schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

Prijs
 • € 3150, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Je leert in deze training als teamcoach en teamleider werken met een innovatief instrument 'Team Progressions'. Ze vormen een soort dashboard waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier willen werken met teams.

training

Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders

Hoe als teamcoach of teamleider meebouwen aan Teams of the Future?  Verhoog je effectiviteit als teamcoach of teamleider!

Situering

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties en zullen dat nog meer worden in de toekomst. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als individu. Er is nood aan collectieve intelligentie en daar zijn teams uitermate voor geschikt.


Het concept 'Teams of the Future' is ontwikkeld door Philippe Bailleur en Hans Hoegaerts en dit door het bestuderen van de meest relevante literatuur over teams maar vooral ook door het modelleren van de onderscheidende patronen van teams die bijzonder performant zijn in die sneller en complexer wordende maatschappij.


In de praktijk zien we daarenboven dat veel teamcoaching nog opgezet wordt als een training (in groep) of als een soort 'incentive'. Hans en Philippe hebben een meer procesgerichte visie op teamcoaching en teambegeleiding die past binnen de visie die je kan lezen in hun Manifesto, te consulteren via de volgende link: https://www.progressiondesigners.com/manifesto.


Het exploreren, ondersteunen en integreren van wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van collectieve intelligentie – in teams - staat centraal binnen deze opleiding. De opleiding reikt een, in de praktijk geteste, houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier willen interveniëren in de teams waar ze mee samenwerken.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor (interne en externe) coaches en teamleiders die met teams aan de slag willen gaan op een ontwikkelgerichte en procesmatige manier.

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je ontdekt een heldere taal om teamontwikkeling te prikkelen. Deze taal is gebouwd op 6 concrete Progressielijnen die telkens weer naar boven kwamen bij het modelleren van bijzonder effectieve teams.
 • Je leert interventies ontwerpen vertrekkende van de 6 Progressielijnen die centraal staan bij de ontwikkeling van collectieve intelligentie in teams.
 • Je verwerft inzicht in hoe je houding als teamcoach of teamleider de groei van teams kan doen floreren of belemmeren.
 • Je krijgt inzicht in en gebruiksrecht voor een praktisch, inzetbaar instrument waarmee je de effectiviteit van teams kan meten. Concreet gaat het over een online vragenlijst met bijhorende rapportering.
 • Je krijgt de kans om, samen met de andere deelnemers, je reeds bestaande instrumenten te integreren binnen de Teams of the Future visie. En je krijgt een ruim aanbod slimme interventies die gebaseerd zijn op de 6 Progressielijnen. Er zal dus zeker sprake zijn van kruisbestuiving.
 • Je leert omgaan met de uitdagingen waar je als teamleider of teamcoach mee geconfronteerd kan worden, vertrekkende van eigen casuïstiek. Het betreft zowel uitdagingen in de samenwerking met de opdrachtgever als in de begeleiding van het team zelf.
 • Je wordt sowieso slagvaardiger en creatiever in het ontwerpen van interventies op maat.
 • Je krijgt inzicht in een aantal aspecten van systemisch werken met groepen en teams.
 • Doorheen de opleiding krijg je de kans om met de online Team Progressions Tool aan de slag te gaan zodanig dat we je kunnen begeleiden bij de eerste afname.


Binnen het bestek van deze opleiding krijg je:

 • Een toolbox om met het Teams of the Future model aan de slag te gaan met analoog werkmateriaal.
 • De mogelijkheid om met een bestaande groep de online Team Progressions vragenlijst te gebruiken zodanig dat je de tool en het rapport leert kennen en gebruiken tijdens de opleiding. 
 • Je krijgt vervolgens ook nog 4 uur individuele begeleiding (naast de opleidingsuren) bij de integratie van deze opleiding in jouw praktijk als teamcoach of teamleider.
 • De training wordt begeleid door 2 trainers – van zodra de groep groter is dan 7 deelnemers - zodat er voldoende tijd en ruimte is voor individuele begeleiding. 
Programma

De opleiding bestaat uit 3 blokken van 2 dagen. Vanaf het eerst blok kan je als deelnemer beroep doen op één van de begeleiders voor de tussentijdse, individuele coaching momenten (4 uur).Centraal in de opleiding staat de rol van de teamleider en teamcoach. Doorheen de oefeningen reflecteren we steeds terug op dit centrale stuk. Wie is de teamcoach of -begeleider in relatie tot de teams waarmee hij/zij werkt en wat is de impact van zijn/haar houding?


