schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

30.03.2020Koningsteen
28.09.2020Koningsteen
Prijs
 • € 4550, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.
 • Het is een residentieel programma, 6 overnachtingen, 6 diners, evaluatie en certificatie zijn inbegrepen in de prijs. Eventuele voorovernachtingen mag je rechtstreeks regelen met het seminariecentrum.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Dankzij deze wetenschappelijk onderbouwde opleiding word je gaandeweg een bekwame en professionele natuurcoach. Je leert hoe je coachees met een warme en krachtige methodiek kan begeleiden om hun verbinding met het natuurlijke te onderzoeken en eventueel te herstellen. Tegelijk doorloop je zelf op een interactieve manier dit zingevende proces.

training

Opleiding tot natuurcoach - Nieuw

Een uitdagende, mooie en vernieuwende specialisatieopleiding, die wil bijdragen tot ieders welzijn, een zinvol leven en een betere wereld.

Situering

Velen onder ons voelen zich een beetje verloren in deze samenleving. 'Ik voel me vervreemd', 'Ik voel me eenzaam', 'Ik ben mezelf niet meer', 'Waar is mijn natuurlijke zelf naartoe?', ‘Wat is de zin in mijn leven?’ zijn uitspraken die we vaak horen in de coachpraktijk. De verbinding met zichzelf én de natuur is zoek.


De Opleiding tot natuurcoach biedt een antwoord op wat de mens vandaag nodig heeft om aan de complexer wordende wereld zinvol te blijven deelnemen: zijn natuurlijke zelf terugvinden en de verbinding met de natuur herstellen. Wat de mens nodig heeft, is tegelijk wat de wereld en het leven nodig hebben: een mens die zorg draagt voor zichzelf, zijn omgeving, voor het leven, voor de natuur; een mens die de aarde als thuis koestert. De opleiding geeft een antwoord op een diepe zucht van mensen om terug een thuis te hebben, in hun lichaam, levensstijl, buurt, werk, maatschappij, enzovoort.


Natuurcoaching zit in de lift omdat we allemaal meer verlangen naar een rustiger, ritmisch en vooral zinvoller leven. Waar de laatste jaren mindfulness de nadruk legde op de mentale kracht om te verstillen en te onthaasten, kiest natuurcoaching voor de lichamelijke interactie met de omgeving. Natuurcoaching kiest voor de erkenning dat we lichamelijke, zintuiglijke wezens zijn die pas in interactie met een natuurlijk landschap rust vinden.


Dankzij natuurcoaching leef je niet alleen bewuster en gezonder, je wordt er ook gelukkig van. Je beroep als begeleider krijgt een zinvolle dimensie omdat je duidelijk een bijdrage levert zowel aan de ontwikkeling van je coachee als aan het groter geheel waarvan we allen deel uitmaken. Het is kiezen om in onze samenleving een verschil te maken en samen met andere natuurcoaches te bouwen aan een betere wereld.


Wandelcoaching en het coachen met dieren zijn reeds gekend. Er is echter veel meer te doen. Natuurcoaching is een vakgebied. Het bestrijkt het volledig scala van mogelijkheden en vooral, het vertrekt niet van werkvormen maar vanuit een visie op het belang van de verhouding mens-natuur. De natuurcoach brengt vanuit zijn beroepsrol een reeks bestaande praktijken samen in een geïntegreerde benadering die valt onder een overkoepelend vakgebied ecopsychologie. Dit vakgebied bestudeert de relatie mens-natuur en vormt de wetenschappelijke onderbouw van natuurcoaching. In het Nederlandstalig gebied is ecopsychologie zo goed als onbekend terwijl in Groot-Brittanië, de Scandinavische landen en Canada dit reeds lang deel uitmaakt van academische opleidingen.


In deze opleiding leer je hoe je coachees met een warme en krachtige methodiek kan begeleiden in een ontwikkelingstraject om zijn of haar verbinding met het natuurlijke te onderzoeken (en te herstellen indien nodig). Tegelijk doorloop je zelf op een interactieve manier dit mooie, zingevende proces. Ondersteund door wetenschappelijke onderbouw, sterke inspiratiebronnen en het samen oefenen van nieuwe natuurcoachvaardigheden en intense werkvormen, leer je gaandeweg een bekwame en professionele natuurcoach te worden.

