trainingen
HRD management
Om onze medewerkers in deze uitdagende tijden flexibel te leren omgaan met kennis, veranderingen en werkprocessen gaan we het niet meer redden met geïsoleerde cursusjes van 1 dag of een paar dagen. Het is tijd voor een nieuwe wind in HRD land.

In onze visie werkt de HRD manager op strategisch niveau aan de ontwikkeling van mensen door trainingstrajecten op te bouwen, door initiatieven te nemen om het presteren van medewerkers te verbeteren (human performance improvement), door zelf training en coaching te verzorgen, door veranderingen te begeleiden, door organisatiekennis te beheren en te ontwikkelen, door loopbaanontwikkeling en talentmanagement, ... Deze initiatieven worden uiteraard mee bepaald door de strategische doelstellingen van de organisatie.

Het moet een manager zijn die veranderprojecten kan begeleiden want training en ontwikkeling in de bedrijfswereld moeten resulteren in een gedragsverandering bij de medewerker op zijn werkplek.

Bij dit alles tenslotte is het belangrijk om de juiste stakeholders te betrekken zodat het leren écht verankerd wordt in de organisatie.
HRD management

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid