Zomertrainingen voor trainers, coaches, consultants en HRM

27.05.2014

Juli en augustus zijn voor trainers, coaches, consultants meestal kalmere periodes.  Ideaal dus om net dan een opleiding te volgen.  HRD Academy organiseert in juli en augustus volgende trainingen:


Profiteer van de iets rustigere periode om je als trainer, coach, consultant of groepsbegeleider te herbronnen deze zomer!

Reageer op dit bericht (0 reacties) / Stuur deze post naar een vriend(in)

10 voordelen van werken met beelden in trainingen of meetings

13.11.2013

De 10 voordelen van werken met beelden

In de training Mensen in beweging brengen met beelden leer je als trainer, coach of leidinggevende ideeën en concepten visueel voor te stellen.


Visualiseren beperkt afdwalen en leidt tot de essentie.  Tekeningen maken het makkelijker om concepten te vatten en om ideeën aan elkaar over te brengen. Tijdens bijeenkomsten vergroot je daardoor het draagvlak en hou je de energie hoog. Je creëert meer samenhorigheid en zin om ervoor te gaan.


Als je wil dat je boodschap wordt onthouden, kan je dus best tekenen. Door zelf als trainer, coach of leidinggevende te tekenen breng je precies over wat je bedoelt. Het gaat er dan niet om of de tekening 'mooi' is, maar of het beeld helpt om te begrijpen en herinneren.


10 voordelen van visueel werken op een rijtje

 1. Het nodigt uit tot samenwerken en is plezierig. Het helpt anders en op een andere manier te denken.
 2. Mensen verzamelen graag visuele informatie. In deze vorm wordt het ook makkelijker opgeslagen. Deelnemers aan een vergadering of een training zien letterlijk wat ze horen.
 3. Je kan makkelijker complexe verbanden tussen de elementen van gesprekken en discussies begrijpen. Beelden maken de inhoud eenvoudiger en inzichtelijk.
 4. Ideeën, uitspraken én gevoelens worden weergegeven en opgeslagen.
 5. Eerder verborgen patronen en invloeden worden zichtbaar en je kan er naar verwijzen.
 6. Het vergoot duidelijkheid en begrip binnen een groep. Men ziet letterlijk wat er wordt bedoeld.
 7. Het totaalplaatje wordt zichtbaar, de keuze van de juiste (vervolg)acties wordt gemakkelijker.
 8. Het bevordert het groepsgeheugen en het begrijpen van belangrijke thema’s en kernideeën.
 9. Het creëert de juiste sfeer om conflicten op te lossen. Mensen voelen zich erkend en begrepen wanneer hun mening of verhaal wordt opgetekend.
 10. Er wordt een visueel (collectief) geheugen gecreëerd waarnaar je kan teruggrijpen en dat makkelijk van worden doorgegeven aan anderen. 

Reageer op dit bericht (0 reacties) / Stuur deze post naar een vriend(in)

Belangrijke aandachtspunten kennismanagement

13.09.2012

Door Steven Warmoes, consultant/coach in kennismanagement

 

 • Het vloeien en groeien van kennis is een afdelingsoverstijgend sociaal netwerkgebeuren dat kan gemanaged worden door 'Communities of practice'.  Nieuwe informaticatoepassingen ondersteunen het kennisnetwerken tussen mensen die geografisch gescheiden zijn.
 • Het meest waardevolle kennen en kunnen van topexperts is onbewust.  Ervaringsverhalen vertellen en het 'modelleren' van de eigen topexperts laat toe om die onbewuste kennis expliciet te krijgen om de leercurve van nieuwe kenniswerkers gevoelig te verkorten.
 • Meer nog dan de parate vakkennis maakt de attitude een kenniswerker tot een toppresteerder.  Daar bestaan goede tests voor.  Bovendien heeft het een belangrijke verbetering tot gevolg van de effectiviteit en efficiëntie van recrutering, retentie, coaching en promotie.
 • Een cultuur kent men door verhalen eigen aan de organisatie en een kwantitatief cultuurmodel.  De ene cultuur is niet te verkiezen boven de andere, maar is wel in meerdere of mindere mate aangepast aan de missie en strategie van de organisatie.
 • Kenniswerk kan men systematisch diagnosticeren en verbeteren.  De aandacht hierbij gaat zowel naar de vakkennis als naar de cultuur.
 • Kennismanagement zorgt voor competente teams van kennniswerkers die steeds sneller hun kennis doorgeven en nieuwe kennis creëren.  Stroomafwaarts zorgt dit voor betere processen, een hogere klantentevredenheid en een beter financieel rendement.  Volgens die impact wordt het rendement van kennismanagement gemeten.
 • Een organisatie dient haar kennisinvesteringen te focussen op de competenties nodig voor haar visie en missie en op haar kerncompetenties.


Deze uitgangspunten worden uitvoerig behandeld op de driedaagse opleiding Kennismanagement.  Een volgende sessie van deze training start op 16/10 in het Antwerpse.  Meer informatie op de webfiche.


Stuur deze post naar een vriend(in)

Hoe overtuig ik het topmanagement van het nut van kennismanagement?

28.06.2012

Door Steven Warmoes, consultant/coach in kennismanagement.


Grosso modo onderscheid ik 2 contexten.

 1. Er is een acuut kennisprobleem. Een lijstje daarvan vind je in mijn artikel: hoe start kennismanagement in de realiteit? Op dat ogenblik komt het er op aan om aan te tonen dat er in KM methodes zijn om dit probleem aan te pakken en vaak kan je via referenties wel een organisatie vinden die dit probleem al aangepakt heeft. Bij concrete kennisproblemen kan je ook gaan meten.
 2. Er is geen acuut kennisprobleem en/of men wil nadenken over het nut van KM in het algemeen. Hierover gaat dit artikel.


Er zijn verschillende wegen mogelijk met het topmanagement.

 • Via voorbeelden van typische kennisproblemen herkent men vaak dat er ergens toch wel een niet onderkend kennisprobleem is. En zo niet geven de voorbeelden toch aan waar KM over gaat.
 • Risico-analyse van het managementplan op kennisuitdagingen. Veel organisaties hebben een (strategisch) managementplan met changeprojecten. Ik heb al goede resultaten gehad met de volgende aanpak. Bij elk project onderzoek je waar het fout kan lopen om kennisredenen. In zijn eenvoudigste vorm kunnen er 2 redenen zijn:
  • Er is te weinig kennis in de organisatie. Dan is er een probleem van kenniscreatie. Communities die leerprojecten opzetten is dan een typisch ingrediënt van de oplossing.
  • De kennis is bij te weinig mensen. Dan is er een probleem van kennisdistributie. Coaching, vorming, documentatie... zijn dan typische ingrediënten.
 • Analyse van de missie op kennisdomeinen. In welke kennisdomeinen moet je goed zijn om geloofwaardig je missie te realiseren? Het komt er dan op neer het topmanagement te overtuigen dat je voor elk "mission critical" kennisdomein een community (of een afdeling) nodig hebt en dat het dus niet volstaat om individuele specialisten te hebben.
 • Analyse van de concurrentie. In welke kennisdomeinen wil je even goed of beter zijn dan de concurrentie?


Deze analyse dient periodiek te gebeuren, typisch synchroon met de strategische planningscyclus.


Er zijn nog meer gevorderde analyses voor topmanagement mogelijk, nl. het bepalen van kerncompetenties en kernvragen. Deze komen doorgaans pas aan bod als men de voormelde elementen al wat in de vingers heeft.

 

Driedaagse training Kennismanagement

Kennismanagement leren toepassen in jouw organisatie kan je in de driedaagse training Kennismanagement.  Er start een nieuwe training op 16 oktober 2012.


Reageer op dit bericht (0 reacties) / Stuur deze post naar een vriend(in)

HRD Academy behaalt Qfor Certificaat

12.12.2011

HRD Academy behaalde op 7 december 2011 met glans het Qfor certificaat voor klantentevredenheid.


HRD Academy behaalde één van de hoogste scores ooit als opleidingsbureau dat nieuw op de markt is, namelijk 93%.

We wensen onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen en blijven rustig verder groeien zonder toegevingen te doen op de uitmuntende kwaliteit die we steeds nastreven. 


Je kan bij HRD Academy terecht voor volgende opleidingen/activiteiten:

 1. Trainersacademy: train de trainer opleidingen: train de trainer: basisvaardigheden voor trainers, train de trainer: de trainer als persoon, train de trainer: dynamisch trainen voor ervaren trainers, opleiding tot professioneel trainer, ontwerpen en organiseren van een training, train de trainer: meesterlijk trainen, intern of extern verkopen van een training, train de trainer: aan de slag met activerende werkvormen, werken met een trainingsacteur, professioneel presenteren.
 2. Coachen en adviseren: trainingen voor interne of externe consultants, adviseurs, coaches: bvb: professioneel adviseren, opleiding inspirerend coachen, Rationeel Emotieve Training (RET).
 3. HRD management: trainingen voor HR(D) managers, trainingsverantwoordelijken, curriculumontwikkelaars, VTO verantwoordelijken, personeelsverantwoordelijken, ...: oa volgende opleidingen: kennismanagemement, strategisch leerbeleid in praktijk gebracht.
 4. Leeroplossingen: leertrajecten op maat van uw organisatie rond HRD topics (trainen, coachen, adviseren) of rond leidinggeven en managementvaardigheden.

Stuur deze post naar een vriend(in)

Hoe start Kennismanagement in de realiteit?

01.09.2011

Door Steven Warmoes, consultant/coach in kennismanagement


Laatst had ik een gesprek met enkele managers over Kennismanagement. De eerste vaststelling was dat niet iedereen vandaag al een precies beeld heeft van kennismanagement. En bij nader toezien ziet men het belang in van bvb. Communities of Practice om een duurzaam performant collectief brein te hebben. Kennisbeheer is dus belangrijk voor hen, maar is het wel dringend? En geraken organisaties die vooral korte termijn objectieven hebben ooit wel aan een systematisch kennisbeheer?

De realiteit is inderdaad dat kennismanagement vaak start via een acuut kennisprobleem en dat dan in het verlengde daarvan kennismanagement gesystematiseerd wordt.


Acute kennisproblemen zijn bvb.:

 • Er gaan experts weg en de kennis moet dringend overgedragen worden; of nog intenser: onze babyboomers gaan ons massaal verlaten en we moeten een globaal programma voor kennisoverdracht opzetten.
 • Onze documentatie dreigt permanent verouderd te zijn en geraakt niet snel genoeg up to date en bij iedereen.
 • Onze klanten krijgen niet snel genoeg antwoorden op hun vragen, en de antwoorden zijn niet overal even juist.
 • Onze omgeving verandert heel snel. Hoe volgen we het nieuws en de trends efficiënt op en hoe trekken we op tijd de juiste conclusies?
 • We hebben SharePoint gekocht, maar we zitten vast om die documenten en collaboration sites goed te klasseren en vindbaar te maken.
 • We zijn een geografisch gespreid bedrijf en op te veel plaatsen wordt het zelfde wiel opnieuw uitgevonden.
 • Ouderen en jongeren willen het elk op hun manier doen en leren niet van elkaar.
 • Ons kenniswerk (bvb het ontwerpen) heeft een te grote doorstroomtijd. Kan dat niet sneller?
 • We willen kennis delen en ontwikkelen met partners, maar hoe pakken we dit aan?
 • Er is een plotse reorganisatie of een snelle groei en veel mensen moeten nieuwe taken met nieuwe kennis uitvoeren, maar er is bijna geen documentatie, laat staan een georganiseerde opleiding.
 • We gaan een nieuwe strategische richting uit en daarvoor moeten we collectief snel een stuk nieuwe métier leren.


Een afzonderlijke functie kennismanagement in een organisatie zorgt voor know how om dergelijke problemen niet alleen aan te pakken, maar ook om ze vroeg genoeg te detecteren en ze preventief aan te pakken.


Meer weten over kennismanagement?  Klik hier voor meer informatie over onze driedaagse training kennismanagement.


Reageer op dit bericht (1 reactie) / Stuur deze post naar een vriend(in)

Blogcategorieën


Tags


Laatste reacties

philippe bailleur reageerde op
Lean Instructional Design


RSS Feed

Wanneer u zich op deze pagina voor een RSS feed aanmeldt, krijgt u samenvattingen van de berichten op een eenvoudige manier aangeleverd.

Schrijf je in op de nieuwsbrief