Doelgroep

Ben je professioneel coach, therapeut, psycholoog, loopbaancoach, stress en burn-outcoach, dierencoach, wandelcoach of professioneel begeleider die in en samen met de natuur wil werken en de verhouding mens-natuur meer aandacht wil geven, dan is deze inspirerende en transformerende specialisatieopleiding een aanrader.

Voorkennis

De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van - of ervaring met - begeleiden in en met de natuur. Wel wordt verondersteld over voldoende begeleidingsvaardigheden te beschikken zoals: diep luisteren, samenvatten, structurerend doorvragen en de dans van leiden en volgen. Er wordt verder gebouwd op je basisvaardigheden van coaching die je hebt verworven door ervaring en/of door een basistraining te volgen (bvb: Opleiding inspirerend coachen of Krachtgericht coachen: flow in werken en leven).  In je persoonlijke ontwikkeling heb je de grote draken in je leven reeds getemd. De weg gaat nu in de richting van verdieping en zingeving en daar coachees bij helpen, via verhouding met het natuurlijke en het groter geheel. 

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je ontwikkelt je beroepsprofiel als professioneel natuurcoach.
 • Je doorloopt een eigen ontwikkelingstraject met betrekking tot je verhouding met de natuur.
 • Je leert een natuurcoachkader opzetten.
 • Je leert nieuwe specifieke natuurcoachvaardigheden. 
 • Je leert werken met de Koraalwaaier (ontwikkeld door Ann Sterckx), een krachtige methodiek om de coachee te helpen dichter bij zichzelf te komen door zich te verbinden met de natuur.
 • Je leert natuurwerkvormen inzetten die de coachee helpen in zijn coachvraag.
 • Je bekwaamt je verder om voortgang in coaching systematisch te leiden (we baseren ons in deze opleiding op het Vorkmodel van Rudy Vandamme).
 • Je leert ecopsychologische en natuurgerichte wetenschappelijke inzichten en filosofische vraagstukken kennen en vertalen naar een eigen visie op natuurcoaching.
 • Je leert inspireren en verschillende coachrollen innemen.
 • Je leert een beroep doen op gefundeerde inspiratiebronnen en wetenschappelijk werk om je begeleidingspraktijk als natuurcoach te onderbouwen.
 • Je zet de eerste stappen naar de uitwerking van jouw uniek natuurcoachproject dat je in de wereld wil zetten.
 • Je leert je eigen ontwikkelingspad als coach of begeleider voeden zodat je je van binnenuit een natuurcoach voelt.
 • Je leert zelf creatieve natuurwerkvormen bedenken.
 • Je leert werken met het veld, synchroniciteit, metaforen, ecologische processen en systemen.
Programma

De opleiding integreert volgende elementen:

 1. funderende denkkaders en wetenschappelijke bevindingen
 2. je eigen ontwikkelingspad als mens en professioneel natuurcoach
 3. specifieke natuurcoach- en faciliteringsvaardigheden
 4. methodiek om natuurbelevingsniveaus te onderscheiden in de verbinding met het natuurlijke
 5. werkvormen, oefeningen en cases.


De opleiding bestaat uit 3 blokken van telkens 3 dagen, 2 halve dagen intervisie en 1 dag certificatie. Tussentijds wordt er peer-to-peer geleerd, geoefend en geïntegreerd.


BLOK 1: De fundamenten van de natuurcoach

Dit blok is erop gericht om de fundamenten te leggen voor het beroep als natuurcoach, die we eerst op onszelf leren toepassen. Op een boeiende manier richten we onze aandacht op onze persoonlijke verhouding met de natuur en het ontwikkelingspad dat we hierin nog af te leggen hebben.

Coachkader van de natuurcoach

 • Wat is zo typisch aan natuurcoaching?
 • Wat zijn mogelijke doelstellingen en hoe verhoud je je ermee?
 • Met welke doelgroepen zul je werken?
 • Je elevator pitch beginnen vormgeven
 • Natuurcoaching als bijkomende activiteit, integratie in huidige job of bijberoep


Het Vorkmodel als voortgangsmethodiek

 • Het Vorkmodel als welgevormd ontwikkelingsinstrument en coachkader leren inzetten
 • Hoe de aanmelding structureren naar een doel?
 • Hoe de andere sporen van zelfsturing, identiteit en groter geheel bevragen en structureren?
 • De samenhang tussen de sporen zien als deel van duurzame ontwikkeling
 • De Koraalwaaier als denk- en werkmodel
 • Kennis maken met de fundamenten en de wetenschappelijke onderbouw van de Koraalwaaier


De setting en de intake

 • Hoe doen we een specifieke intake?
 • Aanmeldingen leren herkennen in functie van noodzaak aan herstel van verbinding
 • Aanmeldingen leren herkaderen binnen het perspectief van de natuurcoach
 • Wat zijn ecopsychologische uitgangspunten van de natuurcoach?
 • Natuurgerichte vragen leren stellen


Specifieke natuurcoachvaardigheden

 • Hiervoor gaan we de hele dag op stap en integreren we de eerste twee dagen, aangevuld met de natuurcoachvaardigheden


De kracht van (natuur)plekken


BLOK 2: Werken met de Koraalwaaier

Tijdens dit blok duiken we dieper de Koraalwaaier in. Deze driedaagse is vooral gericht op zich leren inspireren en anderen inspireren en het oefenen van de natuurbelevingslagen met de werkvormen die erbij horen.


Werken op basis van de vooronderstellingen die aan de basis liggen van de Koraalwaaier

 • Hoe verhoud je je tot de vooronderstellingen?
 • Welke ontwikkelingsweg heb je hierin nog af te leggen?
 • Hoe kunnen de vooronderstellingen ondersteunend zijn in je werk als natuurcoach?


Leren werken met inspiratiebronnen en wetenschappelijke informatie om je eigen visie en praktijk te voeden

 • Aanreiken van een aantal inspiratiebronnen
 • Invoelen van het ecologisch-holistisch wereldbeeld
 • Zelf leerpunten hieruit halen om je te voeden en in praktijk te brengen
 • Elkaar leren inspireren


Inzicht verwerven in het proces van herstel van zelfzorg, zorg voor de samenleving en de aarde

 • Natuurverbinding: wat is dat precies, hoe kan je dit bevorderen?
 • Hoe verloopt het proces in het herstel van verbinding met jezelf, samenleving en aarde en hoe brengen we deze drie domeinen met elkaar in verbinding?


Verdiepen in de eerste vier natuurbelevingslagen van de Koraalwaaier

 • Hoe bepalen we met welke natuurbelevingslaag we beginnen?
 • Hoe begeleid je mensen in deze belevingslagen en met welk doel?
 • Hoever ben je zelf al ontwikkeld in deze belevingslagen?


Ervaren van de natuurbelevingslagen en inoefenen van een aantal werkvormen

 • Leren werken met verwondering, empathie, lichaamsbewustzijn en het zintuiglijke
 • Met elkaar aan de slag
 • Leren werken met intuïtie


BLOK 3: De Koraalwaaier als leidraad en integratie

In dit laatste 3-daagse blok leren we werken met de diepere natuurbelevingslagen van de Koraalwaaier. We leren eveneens creatieve werkvormen bedenken passend bij de ontwikkeling van de coachee en proberen die uit. Vervolgens staat integratie van de vorige blokken in dit laatste blok centraal.


Het verder en dieper ervaren van de natuurbelevingslagen van de Koraalwaaier en het inoefenen van een aantal werkvormen

 • Diep metaforische ervaringen begeleiden
 • Diep ecologische ervaringen kunnen oproepen bij jezelf en begeleiden bij je coachee
 • Oefeningen om de natuur als het groter geheel te ervaren en van daaruit zinvolheid aan te wakkeren
 • Leren werken met de Levensstijlwaaier
 • Afronding van een traject met de coachee


Integratie

 • Inoefenen van alle natuurcoachvaardigheden en natuurbelevingslagen
 • Samen werkvormen inoefenen en hierin creativiteit leren gebruiken
 • Inspiratiebronnen inzetten als achterliggend kader


Je praktijk van natuurcoaching in de wereld zetten

 • Ontwerpen van je persoonlijke visie op natuurcoaching
 • Je elevator pitch oefenen
 • Jezelf positioneren als natuurcoach of begeleider die werkt in en samen met de natuur
 • De opmaak van een stappenplan om je project in de wereld te zetten


Intervisie

Er worden 2 halve dagen intervisie en supervisie voorzien. Tussen de intervisies ga je zelf aan de slag met oefenklanten en/of collega-deelnemers.


Certificatie – Evaluatie - Feedback

De certificatie wordt op een aparte dag gehouden en bestaat uit:  

 • Getuigenis in groep van je eigen visie en toepassing van natuurcoaching.
 • Opmaak van een portfolio dat kan dienen als eerste stap in het ondernemerschap of integratie in het werkdomein.
 • Demonstratie van een aanmelding, kaderen van de gesitueerdheid van de aanmelding, stappen van het Vorkmodel, bepaling van het belevingsniveau bij aanvang, keuze en demonstratie van een werkvorm.
 • Bespreken van een thema uit het boek 'Goddelijk Wild' dat je geraakt heeft en dat je verder uitwerkt.
Didactische aanpak
 • De theoretische leerinhouden zijn wetenschappelijk onderbouwd.
 • Voor deelname houden we een intakegesprek of heb je deelgenomen aan een kennismakingsmoment.
 • Er is een evenwichtige afwisseling tussen theorie, oefeningen en reflectietijd.
 • We oefenen veelvuldig zodat je het geleerde kan inzetten in je praktijk.
 • We gebruiken vaak ervaringsgerichte oefeningen.
 • Je onderzoekt je eigen ontwikkeling in je verhouding met de natuur.
 • De opleiding is interactief; er is ruimte voor inbreng van eigen cases en zelfreflectie.  Je wisselt vaak ervaringen uit met je collega deelnemers. 
 • We leren van elkaar aan de hand van feedback.
 • We doen tussentijdse oefeningen zoals bv: dagboek, proefklanten, elevator pitch, leesopdrachten, enz.
 • Tussentijds oefen je in groep en/of met coachees.
 • We werken en reflecteren als leergroep vaak samen. 
 • Je wordt na de opleiding toegelaten tot het netwerk van natuurcoaches.
 • Je maakt gebruik van de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu). Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers. 
 • Maximum aantal deelnemers: 15.
Cursusmateriaal
 • Handboek Natuurcoaching, Ann Sterckx
 • Goddelijk Wild, Ann Sterckx & Rudy Vandamme
 • Handboek Ontwikkelingsgericht coachen, Rudy Vandamme.

Het is sterk aangewezen dat je reeds het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen hebt doorgenomen vooraleer de opleiding start. 

Getuigenissen en referenties
 • De opleiding Natuurcoaching heeft me heel diep geroerd. Naast het project om natuurcoaching te integreren in mijn job merk ik dat ze aanleiding geeft tot grote, duurzame veranderingen op verscheidene grote levensgebieden (relatie, wonen...), allen vanuit een ecologisch-holistisch wereldbeeld. Veranderingen die niet steeds eenvoudig zijn, maar wel een grote bron van energie vrijwaren (Griet Van Delsen, jongerenbegeleidster).
 • Mijn natuurlijke zelf op een rustige manier teruggevonden/herontdekt. De Koraalwaaier en de link(en) met het Vorkmodel zijn heel mooi en natuurlijk verankerd in de opleiding. Er zat voor mij persoonlijk heel veel muziek en dynamiek in! Een echte aanrader (Tom Libbrecht, natuurcoach)!
 • Door een zacht activistische aanpak met sterk onderbouwde kaders (Koraalwaaier en Vorkmodel) ben ik geprikkeld in al mijn zintuigen tot op mijn diepste kern. Ik ben ontwaakt en heb enorm veel goesting om de teruggevonden natuurlijke krachtbronnen in te zetten om verder werk te maken van mijn passie (Hilde Moerenhout, voedingsconsulente).
 • Het waren 9 boeiende dagen - een beetje overweldigend soms - en ik had ze niet willen missen. Als ik eraan terugdenk, wordt mijn hart vanbinnen net zo warm als het kampvuur waarrond we elke avond zaten. De opleiding Natuurcoaching is voor mij geen startpunt en geen eindpunt, maar een onmisbaar hoofdstuk in mijn levensverhaal (Gudrun Blieck, verlies-en natuurcoach).
 • Proficiat en dankjewel voor het delen van jouw ervaring en kennis en al het onderzoek- en leeswerk dat met het schrijven van zo’n boek gepaard gaat. Bewonder dit! De Koraalwaaier is een handige en inzichtelijke methodiek. Ik ga je methodiek gebruiken en zal hem verder wereldkundig maken (Mieke Van Den Bossche, zaakvoerster en coach).
 • Deze opleiding heeft voor mij een transformatieproces op gang gebracht die mij helpt om de kracht en het helend vermogen van de natuur bewuster te gaan inzetten in mijn coachings- en begeleidingswerk. De opleiding doet mij beter voeling krijgen met wat ik op termijn wil doen, m.n. mij richten op de ‘Behoeders van de Aarde’ en daarin de rol van voorganger op te nemen, mij te richten op ‘educare’ : het mensen voorwaarts leiden. Dit is tot stand gekomen door de vaardigheden van Ann Sterckx als procesbegeleider. Ann biedt een afwisseling tussen het aanreiken van een theoretisch kader, voldoende tijd voor reflectie- en integratiemomenten en bovenal door een uitgebalanceerd spel van volgen en leiden, serieux en vrolijkheid met daarbij vele mooie belevingsmomenten in de natuur waarin ik heel duidelijk de meerwaarde van een goede natuurcoach heb mogen ervaren. Dit heeft er voor gezorgd dat de diepere levensstroom die in mij aanwezig is opnieuw bewust op de voorgrond is gekomen als begeleidingsvaardigheid. Dit nodigt mij uit om daar verder mee aan de slag te gaan en dit te gaan omzetten in een eigen methodisch handelen. Hier ben ik heel blij mee. Het doet mij als het ware opnieuw sprankelen binnenin (Marianne Depestel, paardencoach).
 • Omdat ik meer en meer de behoefte aan natuur herkende – bij mezelf zowel als bij mijn klanten – heb ik me ingeschreven voor de opleiding Natuurcoaching. Tijdens het kennismakingsgesprek werd ik overtuigd: er zou worden gewerkt met een interessant en degelijk coachingsmodel. Andere opleidingen behandelen een serie rituelen in de natuur; deze opleiding vergroot je ervaring met de natuur, je creativiteit en brengt veel diepte aan. De combinatie van eigen ontwikkeling met de volledigheid van de Koraalwaaier hebben mijn verwachting van de opleiding overtroffen. Ann is een degelijke, humoristische en lieve trainer. Echt heel fijn (Jolanda Herngreen, yogadocente).
 • Ik heb voor deze opleiding gekozen vanwege de mooie combinatie tussen het theoretisch kader, de modellen, de achterliggende filosofie van natuurcoaching en aan de ontwikkeling van mijn vaardigheden, het werken in de natuur. Al deze elementen heb ik teruggevonden in de opleiding Natuurcoaching van Ann Sterckx. Oefeningen worden mooi afgewisseld met het theoretisch kader. Er wordt voldoende tijd gegeven om over het aangeleerde te reflecteren en te bespreken met de collega cursisten. Ik heb veel geleerd en dit kunnen oefenen tijdens onze uitstappen in de prachtige natuur. Ik heb voor mezelf grenzen verlegd. Ben je geïnteresseerd in het beleven van Natuurcoaching en het versterken van je theoretisch kader dan is deze opleiding een aanrader. Ann begeleidt deze opleiding vanuit haar authentieke zelf, met veel liefde voor ons, de cursisten en veel liefde en respect voor onze moeder aarde (Peter Massy, natuurcoach).
Verder ...
 • We beseffen dat vernieuwende methodes, zoals natuurcoaching, soms af te rekenen krijgen met argwaan, maar bij HRD Academy willen we graag ervaren pioniers de ruimte geven om via ons aanbod nieuwe methodes sneller de kans te geven om hun effectiviteit te demonstreren in de praktijk. 
 • Bij HRD Academy bewaken we ook scherp de wetenschappelijke gefundeerdheid van onze opleidingen, zo ook voor deze nieuwe Opleiding tot natuurcoach.
 • Na de training kan je toetreden tot een onafhankelijk netwerk van natuurcoaches om je blijvend te ontwikkelen.


Hierbij nog enkele artikels, ter inspiratie en als achtergrond:

Trainers
Ann Sterckx
Ann Sterckx

Ann Sterckx is erkend psycholoog. Ze heeft 15 jaar werkervaring als HR manager in diverse bedrijven. Naast een master HRM, volgde ze een reeks competentieopleidingen. Ann is gecertificeerd Ontwikkelingsgericht Coach van individuen en teams, internationaal gecertificeerd trainer NLP (bij John Grinder, Carmen Bostic St Clair en Michael Carroll), facilitator van art-of-hostingpraktijken en facilitator van systemische opstellingen. Ze is kleurmerkdrager van het Ontwikkelingsgericht Werken.  Ann specialiseerde zich in ecopsychologie en ontwikkelde een methodiek voor natuurcoaching. Ze is auteur van het Handboek Natuurcoaching en ontwikkelde de Koraalwaaier om mensen te helpen hun innerlijke en uiterlijke natuurverbinding te herstellen, met het oog op een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde. Ze is van daaruit bezielster van EarthWise Education (www.earthwhise.education), leercentrum voor natuurverbinding en duurzaam activisme. Momenteel doet ze een doctoraatsonderzoek naar de betekenis van natuurverbinding in zelfzorg, zorg voor de samenleving en zorg voor de aarde.  Publicaties:

 • Goddelijk Wild (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • De gelukkige activist (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Healing the urban-nature contradiction (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Coachen in de natuur is nog geen natuurcoaching (2018)
 • Natuurcoaching brengt je levensstijl in beweging (2018)
Prijs
 • € 4550, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.
 • Het is een residentieel programma, 6 overnachtingen, 6 diners, evaluatie en certificatie zijn inbegrepen in de prijs. Eventuele voorovernachtingen mag je rechtstreeks regelen met het seminariecentrum.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Bekijk een plannetje
Opleidingsdagen op 7 oktober, 8 oktober, 9 oktober, 21 oktober, 22 oktober, 23 oktober, 4 november, 5 november en 6 november 2019. We starten elke 3-daagse om 9u30 en sluiten de derde dag af rond 17u. Intervisievoormiddagen op 13 november en 4 december 2019 van 9u30 tot 13u. Evaluatie- en certificatiedag op 10 december 2019 van 9u30 tot 17u.» Inschrijven

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Bekijk een plannetje
Opleidingsdagen op 30 maart, 31 maart, 1 april, 20 april, 21 april, 22 april, 4 mei, 5 mei en 6 mei 2020. We starten elke 3-daagse om 9u30 en sluiten de derde dag af rond 17u. Intervisievoormiddagen op 25 mei en 12 juni 2020 van 9u30 tot 13u. Evaluatie- en certificatiedag op 26 juni 2020 van 9u30 tot 17u. » Inschrijven

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Bekijk een plannetje
Opleidingsdagen op 28 september, 29 september, 30 september, 12 oktober, 13 oktober, 14 oktober, 26 oktober, 27 oktober en 28 oktober 2020. We starten elke 3-daagse om 9u30 en sluiten de derde dag af rond 17u. Intervisievoormiddagen op 13 november en 4 december 2020 van 9u30 tot 13u. Evaluatie- en certificatiedag op 18 december 2020 van 9u30 tot 17u. » Inschrijven
Contactgegevens

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Contactgegevens

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Contactgegevens

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den Bos

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid