1

Belangrijke aandachtspunten kennismanagement

Stéphanie van de Perre
Het vloeien en groeien van kennis is een afdelingsoverstijgend sociaal netwerkgebeuren dat kan gemanaged worden door 'Communities of practice'.

Door Steven Warmoes, consultant/coach in kennismanagement

 

  • Het vloeien en groeien van kennis is een afdelingsoverstijgend sociaal netwerkgebeuren dat kan gemanaged worden door 'Communities of practice'.  Nieuwe informaticatoepassingen ondersteunen het kennisnetwerken tussen mensen die geografisch gescheiden zijn.
  • Het meest waardevolle kennen en kunnen van topexperts is onbewust.  Ervaringsverhalen vertellen en het 'modelleren' van de eigen topexperts laat toe om die onbewuste kennis expliciet te krijgen om de leercurve van nieuwe kenniswerkers gevoelig te verkorten.
  • Meer nog dan de parate vakkennis maakt de attitude een kenniswerker tot een toppresteerder.  Daar bestaan goede tests voor.  Bovendien heeft het een belangrijke verbetering tot gevolg van de effectiviteit en efficiëntie van recrutering, retentie, coaching en promotie.
  • Een cultuur kent men door verhalen eigen aan de organisatie en een kwantitatief cultuurmodel.  De ene cultuur is niet te verkiezen boven de andere, maar is wel in meerdere of mindere mate aangepast aan de missie en strategie van de organisatie.
  • Kenniswerk kan men systematisch diagnosticeren en verbeteren.  De aandacht hierbij gaat zowel naar de vakkennis als naar de cultuur.
  • Kennismanagement zorgt voor competente teams van kennniswerkers die steeds sneller hun kennis doorgeven en nieuwe kennis creëren.  Stroomafwaarts zorgt dit voor betere processen, een hogere klantentevredenheid en een beter financieel rendement.  Volgens die impact wordt het rendement van kennismanagement gemeten.
  • Een organisatie dient haar kennisinvesteringen te focussen op de competenties nodig voor haar visie en missie en op haar kerncompetenties.


Deze uitgangspunten worden uitvoerig behandeld op de driedaagse opleiding Kennismanagement.  Een volgende sessie van deze training start op 16/10 in het Antwerpse.  Meer informatie op de webfiche.

 

Geïnteresseerd? Belangrijke aandachtspunten kennismanagement