Tijdens het eerste blok zal je uitgenodigd worden om met een bestaand team aan de slag te gaan. Daarom is het reeds werken met groepen en teams een voorwaarde voor deze opleiding. Je krijgt vervolgens de kans om hierover terug te koppelen binnen de opleiding. Op die manier is er ruimte voor intercollegiaal advies, supervisie en uitwisseling van good practices.


Daarnaast willen we ook gebruik maken van de trainingsgroep als leergroep en dit door middel van een uitdaging voor de trainingsgroep zelf.


We voorzien een individuele intake om de verwachtingen en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


In het eerste blok leggen we de bouwstenen om te werken met teams op tafel en introduceren we de Progressielijnen uit het Teams of the Future Model. 


Een teamcoaching start met een opdrachtgever of je nu interne of externe coach bent. Je leert in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever te onderzoeken en leert vervolgens hoe je de online vragenlijst – al dan niet met team stakeholders (cfr. 360° feedback) kan introduceren. We hebben nl. doorheen de jaren geleerd dat het inzetten van dit instrument een gepaste voorbereiding vergt.


In het tweede blok bekijken we welke interventies je binnen de 6 Progressielijnen kan uitvoeren en hoe je ze zelf zou kunnen ontwerpen. Idealiter start je rond het 2de blok met het afnemen van de vragenlijst van een bestaand team of de voorbereidingen daartoe.


In het derde blok gaan we nog verder in op het systemische aspect van werken met teams en reflecteren we op de concrete cases waar de online vragenlijst reeds werd afgenomen. Dit betekent dat je binnen dit kader – samen met de groep - het rapport leert vertalen naar interventies en/of een concreet programma.


BLOK 1: Teams van nabij bekeken en kennismaking met het
“Teams of the Future” model (4 dagdelen)


Dagdeel 1

 • Kennismaking met groep, de trainer(s), het programma en de didactische aanpak.
 • Kennis maken met het Progression Designers Manifesto.
 • Eerste oefening om teamdynamiek te ervaren.
 • Briefing voor de groepsopdracht.


Dagdeel 2

 • Definiëren van teams, soorten teams en verschillende kenmerken.
 • Analyse van jezelf als teamcoach of teamleider t.a.v. de 6 Progressielijnen.
 • Reflectie en uitwerken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan als teamcoach of -begeleider dat als leidraad zal dienen voor de verdere begeleiding, zowel doorheen de opleiding als tijdens de individuele coaching.


Dagdeel 3

 • Situering van de veranderende economische en sociale context en hoe dit onze manier van kijken naar teams bepaalt. Immers, andere tijden, andere verwachtingen t.a.v. teams.
 • Diepgaande analyse van het Teams of the Future model.


Dagdeel 4

 • Oefenen met het verhelderen van de vraag van de opdrachtgever (HR-manager, Teamleader, Manager van een teamleader, …) en opstellen van een voorbereidende communicatie voor de online bevraging die als input zal dienen om de teamcoaching te ontwerpen.
 • Opdracht voor real life interventie.


Vanaf dit blok kan de individuele coaching beginnen lopen.


BLOK 2: Interventies ter ondersteuning van de gewenste teamontwikkeling ontwerpen (4 dagdelen)


Dagdeel 5

 • Terugblik op het eerste blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Eerste analyse van de Team Progressions rapporten.


Dagdeel 6

 • Ontwerpen van gerichte interventies.
 • Verbinden van bestaande teammodellen met het Teams of the Future model als extra inspiratie voor het ontwerpen van gerichte interventies.


Dagdeel 7

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies, ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Koppeling aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan, opgemaakt tijdens het eerste blok.


Dagdeel 8

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Coaching in duo’s op uitdagingen en kansen in de individuele casus.


Tussen blok 2 en 3 is er opnieuw ruimte voor individuele coaching.


BLOK 3: Verdere verdieping, intervisie en supervisie
(4 dagdelen)


Dagdeel 9

 • Terugblik op het tweede blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Wat heb ik over mezelf geleerd als teamleider of teamcoach (gelinkt aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan)?


