Wake up - Een persoonlijk groeitraject naar authenticiteit en essentie

Streven naar echtheid en authenticiteit in alles wat je doet

Dit traject is bedoeld voor iedereen die zoekt om op een oprechte manier in het leven te staan. Door de training zie en ervaar je scherper wie je bent, waar je voor staat en waar je heen wil. Dit brengt je dichter bij het volle potentieel van jouw kracht en creativiteit. Dit kan je inzetten voor jezelf, je bedrijf en de wereld.

Situering

Op het gebied van organisatieontwikkeling - de zoektocht naar nieuwe en effectievere manieren om organisaties vorm te geven - zijn boeken als Reinventing Organizations en Theory U belangrijke wegwijzers. Zij wijzen er terecht op dat organisatie-ontwikkeling hand in hand gaat met de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Persoonlijke ontwikkeling betekent altijd de ontwikkeling van meer bewustzijn. Dit wil zeggen de blik naar binnen brengen en zien wat zich daar afspeelt op een niet-oordelende en accepterende manier.


Deze opleiding is dan ook gericht op jouw proces van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Je eigen proces aanpakken, is altijd een bijdrage aan jouw organisatie of bedrijf en aan de maatschappij. Immers iedereen verlangt om met volle goesting en op een krachtdadige en vervullende manier dienstbaar te zijn aan het leven. Als je vanuit dit verlangen leeft, dan stroomt de creatieve levensenergie. Dat is dus wat deze opleiding beoogt, via bewustzijnswerk en persoonlijke ontwikkeling jouw creatieve levensenergie meer laten stromen.


Tenslotte willen we met deze opleiding bijdragen aan de verschuiving van onze ego-gebaseerde maatschappij en bedrijfswereld naar een maatschappij waar vriendelijkheid, authenticiteit, mededogen, welzijn en zingeving op de werkplek centraal staan.

Doelgroep

Voor iedereen die zoekt om op een oprechte manier in het leven te staan. Op professioneel gebied betekent dit steeds opnieuw het antwoord zoeken op twee vragen: 'Wat is mijn juiste plek in deze context?' en 'Hoe lever ik in deze context mijn juiste bijdrage?'. Het woord “juist” wil hier zeggen: in afstemming met wat ikzelf, de mensen rondom mij, mijn organisatie en de wereld nodig hebben.

Wat leer je in de opleiding?

De opleiding leidt tot:

 • Zelfverantwoordelijkheid. Je realiseert je dat de antwoorden in jezelf te vinden zijn. Door dit besef van zelfverantwoordelijkheid ben je beter in staat dicht bij jezelf te blijven en daardoor de juiste plek in te nemen in je organisatie en in je leven.
 • Je komt dichter bij je authentieke zelf. Hoe authentieker je bent, hoe beter je in staat bent je behoeften en noden uit te spreken en je grenzen aan te geven. Dit is de basis voor diepgaander, oprechter en meer verbindende relaties.
 • Je komt meer in contact met wat je wezenlijk vervult en dit verlangen voelen én manifesteren brengt je bij je individuele zielsintentie. Vanuit jouw zielsintentie lever je jouw unieke bijdrage aan de ziel van de organisatie. 


Door middel van:

Je leert jezelf op een andere manier kennen.  Je leert heel toepasbare technieken en bewustwording instrumenten inzetten om jezelf en anderen te begeleiden in het proces van persoonlijke groei.

 • je wordt uitgenodigd om te voelen en je diep te verbinden met jezelf
 • je ontwikkelt inzicht in je eigen beperkende overtuigingen en patronen
 • je leert jezelf te tonen en de andere echt te zien
 • je leert op een niet-oordelende manier om te gaan met wat er aanwezig is in jezelf en in de andere (ontwikkelen van de neutrale waarnemer in onszelf)
 • je leert te luisteren naar je innerlijke stilte
 • je ontwikkelt inzicht in de verschillende delen van jezelf (masker, innerlijke kind, schaduw, ego, innerlijke criticus, lager zelf, hoger zelf, …)
 • je ontwikkelt inzicht in de energetische dimensie van je mens zijn, je chakra’s en auralichamen
 • je creëert een gezonde balans tussen het fysieke en het spirituele zelf

Programma

De werkwijze steunt op twee pijlers, deze beïnvloeden en versterken elkaar: psycho-spirituele ontwikkeling en energiebewustzijn.


Psycho-spirituele ontwikkeling

De opleiding vertrekt vanuit een psycho-spirituele zienswijze op de mens. Het bijzondere aan deze zienswijze is dat het twee wegen verbindt: de psychologische en de spirituele. We erkennen dat mens zijn een spirituele dimensie omvat. Als we aan die dimensie geen aandacht besteden, ontkennen we een wezenlijk aspect van onze realiteit. We doen hetzelfde wanneer we de materiële dimensie ontkennen door te vluchten in een zweverige spiritualiteit.  Spiritualiteit heeft eerder te maken met toelaten van dan met krampachtig op zoek gaan naar. In alles wat we aanbieden is het onze intentie om een ruimte te scheppen waarin eenieder voor zich zijn spiritualiteit kan beleven en ontwikkelen.


Daarnaast verkennen we ook ons psychologisch functioneren. Dit is belangrijk omdat:

 • Als we invloed willen uitoefenen op de realiteit, moeten we die met een heldere blik zien zoals ze is. Dit kan onmogelijk als onbewuste drijfveren onze blik op die realiteit vertroebelen.
 • Als we invloed willen uitoefenen op de realiteit, moeten we ook helder krijgen waar we naartoe willen en wat onze motivatie is. Dit is onze intentie. Het is een wezenlijk verschil of we onze intentie in dienst stellen van ons kleine persoontje of van iets dat onszelf overstijgt.


We gebruiken de karakterstructuren als hulpmiddel om onze persoonlijkheid in kaart te brengen. De karakterstructuren zijn uitgedacht door Wilhelm Reich en verder ontwikkeld door Alexander Löwen en John Pierrakos.


Energiebewustzijn

Door inzicht te verwerven in je chakrasysteem en je energieveld, verruim je je bewustzijn en breng je zaken in beweging. Chakrasysteem en energieveld zijn een manier om contact te maken met de energetische realiteit van ons mens-zijn en ons besef van de werkelijkheid te verruimen. Onze waarneming wordt subtieler omdat we ervaren dat er naast een fysieke, emotionele en mentale - ook een energetische dimensie bestaat.


Elke lesblok verdiepen we ons in een bepaalde karakterstructuur en geven we aandacht aan de spirituele en energetische aspecten die deze karakterstructuur kenmerken. We verkennen, verwelkomen, beleven en integreren al deze verschillende aspecten van de desbetreffende karakterstructuur. Tevens geven we praktische tips om er in het dagelijkse leven mee om te gaan. 

 • Blok 1: we verkennen het deel van onszelf dat bang is voor contact en om helemaal in het leven te staan.
 • Blok 2 : we verkennen het deel van onszelf dat onvervuld is en de vervulling buiten zichzelf zoekt.
 • Blok 3: we verkennen het deel van onszelf dat zich inhoudt en dat gebukt gaan onder het leed van de ander.
 • Blok 4: we verkennen het deel van onszelf dat het leven als een strijd percipieert en de andere niet vertrouwt.
 • Blok 5: we verkennen het deel van onszelf dat perfectie verkiest boven authenticiteit en daardoor niet toont wie hij werkelijk is.
 • Blok 6: we besteden aandacht aan de integratie van deze verschillende delen.

Didactische aanpak

 • We werken met een groep van maximum 14 deelnemers. Het is een praktische en interactieve opleiding, met veel ruimte voor je persoonlijk proces.
 • Elk lesblok bestaat uit een combinatie van lectuur, zelfreflectie, meditatie, energiewerk, ervaringsgerichte oefeningen, groepsproces en opstellingswerk.
 • De verschillende blokken zijn verspreid over 10 maanden zodat er voldoende tijd is voor integratie.

Trainers

Esther Dick

Esther Dick

Ik studeerde af als landschapsarchitect en werkte jarenlang bij Greenpeace als campagnemedewerker. In die jaren genoot ik verschillende opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en bestudeerde ik op een grondige manier het menselijk energieveld en het proces van psycho-spirituele ontwikkeling.  Na een burn-out in 2011 besefte ik dat ik op een andere manier dienstbaar wou zijn aan het leven en in 2012 startte ik met een eigen zaak in energie- en bewustzijnswerk. Sindsdien gebruik ik energiebewustzijn als doeltreffend middel om mijn klanten en studenten te begeleiden in hun proces van persoonlijke groei.  Als gewezen Greenpeace activist geloof ik nog steeds dat wij als mens in staat zijn om onszelf én de aarde op een heel andere manier te bewonen.  Dit is mogelijk wanneer wij ons opnieuw bewust worden van onze diepe verbinding met de aarde, de liefdevolle verbinding met elkaar en de creatieve verbinding met het universum. Deze visie trek ik door in het werk dat ik aanbied en in de meditaties, de opstellingen en de processen die ik begeleid, zowel individueel als in groep. Daarnaast kies ik bewust om te werken op mooie plekken midden in de natuur, omdat ik ervan overtuigd ben dat de rust en stilte van de natuur een ondersteunende meerwaarde bieden in het proces waar we als mens doorgaan. Ook de wijsheid van een kudde paarden maakt dat we ons opnieuw verbonden voelen met het geheel waar wij allemaal deel van uitmaken. Ik geniet veel voldoening in het werken met groepen, in het Samen thuis komen bij onszelf. Enkele gevolgde opleidingen en opgedane ervaringen: Transformatie Training bij Jan Janssen en Lia Verrees, Barbara Brennan School of Healing (Oostenrijk), Praktijk voor energiewerk en persoonlijke ontwikkeling, Relational cord healing bij Jan Janssen (Londen), Docent chakrapsychologie en energetisch consulent aan de schoonheidsschool, Lerarenopleiding Energies Subtiles (Brussel), Begeleider/lesgever in de opleiding Energies Subtiles (Brussel), Training familieopstellingen bij Lia Verrees (naar het werk van Bert Hellinger), Systemisch coaching met paarden bij L-intens.

Paul D'Haene

Paul D'Haene

Opgeleid als industrieel ingenieur, heb ik ruim 30 jaar ervaring in verschillende organisaties zowel in leidinggevende als meer uitvoerende functies. Nu werk ik sinds meerdere jaren op zelfstandige basis als therapeutisch begeleider zowel individueel als voor organisaties. Mijn visie op de ontwikkeling van organisaties is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van Frédéric Laloux zoals beschreven in zijn boek Reinventing Organizations. Op macro-economisch vlak geloof ik sterk dat onze wereld nood heeft aan een nieuw economisch model dat meer rekening houdt met de draagkracht van onze planeet en het welzijn van mensen en toekomstige generaties. Via diverse opleidingen en inspiratiebronnen zoek ik steeds verder om mijn dienstbaarheid aan heling in de wereld zo juist en effectief mogelijk in te zetten. Mijn belangrijkste leraars en inspiratiebronnen zijn: Thierry Janssen (ondermeer stichter en bezieler van de Ecole de la présence thérapeutique, waarvan ik de driejarige opleiding heb gevolgd), Boeddhisme en therapie (Jan en Riekje Boswijk, bij wie ik de opleiding transpersoonlijke psychotherapie heb gevolgd), Boeddhistische leraren als Jack Kornfield, Thich Nhat Hahn en Mark Epstein, Familieopstellingen (opleiding gevolgd bij Indra T Preiss en Micky Masset) en Traumaheling (in het bijzonder het werk van Bessel van der Kolk en Gabor Maté).

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Prijs

€ 3 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 01.12.202009:00 - 17:00
 • 02.12.202009:00 - 17:00
 • 12.01.202109:00 - 17:00
 • 13.01.202109:00 - 17:00
 • 09.02.202109:00 - 17:00
 • 10.02.202109:00 - 17:00
 • 23.03.202109:00 - 17:00
 • 24.03.202109:00 - 17:00
 • 27.04.202109:00 - 17:00
 • 28.04.202109:00 - 17:00
 • 01.06.202109:00 - 17:00
 • 02.06.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Esther DickEsther Dick
 • Paul D'HaenePaul D'Haene

Prijs

€ 3 950,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 06/05/2021

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 01/12/2020

Stilte en leiderschap 1