dynamiek binnen adviesrelaties herkennen en die kunnen benutten / vormgeven
 • jezelf inzetten als ‘instrument’: via je eigen gedrag de cliënt beïnvloeden voor het beste resultaat
 • vormgeven aan de veiligheidsparadox en de leiderschapsparadox in adviesrelaties
 • de manager contracteren om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen bijdrage in de leeroplossing
 • professionele oplossingen adviseren op basis van de 70:20:10 benadering

Didactische aanpak

 • Er wordt in de training gewerkt met jouw eigen praktijksituatie: je brengt voor de training eigen leervragen in en je bereidt een eigen praktijkcasus voor.   Tijdens de training werk je aan cases uit je eigen praktijk.
 • De 2 trainingsdagen zijn verdeeld over 3 weken.  Tussen de trainingsdagen werk je aan een eigen praktijkopdracht.
 • De trainingsdagen zijn zeer interactief: we behandelen de verschillende trainingsthema's én we bekijken jouw individuele leervragen op basis van eigen praktijkcases.
 • We oefenen adviesgesprekken in en leren een inhoudelijk, professioneel leer- of ontwikkeladvies geven.
 • De processtappen van een adviestraject worden gevolgd in de opbouw van de training.
 • Je werkt in de opleiding zowel aan het verbeteren van je expertise op het gebied van adviseren als aan het verhogen van je expertise op het gebied van leren en ontwikkeling.
 • Je sluit de training af met het opmaken van een eigen actieplan.  
 • Transfer: als deelnemer volg je andere deelnemers verder op na de training, je blijft dus van elkaar leren.

Leermateriaal

 • Handouts van de powerpointslides
 • Aanvullende artikels en blogs

Getuigenissen (12)

Deze opleiding was voor mij direct toepasbaar. Ook de diversiteit in de groep was een meerwaarde. De trainer gaf veel voorbeelden en, nog belangrijker, heeft ons doen nadenken over onze eigen praktijkcases.

- Deelnemer Christine september 2018

We kregen uitgebreide documentatie mee! De extra info zoals het bundeltje 'Training Transfer Tips' heb ik ook zeer op prijs gesteld!

- Antje Claes, Colruyt Group, VMTO

Ik heb veel interessante inzichten en vaardigheden geleerd die ik onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Ik kan deze training zeker aanraden.

- Deelnemer september 2018

Praktische opleiding waarin je veel tools aangeleerd krijgt waarmee je meteen aan de slag kan. Er wordt rekening gehouden met individuele doelen per deelnemer. In de training wordt vaak gewerkt met eigen praktijkcases.

- Maya Quirijnen, HR business partner, Astra Sweets NV

Door de didactische aanpak van de trainer, leer je ook constant van collega-deelnemers en dat vind ik beslist een meerwaarde.

- Veerle Vanvelk, HR manager Europe, Griffith Foods

De verschillende achtergronden van de deelnemers zag ik als een meerwaarde omdat we veel van elkaar geleerd hebben onder deskundige leiding van de trainer.

- Karin Eyckmans

De meerwaarde van deze training is zeker de inhoudelijke expertise van de trainer. Hij weet waarover hij spreekt en maakt alles duidelijk dmv eigen praktijkvoorbeelden.

- Karen Bergmans, trainingsverantwoordelijke, ASAP.be

Boeiende opleiding! Voldoende tips & tricks gekregen om een volwaardig L&D adviseur te worden!

- Hilde Meerman, HR, Provincialaat der Broeders van Liefde

Deze training is voor mij direct toepasbaar. Ook de diversiteit in de groep was waardevol. De trainer gaf veel voorbeelden en hij liet ons vooral nadenken over onze eigen business cases. Top!

- Deelnemer oktober 2018

De opleiding heeft me geleerd om duidelijk en kordaat te zijn als adviseur ('neen, opleiding is niet altijd een antwoord op het probleem' is ook een advies). Connectie, betrokkenheid, en transparantie zijn, naast kennis/tools & mindset, belangrijk voor een goede adviseur.

- Sabine Corluy, HR manager, PSA Antwerp

Uit de training haal ik zeer concrete en praktische tips en methodieken waarmee ik onmiddellijk in mijn praktijk aan de slag kan. Heel toepasbaar! Het waren twee nuttige dagen die ons gaan helpen om het L&D advies een niveau hoger te tillen, L&D professioneler en efficiënter aan te pakken en onze L&D rol sterker op te nemen.

- Kirsten Teubner, knowledge manager, EDF Luminus

Fijne, verhelderende opleiding. Tof ook om contact en openheid te ervaren van andere professionals die kampen met gelijkaardige uitdagingen!

- Laurence de Muelenaere, leerexpert, Zorgbedrijf Antwerpen

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs