Kata. Leren met Toyota en Toyota Leren

Hoe managers en medewerkers iedere dag samen met, van en onder elkaar leren.

Leer als HR(D) manager, L&D expert, trainer of coach de revolutionaire Toyota HRD methodologie (Kata) toepassen in je eigen werkveld. Maak kennis met TPS (Toyota Production System), LEAN, AGILE, het SECI kennismodel, Shizen Nōhō (doe-niets-methode) en hun nut voor L&D. En o ja, je beoefent ook de Japanse krijgskunst Kendo (mét stokken).

Situering

TPS, Toyota Production System, is geen onbekende meer. Het is de managementsmethode die aanleiding gaf tot de ontwikkeling van Lean, 6∑, Kaizen, Kanban, Agile, en uiteindelijk ook SCRUM en andere aanverwante tools. Minder vertrouwd is de HR-wereld met de revolutionaire HRD-methode die Toyota in samenhang met TPS heeft ontwikkeld. Deze unieke tweedaagse cursus is hierop het sluitende antwoord.


Toyota gebruikt een verfrissende definitie van het woord “management”:

Management = het methodisch bewerkstelligen van de (rand)voorwaarden die het mogelijk maken dat de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers voortdurend en in overeenstemming met elkaar geoptimaliseerd wordt.


Het komt er dus op neer dat een organisatie er niet zozeer op uit is om voor gestelde problemen oplossingen of verbeteringen te vinden, maar eerder om een effectieve en duurzame, mensgerichte routine te ontwikkelen die het steeds opnieuw vinden van oplossingen faciliteert.


Wat is dan de rol van de manager? Zoals alle andere werknemers is zij in de eerste plaats trainer en coach. Het is iedereens opdracht om in te staan voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Samen – met, van en onder elkaar, zijn managers en medewerkers voortdurend betrokken in een allesomvattend leerproces, dat vorm krijgt in een dagelijkse routine (かた –kata”), bedoeld om alle creatieve mogelijkheden van mens en organisatie aan te spreken.
 

 • Spoiler 1: Na deze tweedaagse ga je naar huis met een heel nieuwe visie op leren in je organisatie.
 • Spoiler 2: Na deze tweedaagse heb je waarschijnlijk zin om op studiereis te gaan naar Japan!

Doelgroep

Je bent HR-manager, verantwoordelijke voor Learning & Development, people manager, trainer, coach.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je bent vertrouwd met de belangrijkste basisconcepten van TPS (Toyota Production System).
 • Je hebt inzicht in de historische en hedendaagse ontwikkelingen van TPS-Lean-Agile, stamboom van managementsmethodes en tools.
 • Je begrijpt het SECI kennismanagementsmodel van Takeushi en Nonaka en je hebt dit model via relevante metaforen ingestudeerd en aan de praktijk van je eigen organisatie getoetst.
 • Je begrijpt dat de doe-niets-methode (shizen nōhō) niet betekent dat je niets moet doen, maar dat je door het kennen en respecteren van de grondlaag een ecosysteem creëert waarop en waarin het leren gedijt.
 • Je hebt ten minste vier symbolische basisbewegingen geleerd van de Japanse krijgskunst Kendo (en ja, je hebt geoefend met kendo-stokken).
 • Je hebt grondig inzicht in Toyota Kata en je weet hoe je dit framework moet toepassen in een “improvement kata” en een “coaching kata”.
 • Je hebt oefeningen gemaakt van “improvement kata”, eerst op nieuwe oefensituaties, en daarna op levensechte situaties van je eigen organisatie.
 • Je hebt met je mede-deelnemers rollenspellen gedaan in “coaching kata” en je weet hoe je coachingvragen moet stellen om de mensen uit je omgeving te prikkelen om hun hoogste creatieve potienteel te zoeken en na te streven.
 • Je kan de verworven nieuwe inzichten koppelen aan je eigen (bedrijfs)situatie.

Programma

Voor de inhoud van deze tweedaagse lieten we ons inspireren door: Taiichi Ohno, Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeushi, Masanobu Fukuoka, Mike Rother.


Dag 1

 • Een speelse ontdekking van TPS (Toyota Production System)
 • Een simulatie brengt ons tot de kernpunten van LEAN.
 • Samen maken we een overzichtskaart van de van TPS afgeleide systemen, zodat we begrijpen waar het Toyota HRD model (“KATA”) zich bevindt en hoe het zich verhoudt tot de aanverwante managementsmodellen.
 • De doe-niets-methode: organisch omgaan met het ecosysteem van je organistie.
 • De lerende organisatie. Kennismanagement. Het SECI-model.
 • Dozen, kaarten, objecten en tools uit “the magical box” van Toyota Leren
 • Kata Kendo: fysische metaforen, spelen met stokken, symbolische gevechtstechnieken.
 • Leren met Toyota.
 • Toyota Kata: een verkennende inleiding
 • Improvement Kata en Coaching Kata: een begin
 • Patronen in KATA (oefeningen)


Dag 2

 • Improvement Kata: bewegingen, metaforen, routines.
 • Improvement Kata: (1) richting, (2) plaats, (3) voorwaarde, (4) doelgerichte actie
 • Coaching Kata: (1) de Kata coach als persoon, (2) een beetje Zen, (3) de Kata coaching cyclus, (4) praktijkoefeningen
 • Toyota Kata: een HRD methodologie: rollen, structuren en hulpmiddelen voor dagelijkse toepassing in je eigen organisatie of in organisaties die je begeleidt.

Leermateriaal

 • HRDA Syllabus: Kata. Leren met Toyota en Toyota Leren

Getuigenissen (2)

Zeer verrijkend. In de typische co-creatieve, ervaringsgerichte stijl van de trainer. Het waren 2 waardevolle, leerrijke en fijne dagen!

- Lieve Woutters, zaakvoerder, 2win bvba

Dit is een opleiding die blijft nazinderen! Er is wat tijd nodig om de nieuwe inzichten te integreren, dat is tof! De trainer is voor mij een voorbeeld van hoe een trainer moet zijn: animerend en inspirerend. Je vertrekt met veel vragen maar je bent klaar om er in de praktijk mee in te vliegen! Het waren ook gewoon 2 echt fijne dagen.

- Heleen, organizational development, Fairtrade Belgium

Trainer

Francis Laleman

Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).
 • VDAB Opleidingscheques: HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 1 320,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 04.10.202109:00 - 17:00
 • 05.10.202109:00 - 17:00

Locatie

Hotel Abbey
Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Francis LalemanFrancis Laleman

Prijs

€ 1 320,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven