Krachtgericht coachen: meer flow in werken en leven

Zet mensen in hun kracht en creëer flow in hun leerprocessen

Krachtgericht coachen is een effectieve coachingsaanpak gericht op het optimaal benutten van het ‘psychologisch kapitaal’ (de innerlijke diamant) van mensen. In essentie gaat de aandacht naar het afstemmen op positieve kernkwaliteiten en idealen bij mensen, waardoor de natuurlijke groei en de ‘flow’ bevorderd worden. In de methode wordt ook aandacht gegeven aan het hanteren van belemmeringen die verhinderen dat ze hun potentieel optimaal inzetten. Tijdens de driedaagse training, leer je de methode Krachtgericht coachen toepassen op coachees, medewerkers, collega's en op jezelf.

Situering

Hoe kan je als (interne of externe) coach, trainer, HR professional of leidinggevende het beste uit mensen halen? Hoe kan je de sterktes en kracht in mensen aanboren? Hoe kan je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin zij hun kwaliteiten optimaal inzetten en hun idealen bereiken? Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap, initiatief en besluitvaardigheid?  Hoe kan je je retentie- en well-beingbeleid waarmaken?

Krachtgericht Coachen is gericht op het optimaal benutten van het 'psychologisch kapitaal' (de innerlijk diamant) van mensen.  De aandacht gaat vooral naar de positieve kernkwaliteiten en idealen bij de ander, waardoor ‘flow’ bevorderd wordt.  In de aanpak wordt ook aandacht gegeven aan het hanteren van belemmeringen die verhinderen dat mensen optimaal in hun kracht kunnen staan.

Door het hanteren van Krachtgericht coachen, kunnen mensen meer handelen vanuit de eigen kern, ze functioneren meer vanuit wie ze werkelijk zijn en wat ze werkelijk willen, voorbij gewoonte-denkbeelden over henzelf en hun handelen.  Deze methode heet kernreflectie.

De methodiek is ingebed in een theorie over persoonlijke groei, die gebaseerd is op relatief nieuwe wetenschappelijke inzichten waaronder de determinatietheorie en de positieve psychologie.  In de aanpak worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, U-theorie, Gestalt, de Diamantbenadering van Almaas, RET, NLP, mindfulness) gecombineerd tot een relatief eenvoudige, maar krachtige methodiek. 

De methodiek is door Prof. Fred Korthagen diepgaand wetenschappelijk onderzocht in allerlei contexten, waarbij is aangetoond dat Krachtgericht coachen leidt tot '3D-leren' of multi-level leren. Dit is leren dat diepgaand is en dat duurzaam doorwerkt in gedrag. De benadering wordt ondertussen internationaal toegepast en over de hele wereld worden trainingen en lezingen gegeven over deze methode.

Tijdens de driedaagse training leer je als deelnemer de methode Krachtgericht coachen toepassen op coachees, medewerkers en op jezelf.  

Doelgroep

De doelgroep is breed. De cursus is bedoeld voor in- en externe coaches, adviseurs, HR professionals, trainers, mentoren en leidinggevenden.  De opleiding is gericht op iedereen die met mensen wil werken vanuit kracht, talenten en kwaliteiten. 

Voorkennis

Het denk- en werkniveau van het hoger onderwijs is vereist en er wordt uitgegaan van een beheersing van basis coachingscompetenties zoals actief luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven en empathie vertonen.

Wat leer je in de opleiding?

De belangrijkste opbrengst van de training is een toegenomen effectiviteit in het aanboren van de kracht van mensen en het creëren van flow in leerprocessen.

De volgende competentiegebieden krijgen daarbij aandacht:

 • Leerprocessen ondersteunen via het Broaden and Build Model (Fredrickson).
 • Opsporen van en werken met kwaliteiten, idealen en belemmeringen.
 • In samenhang benutten van de dimensies van denken, voelen en willen bij reflectieprocessen.
 • Interveniëren op verschillende lagen in de persoon door het hanteren van het ui-model en versterken van afstemming (alignment) tussen de lagen.
 • Flow in leerprocessen stimuleren.
 • Destructieve zelfbeelden transformeren naar ondersteunende zelfbeelden.
 • Werken met het hier-en-nu en 'lichaamsgewaarzijn'.
 • Benutten van presence en mindfulness in coaching en in het professioneel functioneren.
 • Kunnen werken met diverse verbale en non-verbale coachingstechnieken gericht op transformatief leren.
 • Bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de coachee (eigenaarschap).


De opleiding werpt een nieuw licht op bekende elementen uit NLP, oplossingsgericht coachen en de mindfulnessbenadering. 

Programma

Kleine verschuivingen in het programma zijn mogelijk op basis van het proces in de groep.

 

Dagdeel 1

 • kennismaking met elkaar en het thema
 • de kracht aanspreken in mensen
 • kernkwaliteiten herkennen, benoemen en bekrachtigen
 • de basisprincipes van kernreflectie en krachtgericht coachen
 • het werken met kernkwaliteiten en idealen in reflectieprocessen
 • het hanteren van denken, voelen en willen (liften)
 • de kenmerken van flow
 • principes uit de positieve psychologie              


Dagdeel 2

 • het werken met externe en interne belemmeringen
 • de procesflow van krachtgericht coachen inoefenen
 • het hanteren van interne processen in de coach zelf
 • het stimuleren van flow en natuurlijkheid in leerprocessen
 • destructieve en constructieve gedachten


Dagdeel 3

 • De contactprincipes
 • contact en authenticiteit als basis voor communicatie en leren
 • afstemmen en sturen
 • werken met 'lichaamsgewaarzijn'
 • het hanteren van reflecteren versus gewaarworden
 • verschillende staten van bewustzijn
 • duale afstemming in krachtgericht coachen
 • het ui-model
 • niveaus in reflectie en multi-level learning
 • identiteit en authenticiteit
 • het hier-en-nu gebruiken


Dagdeel 4

 • frustratie als motor voor leren
 • werkplaats: tijd voor het werken aan persoonlijke professionele thema's
 • diepgaande transformaties bevorderen
 • de belemmering achter de belemmering
 • leren van binnenuit
 • maatwerk in coaching
 • het bevorderen van autonomie en zelfsturing bij de coachee
 • voorbereiding praktijkopdracht


Tussen dagdeel 4 en dagdeel 5 wordt er geoefend in de eigen praktijk en volgt intervisie in twee- of drietallen.


Dagdeel 5

 • verschillende staten van bewustzijn
 • mindfulness, presence en de U-theorie
 • verdiepen van de opgedane praktijkervaringen
 • verdieping van persoonlijke professionele thema's
 • werken met beelden en de ruimte
 • coachen op identiteits- en kernniveau door integratie van denken, voelen, willen, doen en Zijn
 • de kracht van de kern laten doorstromen in de persoonlijkheid
 • stimuleren van flow en natuurlijk processen in groepen en teams


Dagdeel 6

 • identificatie en disidentificatie(technieken)
 • (ondersteunen van) gewaarzijn van het lichaam als drager van ervaringen (bij de coachee en de coach)
 • mindfulness en presence verbinden met het dagelijks werk/leven
 • egostructuren versus kernpotentieel en het overstijgen van polariteiten
 • leren vertrouwen op het innerlijk weten
 • resterende vragen en thema’s
 • voorbereiding van de transfer naar eigen werksituatie

Didactische aanpak

 • Er is gedurende de training regelmatig ruimte om te werken op basis van eigen ervaringen, vragen en cases. Dit kan leiden tot het uitdiepen van specifieke thema’s.
 • De training is praktisch en concreet. Je ervaart de kracht van de aanpak terwijl je ook werkt aan je eigen verdere competentieontwikkeling.
 • Theorie en praktijk worden steeds verbonden. Er wordt gewerkt met demonstraties, begeleide en niet-begeleide oefensessies in groepjes, gewaarzijnsoefeningen (mindfulness), meta-besprekingen, theorieblokjes en persoonlijke visie-expliciteringen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en de technieken uit Gestalt, psychosynthese, de Diamantbenadering van Almaas, systemisch werken en oosterse wijsheidstradities.
 • Veel deelnemers aan de opleiding ervaren een doorbraak in hun eigen groei in hun persoonlijk professioneel functioneren
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Leermateriaal

 • Boek: 'Krachtgericht coachen', Prof. Dr. Fred Korthagen
 • Bij de cursus hoort ook een reader met hand-outs en achtergrondartikelen.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (22)

Verrijkend, verdiepend, intens. Dank aan de trainer voor zijn pure aanwezigheid die een bedding vormde voor mijn groeitraject!

- Janick Joos, Zaakvoerder, coach, consultant, Pure You

Wat een ervaring! Ik heb zelf een heel proces meegemaakt van enthousiasme naar twijfel om dan te eindigen bij diepgaande vreugde en voldoening. Echte GROEI! En de trainer maakt los, triggert, ondersteunt en begeleidt dit proces als geen ander. Bedankt!

- Sophie Dedrie, Business coach, Threeplus

Ik voel blijheid omdat ik nu met universele kwaliteiten aan de slag kan, zowel bij mezelf als bij de mensen die ik begeleid.

- Anja Bruynseels, Zaakvoerder, coach, AB Human Consult

Zeer goede training: intens, warm, in connectie, grondig, doortastend en diepgaand. Aan te raden!

- Ann Roelants, HR consultant en coach, AR Consulting

Deze training geeft veel goesting om het geleerde verder in praktijk te brengen en om te handelen vanuit het 'zijn'.

- Carine Drijkoningen, Zaakvoerder, Itineris

Ik heb lang en kritisch onderzocht wat na veel opleidingen nog meerwaarde en diepgang kon brengen, in een mix van professionele en persoonlijke toepasbaarheid. En ik heb het in deze opleiding gevonden!

- Ruth Lachaert, Zaakvoerder, Katara

Zeer inspirerend. Ik ben gegroeid als mens en wil mij engageren om dit (innerlijke groei) ook bij anderen te bewerkstelligen. Een echte aanrader!

- Dominique Meirlaen, Senior HR Consultant, The Future Alliance

Inspirerend en zeer goed te gebruiken in de praktijk zowel als coach als voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

- Inge Wallays, Manager personal en private banking, Triodos Bank België

Deze training heeft gezorgd voor een shift in mijn positie als coach: het kunnen vertrekken vanuit idealen geeft een totaal andere wending: een manier die sneller leidt tot succes!

- Deelnemer februari 2019

Ik was op zoek naar verdieping en heb die gevonden, dit smaakt naar meer!

- Ilse Claes, Trainer, zaakvoerder, People in Motion

Ontroerend, creatief en zeer toepasselijk, ik kan er direct mee aan de slag als coach.

- Zouhra Naeme, Mediator, AGSO

Een woord van dank aan de trainer! Ik voel me beter voorbereid om KC toe te passen.

- Pierre Bogojevski, coach

Dit is een krachtgerichte en positieve opleiding die beleefd wordt vanuit onze eigen kwaliteiten. Met humor en kwetsbaar gegeven door de trainer.

- Deelnemer 2016

De opleiding is een aanrader. Een vervolgopleiding – verdiepend – lijkt me aangewezen of een intervisie na bvb 6 maand.

- Janique Lobbestael, huisarts, WGC Brugse Poort

Zeer waardevolle training. De training is zeer verhelderend en ook erg toepasbaar. We kregen goede handvaten en praktijkcases.

- Jeanne Akkermans, coach, Revacon

Een aanrader voor elke beginnende en ervaren coach! De opleiding biedt je handvaten om krachtgericht te coachen.

- Lisbeth Peeters, zaakvoerder, TISS

Krachtgericht coachen maakt je niet alleen een meer authentiekere coach maar toont je ook hoe je krachtiger kan leven.

- Diane Smets, zaakvoerder, Advisory Arts

Deze training heeft mij tot in mijn diepste kern geraakt. De inhoud is zeer logisch en toepasbaar. De resultaten bij coaches zijn prachtig, resultaat is het kwadraat en dit op een diep niveau. De lesstof is zeer goed en gestructureerd gebracht. Het heeft me veel zin gegeven om ermee aan de slag te gaan en het te integreren in mijn leven en werk.

- Petra Peltenburg, coach, Dialogisch BVBA

Deze training heeft me veel extra’s bijgebracht, na andere coachopleidingen die ik reeds eerder volgde. Dankbaar!

- Lili Matthijs, coach en trainer, Different Views

In één woord : super ! De opleiding en methode was voor mij een nieuwe wereld die openging. Ik heb enorm veel bijgeleerd en genoten, voel me geïnspireerd en dankbaar voor wat ik hier meemaakte. Smaakt naar meer !

- Judith Verhaar, coach

Inspirerend, maakt het werken op zijnsniveau zoveel rijker. Deze opleiding heeft me doen groeien.

- Catherine De Kesel, coach, Attent voor Talent

Most powerful training die ik in mijn professionele loopbaan heb gevolgd.

- Elie Naudts, managing consultant, The Future Alliance

Trainer

Karen Van Garsse

Karen Van Garsse

In 2011 ging Karen Van Garsse aan de slag als coach en kort daarna ook als teamcoach. Dit deed ze vanuit haar verlangen om organisaties en mensen tot duurzame beweging te begeleiden.

In 2013 haalde ze haar Professional Certified Coach accreditatie bij ICF. Ze ervaart een enorme vervulling wanneer ze potentie tot bloei brengt en focust op meer ‘flow’ brengen in leerprocessen. De methodieken Kracht- en Zijnsgericht coachen, Theory U en Transformatieve benadering, maar ook een systemische bril ondersteunen haar in haar werkwijze.

Karen focust op een veilige bedding, vertrouwen, liefdevol benoemen wat er is en blijven staan bij het niet-weten. Daarin ligt ook meteen haar kracht. Met enthousiasme en een zekere lichtheid combineert ze elementen uit de westerse wetenschap (positieve psychologie, kwantumfysica, ACT© …) met oosterse inzichten en stromen (meditatie, mindfulness, de diamantbenadering …).

Vanuit Kurrent begeleidde Karen al tal van leiders, coaches, docenten en teams in het bewust ervaren van hun potentieel en belemmeringen. En kon op deze manier organisaties in de profit- én non-profit sector laten innoveren van binnenuit. Karen wil in verbinding met andere gidsen bijdragen aan de actuele overgang van een individueel-gerichte maatschappij naar een collectieve en duurzame maatschappij. Mede daarom ligt sinds 2018 haar focus nog sterker in het laten leren in groep. Ze behaalde haar licentie als trainer Krachtgericht Coachen bij prof. Korthagen en specialiseerde zich verder in groepsdynamica, Deep Democracy en systemisch werk.

Momenteel volgt Karen een tweejarige opleiding in Kaapstad, Zuid-Afrika, als facilitator in opstellingswerk. Daarnaast start ze haar accreditatie als MCC. 

Karen is persoonlijk door Prof. Fred Korthagen (de grondlegger van Krachtgericht coachen) opgeleid en heeft 10 jaar onder zijn supervisie getraind waardoor de coachingsaanpak voor haar als een tweede natuur is en ze de training 'Krachtgericht Coachen' ondertussen dezelfde diepgang kan geven als Prof. Korthagen.

Prijs

€ 1 870,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 02.05.202309:00 - 17:00
 • 03.05.202309:00 - 17:00
 • 06.06.202309:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Karen Van GarsseKaren Van Garsse

Prijs

€ 1 870,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 14.12.202309:00 - 17:00
 • 15.12.202309:00 - 17:00
 • 11.01.202409:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Karen Van GarsseKaren Van Garsse

Prijs

€ 1 870,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 30/03/2023Duur: 40 uur

Opleiding inspirerend coachen

Al meer dan 10 jaar vormt deze basistraining to...

Lees meer
Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 17/04/2023Duur: 24 uur

Opleiding tot intervisiecoach

Intervisie is een manier om te leren van elkaar...

Lees meer
Kennismakingsworkshop: Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 20/06/2023Duur: 1.5 uur

Kennismakingsworkshop: Opleiding inspirerend coachen

Maak kennis met het programma, de werkwijze en ...

Lees meer
Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 14/09/2023Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer