Kijken naar burn-out en energieverlies vanuit een talentgericht en relationeel perspectief

Krijg inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te geraken

In de 1-daagse training voor coaches en leidinggevenden leer je naar burn-out en energieverlies kijken vanuit een talent-perspectief. Je leert de dynamieken herkennen die kunnen leiden tot burn-out en de hefbomen om eruit te geraken. Je krijgt een toolbox aan interventies en technieken die je kan gebruiken in je praktijk.

Situering

Luk Dewulf heeft met zijn boeken 'Help! Mijn batterijen lopen leeg' en 'Stop burn-out' het thema burn-out en energieverlies mee op de kaart gezet.  Hij benadert burn-out vanuit het perspectief van een organisatieontwikkelaar.  Typerend daarbij is zijn relationele en systemische kijk op burnout én de manier waarop hij het talentverhaal en het denken over burn-out met elkaar verbindt.

Met deze opleiding wil hij aan coaches en leidinggevenden zijn gedachtengoed meegeven zodat ze die inzichten en methodieken kunnen gebruiken in hun eigen praktijk.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor coaches en leidinggevenden.

Vooropleiding

Vooraleer je deze 1-daagse kan volgen, moet je eerst de basisopleiding gevolgd hebben: Kiezen voor talent: basisconcepten.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je verwerft inzicht in hoe je vanuit talent kan kijken naar energieverlies en burnout.
 • Je krijgt inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te geraken.
 • Je leert concrete interventies en technieken waarmee je zelf in je praktijk aan de slag kunt.  Deze interventies en technieken leer je ook bij jezelf toepassen.

Programma

 • 2 dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out: 1. een dynamiek waarin mensen over hun grenzen gaan en waarbij het lichaam signalen geeft die ze negeren waardoor men in een burn-out geraakt / 2. een relationele vechtdynamiek
 • Deze dynamieken worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden en cases en telkens worden de hefbomen om uit die dynamiek te komen, uitgelegd
 • Kennismaken met het verschil tussen een 'lineare' en een 'circulaire' bril op het omgaan met energieverlies.
 • Oefenen op het voeren van een 'circulair gesprek'.
 • Concrete technieken en interventies die ingezet worden in stress- en burn-out coaching.
 • Nog meer inzicht in hoe je je talent kan gebruiken om stress te verminderen.

Didactische aanpak

 • De technieken en methodieken die je aangeleerd krijgt als coach of leidinggevende, worden ook op jezelf toegepast.  Je bent dus bereid om ook aan jezelf te werken.

Leermateriaal

 • Boek: 'Stop burn-out' van Luk Dewulf

Andere vervolgtraining met Luk Dewulf over het thema 'talent'

Je kan je nog verder verdiepen in de talentgerichte aanpak in de 1-daagse vervolgtraining: Kiezen voor talent: verdieping.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (11)

Luk is een inspirerende spreker die de talenten (uiteraard) zo in de vingers heeft dat hij mooie inzichtelijke linken kan leggen, waardoor deelnemers veel prachtige aha-momenten mogen ervaren. Het is een plezier en een verrijking om hem bezig te horen.

- Tanya Attree, AdminOps BDO / Coach in bijberoep, BDO Advisory

Luk heeft een duidelijke visie en weet iedereen te enthousiasmeren.

- Cynthia Ghurahoo, HR, RUD Utrecht

Het veranderen van 'de wereld' begint bij jezelf. Innerlijke groei en bewustwording maken je ontzettend krachtiger. Ook dit werd in deze training opnieuw bevestigd.

- Leen Neirynck, Coach, Calme bv

Een mooie combinatie van inzicht-kennis en toepasbaarheid.

- Jan Stoffijn, Register Arbeidsdekundige, Advies bij Arbeid BV

Luk is een levende encyclopedie en leeft zijn gedachtengoed. Wat een bevlogenheid!

- Stephen Steijger, trainer / coach / managing partner, Optimaal Talent

Een top training door een top trainer. Heel inzichtelijk en hands-on met praktische tools die je onmiddellijk kan inzetten.

- Kristel Wils, zaakvoerder, Senro Coaching

Zeer toepasbare learnings. Een aanrader!

- Mimi De Ruck, Head Market Access & Stakeholders Mgmt - Industrial Pharmacist, Bayer

Luk is een rustige trainer met heel veel ervaring en kennis die om te delen. Veel geleerd over talenten en over hoe talenten in een burn-out coaching kunnen gehanteerd of ingezet worden als hefboom. Niet gedacht dat ik zoveel op 2 dagen kon leren en inoefenen om morgen in mijn praktijk toe te passen. Luk bedankt om zoveel te delen.

- Lucas De Vocht, Burn-out coach en conflictbemiddelaar

Knap wat je met de talenten toolbox van Luk Dewulf op korte tijd kan doen! Bedankt Luk om me praktijkgericht wegwijs te maken in je authentieke inspirerende methodiek, dit is DE manier van kijken naar mensen én coachen die aansluit bij mijn waarden en principes.

- Viki Broes, burn-out coach

Deze training geeft me concrete houvast, heel veel inzichten en tools om in mijn praktijk mee aan de slag te gaan. Top!

- Jesse Dambre, freelance HR consultant

Een inspirerende tweedaagse en een mooie opvolging op de Opleiding tot stresscoach en burn-out coach die ik afgelopen zomer heb gevolgd!

- Sofie Vanonckelen, HR advisor, Infrabel

Trainer

Luk Dewulf

Luk Dewulf

Luk Dewulf is talent- en burn-out coach, geeft lezingen in binnen- en buitenland en ondersteunt organisaties in het introduceren van talentgericht werken in de organisatie.  Luk  studeerde pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Na enkele jaren onderzoek aan de KU Leuven ging hij aan de slag als opleidings- en organisatie-adviseur bij Kessels & Smit. In 2000 werd hij zelfstandig adviseur en op vraag van Prof. Dr. Joseph Kessels richtte hij in 2003 Kessels & Smit, The Learning Company op in België. In die periode kreeg hij de kans om meermaals in de Verenigde Staten kennis te maken met drie stromingen:

Appreciative Inquiry of Waarderend onderzoek. Samen met enkele collega’s organiseerde hij de Wereldconferentie in Gent en werkte nauw samen met één van de grondleggers van AI, Prof. Dr. Ron Fry. Positieve Psychologie. Hij kreeg de kans deel te nemen aan internationale conferenties van de Positieve Psychologie en kreeg de kans grondleggers als M. Seligman en M. Csiksentmihalyi te interviewen. Strengths Based Development. Hij leerde de ideeën van Marcus Buckingham kennen.

 

Geïnspireerd door deze stromingen schreef Luk het boek “Ik kies voor mijn talent”  (LannooCampus) en samen met Peter Beschuyt  schreef hij “Mijn Baas kiest voor mijn talent” en maakte hij een “Ik kies voor mijn talent toolbox”. Daarnaast werden ook talentenkaartjes gemaakt en werd gebouwd aan het platform 'mytalentbuilder.com'.

Daarnaast schreef Luk samen met Guido Vangronsveld het boek 'Help, mijn batterijen lopen leeg' over energieverlies en burn-out, dit vanuit een talentgericht, relationeel en systemisch perspectief. Dit boek werd recent opnieuw uitgegeven onder de titel 'Stop Burnout'.

Prijs

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)
Startdatum 29/01/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 11/03/2024Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (niveaus 1 tot 3)
Startdatum 20/12/2023Duur: 1.5 uur

Kennismakingsworkshop: opleidingen Inspirerend Coachen (niveaus 1 tot 3)

Maak kennis met het programma, de werkwijze en ...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 25/01/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer