Kijken naar burn-out en energieverlies vanuit een talentgericht en relationeel perspectief

Krijg inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te geraken

In de 1-daagse training voor coaches en leidinggevenden leer je naar burn-out en energieverlies kijken vanuit een talent-perspectief. Je leert de dynamieken herkennen die kunnen leiden tot burn-out en de hefbomen om eruit te geraken. Je krijgt een toolbox aan interventies en technieken die je kan gebruiken in je praktijk.

Situering

Luk Dewulf heeft met zijn boeken 'Help! Mijn batterijen lopen leeg' en 'Stop burn-out' het thema burn-out en energieverlies mee op de kaart gezet.  Hij benadert burn-out vanuit het perspectief van een organisatieontwikkelaar.  Typerend daarbij is zijn relationele en systemische kijk op burnout én de manier waarop hij het talentverhaal en het denken over burn-out met elkaar verbindt.

Met deze opleiding wil hij aan coaches en leidinggevenden zijn gedachtengoed meegeven zodat ze die inzichten en methodieken kunnen gebruiken in hun eigen praktijk.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor coaches en leidinggevenden.

Vooropleiding

Vooraleer je deze 1-daagse kan volgen, moet je eerst de basisopleiding gevolgd hebben: Kiezen voor talent: basisconcepten.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je verwerft inzicht in hoe je vanuit talent kan kijken naar energieverlies en burnout.
 • Je krijgt inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te geraken.
 • Je leert concrete interventies en technieken waarmee je zelf in je praktijk aan de slag kunt.  Deze interventies en technieken leer je ook bij jezelf toepassen.

Programma

 • 2 dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out: 1. een dynamiek waarin mensen over hun grenzen gaan en waarbij het lichaam signalen geeft die ze negeren waardoor men in een burn-out geraakt / 2. een relationele vechtdynamiek
 • Deze dynamieken worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden en cases en telkens worden de hefbomen om uit die dynamiek te komen, uitgelegd
 • Kennismaken met het verschil tussen een 'lineare' en een 'circulaire' bril op het omgaan met energieverlies.
 • Oefenen op het voeren van een 'circulair gesprek'.
 • Concrete technieken en interventies die ingezet worden in stress- en burn-out coaching.
 • Nog meer inzicht in hoe je je talent kan gebruiken om stress te verminderen.

Didactische aanpak

 • De technieken en methodieken die je aangeleerd krijgt als coach of leidinggevende, worden ook op jezelf toegepast.  Je bent dus bereid om ook aan jezelf te werken.

Leermateriaal

 • Boek: 'Stop burn-out' van Luk Dewulf

Andere vervolgtraining met Luk Dewulf over het thema 'talent'

Je kan je nog verder verdiepen in de talentgerichte aanpak in de 1-daagse vervolgtraining: Kiezen voor talent: verdieping.

Getuigenissen (7)

Luk is een levende encyclopedie en leeft zijn gedachtengoed. Wat een bevlogenheid!

- Stephen Steijger, trainer / coach / managing partner, Optimaal Talent

Een top training door een top trainer. Heel inzichtelijk en hands-on met praktische tools die je onmiddellijk kan inzetten.

- Kristel Wils, zaakvoerder, Senro Coaching

Zeer toepasbare learnings. Een aanrader!

- Mimi De Ruck, Head Market Access & Stakeholders Mgmt - Industrial Pharmacist, Bayer

Luk is een rustige trainer met heel veel ervaring en kennis die om te delen. Veel geleerd over talenten en over hoe talenten in een burn-out coaching kunnen gehanteerd of ingezet worden als hefboom. Niet gedacht dat ik zoveel op 2 dagen kon leren en inoefenen om morgen in mijn praktijk toe te passen. Luk bedankt om zoveel te delen.

- Lucas De Vocht, Burn-out coach en conflictbemiddelaar

Knap wat je met de talenten toolbox van Luk Dewulf op korte tijd kan doen! Bedankt Luk om me praktijkgericht wegwijs te maken in je authentieke inspirerende methodiek, dit is DE manier van kijken naar mensen én coachen die aansluit bij mijn waarden en principes.

- Viki Broes, burn-out coach

Deze training geeft me concrete houvast, heel veel inzichten en tools om in mijn praktijk mee aan de slag te gaan. Top!

- Jesse Dambre, freelance HR consultant

Een inspirerende tweedaagse en een mooie opvolging op de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach die ik afgelopen zomer heb gevolgd!

- Sofie Vanonckelen, HR advisor, Infrabel

Trainer

Luk Dewulf

Luk Dewulf

Luk Dewulf is talent- en burn-out coach, geeft lezingen in binnen- en buitenland en ondersteunt organisaties in het introduceren van talentgericht werken in de organisatie.  Luk  studeerde pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Na enkele jaren onderzoek aan de KU Leuven ging hij aan de slag als opleidings- en organisatie-adviseur bij Kessels & Smit. In 2000 werd hij zelfstandig adviseur en op vraag van Prof. Dr. Joseph Kessels richtte hij in 2003 Kessels & Smit, The Learning Company op in België. In die periode kreeg hij de kans om meermaals in de Verenigde Staten kennis te maken met drie stromingen:

Appreciative Inquiry of Waarderend onderzoek. Samen met enkele collega’s organiseerde hij de Wereldconferentie in Gent en werkte nauw samen met één van de grondleggers van AI, Prof. Dr. Ron Fry. Positieve Psychologie. Hij kreeg de kans deel te nemen aan internationale conferenties van de Positieve Psychologie en kreeg de kans grondleggers als M. Seligman en M. Csiksentmihalyi te interviewen. Strengths Based Development. Hij leerde de ideeën van Marcus Buckingham kennen.

 

Geïnspireerd door deze stromingen schreef Luk het boek “Ik kies voor mijn talent”  (LannooCampus) en samen met Peter Beschuyt  schreef hij “Mijn Baas kiest voor mijn talent” en maakte hij een “Ik kies voor mijn talent toolbox”. Daarnaast werden ook talentenkaartjes gemaakt en werd gebouwd aan het platform 'mytalentbuilder.com'.

Daarnaast schreef Luk samen met Guido Vangronsveld het boek 'Help, mijn batterijen lopen leeg' over energieverlies en burn-out, dit vanuit een talentgericht, relationeel en systemisch perspectief. Dit boek werd recent opnieuw uitgegeven onder de titel 'Stop Burnout'.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding is erkend voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 660,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 10.12.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Luk DewulfLuk Dewulf

Prijs

€ 660,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 24.06.202209:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Luk DewulfLuk Dewulf

Prijs

€ 660,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 18.10.202209:00 - 17:00

Locatie

Kapellerput (Nederland)
Somerenseweg 100

5591 Heeze
Nederland
Bekijk locatie

Trainer

 • Luk DewulfLuk Dewulf

Prijs

€ 660,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 22.12.202209:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Luk DewulfLuk Dewulf

Prijs

€ 660,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 25/10/2021

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 28/10/2021

Opleiding tot intervisiecoach