Dagdeel 10

 • Welke interventies voeg ik toe aan mijn repertoire? En voor welke interventies heb ik nog hulp of ondersteuning nodig?


Dagdeel 11

 • Het recept om gerichte interventies te ontwerpen. Wat werkt en wat werkt minder goed?
 • Interventies ontwerpen om de groepsopdracht tot een goed einde te brengen.


Dagdeel 12

 • Praktische afspraken en afstemming voor het inzetten van de online Team Progressions vragenlijst.
 • Wrap- en round-up + evaluatie van de opleiding.


Na de opleiding is er nog ruimte voor individuele coaching binnen de ter beschikking gestelde uren.

Cursusmateriaal
 • Na meerdere jaren testen en verfijnen van het instrument 'Team Progressions', hebben Philippe en Hans gezorgd voor professioneel materiaal dat je ontvangt op de training: een set kaartjes, een overzichtelijk rapport, een handige 'Team Progressions' map en een boekje met de nodige duiding. De begeleiders van de training deden er alles aan om je een kwalitatief instrument - van eigen bodem - aan te bieden waar jij als teamcoach of teamleider knap werk mee kunt doen.
Getuigenissen en referenties
 • Dank je wel voor de beelden, de heldere uitleg en de inspirerende momenten!  Ik heb veel energie om ermee aan de slag te gaan (Astrid Alders, zaakvoerder Espacia)!
 • Soms krijg je niet wat je wil maar wat je nodig hebt.  Hierin excelleren de trainers.  Bedankt! (Matthias Haspeslagh, zaakvoerder Assists)
 • Dit is een zeer goede opleiding om te werken met teams (Kirsten Coeck, zaakvoerder, Familymind).
 • Fantastisch hoe de trainers je meenemen in een nieuwe tool en een nieuwe manier om naar teams te kijken.  Daarenboven krijg je tal van voorbeelden en interventies die je kan inzetten in het begeleiden van teams (Hilde Van Wassenhove, trainer en coach, Balance in mind).
 • De opleiding Teams of the Future - Training voor teamcoaches en teamleiders geeft inzicht, confronteert, geeft kader, zorgt voor rust maar ook spanning, brengt mensen samen en heeft me veel energie gegeven (Annelies Meulepas, adviseur training en ontwikkeling, Zorgbedrijf Antwerpen)
Trainers
Philippe Bailleur
Philippe Bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden … Meer info op www.philippebailleur.be. 

Hans Hoegaerts
Hans Hoegaerts

Hans Hoegaerts is van nature geïnteresseerd in de patronen en de onzichtbare stromen in systemen. Door zijn focus te leggen op visueel werk - zoals onder andere tekenen met groepen, Value Stream Mapping, Visual Mapping, Lego Serious Play® - kunnen teams met een frisse blik kijken naar dat wat soms niet zichtbaar is. Daardoor kunnen teams hun paden die leiden tot progressie zelf beginnen uittekenen.  Hij heeft een sterke interesse in Clean Language, Design Thinking, Biomimcry, Systems Thinking, Lego Serious Play®, Voice dialogue, Calisthenics Mechanics, participatieve methodieken, tekenen & illustratie en zoveel meer.  Zijn doel: Het zichbaar maken van wat onzichtbaar is om progressie te initiëren. Hans werkt vanuit het Progression Design Manifesto dat hij samen met Philippe Bailleur opstelde binnen progressiondesigners.com.

Prijs
 • € 3150, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Bekijk een plannetje
14 november, 15 november, 19 december, 20 december 2019, 27 januari en 28 januari 2020 telkens van 9u tot 17u. Dit is een niet-residentiële opleiding. » Inschrijven

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Bekijk een plannetje
27 april, 28 april, 18 mei, 19 mei, 22 juni en 23 juni 2020 telkens van 9u tot 17u. Dit is een niet-residentiële opleiding.» Inschrijven

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Bekijk een plannetje
16 november, 17 november, 10 december, 11 december 2020, 11 januari en 12 januari 2021 telkens van 9u tot 17u. Dit is een niet-residentiële opleiding.» Inschrijven
Contactgegevens

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Contactgegevens

Het Leerklooster

Kloosterstraat 29

9080 Beervelde

België

Contactgegevens

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid