1

Breinleren

Josco Timmermans
De afgelopen jaren heeft een enorme hoeveelheid research en theorie opgeleverd waardoor ons inzicht in de werkwijze van het brein enorm is toegenomen.

Door Josco Timmermans, trainer/coach HRD Academy


De afgelopen jaren heeft een enorme hoeveelheid research en theorie opgeleverd waardoor ons inzicht in de werkwijze van het brein enorm is toegenomen. Nieuwe imagingtechechnieken (EEG, MEG, PET, MRI, MRS) geven ons zicht op hoe het brein werkt. Nieuwe fysiologische methoden stellen ons in staat de reacties van een neuron waar te nemen als leerders reageren op verschilende soorten stimuli.


Opleiden zal effectiever zijn als opleiders methoden gebruiken die aansluiten bij hoe het brein aandacht richt, begrijpt en informatie verwerkt. Er wordt druk gezocht naar manieren die het meest aansluiten bij hoe het brein leert. Alhoewel we ons moeten realiseren dat het nog erg vroeg is om valide uitspraken te doen over geschikte instructiemethoden ontleend aan de huidige stand van zaken van het breinonderzoek, worden er toch al bruggen gebouwd tussen de theorie van het onderzoek en de praktijk van opleiden. Er is een groot aanbod aan bronnen (boeken, workshops, websites) die geïnteresseerden in dit gebied kunnen aanboren om zo hun lespraktijk meer breinvriendelijk te maken.

Een aantal algemene uitgangspunten voor brain-based learning vind je bij de verschillende auteurs terug. Als je de uitgangspunten van brain based learning wilt toepassen, dien je rekening te houden met vijf aspecten:


Vijf aspecten van Brains at Work

  1. Het brein heeft behoefte aan veiligheid.
  2. Het brein heeft behoefte aan voeding (glucose & zuurstof).
  3. Het brein heeft behoefte aan sociaal contact.
  4. Het brein is emotioneel.
  5. Het brein verwerkt informatie tot kennis


In volgende blogs bespreek ik deze aspecten uitgebreider.


Breinleren wordt oa in volgende HRDA cursussen besproken:

 

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid