schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

05.11.2019Domein Martinus
Prijs
 • € 2350, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

De Learning Circles bieden je een gelegenheid om bij te tanken, op adem te komen, koers te bepalen, inspiratie op te doen en steun te ervaren van andere leidinggevenden. Om vastgeroeste patronen te doorbreken en om opnieuw voeling te krijgen met je eigen energie en drive. Je geeft aandacht aan je persoonlijk ontwikkelingsproces als leider.

training

Learning Circles voor leidinggevenden

Ontspannen, diepgaand en geïnspireerd leren met andere leidinggevenden aan de hand van Learning Circles van 6 halve dagen en 1 volledige dag.

Situering

Ken je dit bij jezelf?

 • Ik pak snel zaken over en zorg teveel voor mijn mensen, raak uitgeput en geïrriteerd, hoe stap ik uit dit patroon en zorg ik voor een betere energie-balans?
 • Ik ben teveel de spin in het web in mijn team, alle initiatieven moeten van mij komen. Hoe krijg ik mijn mensen uit hun comfortzone en ín de drivers-seat?
 • Hoe hou ik mijn mensen gemotiveerd ondanks aanhoudend hoge werkdruk en snelle veranderingen?
 • Ik zou graag meer concrete en eerlijke feedback willen, ik mis een klankbord van gelijkgestemden…


Als leidinggevende ben je dag na dag ‘in de running’ met resultaten en met mensen. Je wordt geconfronteerd met allerhande problemen, veranderingen en uitdagingen die vragen om een snelle en gepaste reactie. Vaak is er weinig tijd om stil te staan en om te reflecteren. In de drukte van je werk gaan vele leermomenten ongewild voorbij.


Veel leidinggevenden vragen zich dan ook wel eens af: ben ik nu goed bezig? Wat is 'goed handelen' in deze concrete situatie, in dit team en met deze medewerker? Hoe zouden andere leidinggevenden dit aanpakken? En, ik zorg dan wel voor mijn medewerkers, maar waar kan ik zelf terecht voor voeding en inspiratie?


Precies dát is wat de Learning Circles je bieden: een gelegenheid om bij te tanken, op adem te komen, koers te bepalen, inspiratie op te doen en steun te ervaren. Om ‘vastgeroeste’ patronen te doorbreken en om opnieuw voeling te krijgen met je eigen energie en drive, ...


De Learning Circles bieden je de gelegenheid om je persoonlijke ontwikkelingsproces écht serieus te nemen, door er structureel aandacht aan te geven. Je zit daardoor ‘beter in je vel’ én wordt een betere leidinggevende die met meer plezier en energie zijn of haar team empowert om het beste van zichzelf te geven. 

Doelgroep

Het traject is zowel bestemd voor beginnende (min. half jaar leidinggevende ervaring) als voor meer ervaren leidinggevenden, directeuren en projectmanagers (met leidinggevende bevoegdheden). We bewaken een goede mix van meer en minder ervaren deelnemers in de groep. 

Wat leer je in deze opleiding?

Deelnemen aan een Learning Circle geeft je nieuw elan in je werk en privéleven.

 • Je kunt je beter profileren en hebt meer impact en overtuigingskracht.
 • Je bent beter in staat om je team te inspireren en engageren.
 • Je groeit in je rol en vaardigheden als coachend leidinggevende.
 • Je hebt meer inzicht in de kracht van een positieve groepsdynamiek en kunt deze inzichten in je eigen team(s) toepassen. Gevolg: grotere zelfstandigheid én verbeterde samenwerking.
 • Je versterkt je netwerk met collega leidinggevenden.
 • Vanuit een betere work-life balans ga je beter om met stress en ben je weerbaarder tegen burnout.
 • Een grotere omgevings-sensibiliteit maakt je effectiever in het oppikken van stress-en burnout-signalen van je mensen. 
 • Je leert van collega leidinggevenden onder begeleiding van een ervaren coach.  Je werkt aan je persoonlijke leerwensen en -behoeften.
Programma

Het aanbod van centrale thema’s is maatwerk per groep: afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers wordt pas een definitieve keuze gemaakt.  In het onderstaande volgt een voorbeeld van hoe dit er uit kan zien.


Intake

Elke deelnemer vult voorafgaand aan de cyclus een schriftelijk intakeformulier in. Doelen zijn:

 • Kennismaken
 • Bepalen persoonlijke focus en leerwensen
 • Verhelderen opzet en spelregels van learning circles (engagement, vertrouwelijkheid, reflectiebereidheid)


Learning Circle 1

 • Diepgaande kennismaking, zelfreflectie en bepaling persoonlijke focus voor het traject  Uitwisseling met de groep en eerste feedback.
 • Centraal thema: 'Irrationele gedachten voor managers': impact voor eigen functioneren en welzijn
 • Oefening: herkennen van eigen irrationele gedachtepatronen en in 5 stappen realistischer denken
 • Huiswerkopdracht: aan de slag met irrationele gedachten in je dagdagelijkse werk


Learning Circle 2

 • Bepalen focus en persoonlijke cases voor deze sessie
 • Introductie van centrale thema: 'Effectieve coachings- en interventieskills voor managers: van spin in het web naar spaak in het wiel'
 • Persoonlijke cases: 1 op 1 situaties, mbv.  peer-coaching,  bijv. de roddel- of de dominante ideeën-methode


Learning Circle 3

 • Bijpraten, bepalen focus en persoonlijke cases voor deze sessie
 • Introductie van het centrale thema: 'Omgaan met conflicten en lastige gesprekken, correctiegesprekken, slecht nieuws', … mbv. de Roos van Leary
 • Persoonlijke cases: lastige gesprekken en conflicten: doe eens wat anders! mbv. rollenspel en diverse spelvormen uit het interactie- en psychodrama


Learning Circle 4

 • Bepalen focus en persoonlijke cases voor deze sessie
 • Introductie van centrale thema: 'Groepsdynamieken begrijpen en beïnvloeden als manager'
 • Persoonlijke cases: teamdynamieken effectief beïnvloeden, mbv. peer-coaching, bijv. de 5-stappen methode, de 7-stappen methode en/of rollenspel en interactie-drama


Learning Circle Special (hele dag)

 • Bijpraten en toelichting doelen en opzet van de dag
 • Introductie centrale thema: 'Persoonlijke waarden als bron van inzicht en inspiratie voor managers'. We onderzoeken de kracht van persoonlijke waarden om je leidersrol echt op te pakken. Maar ook: hoe kun je meer vanuit je waarden leven en werken, voor meer vervulling en energie.
 • Biografische oefening 'Mijn verhaal' : op zoek naar persoonlijke waarden en drijfveren vanuit mijn levensverhaal en feedback.
 • Personal Vision Board: Je brengt op intuïtieve en creatieve manier je eigen waarden en drijfveren in beeld.


Learning Circle 5

 • Bijpraten, bepalen focus en persoonlijke cases voor deze sessie
 • Introductie van centrale thema 'Defense Mechanisms en hun impact op managers en teams‘.
 • Persoonlijke cases mbv. peer-coaching, bijv. de '5-stappen' en '7-stappen‘ methode


Learning Circle 6

 • Kort bijpraten
 • Bepalen persoonlijke case voor deze laatste sessie
 • Persoonlijke case mbv. peer-coaching, bijv. de '5-stappen' en '7-stappen‘ methode
 • Eindopdracht 'Persoonlijke kracht en hulpbronnen‘: deelnemers reflecteren en delen hun persoonlijke bronnen van kracht en inspiratie
 • Groepsfeedback: deelnemers ontvangen feedback en advies over hun evolutie en leerproces
Didactische aanpak
 • De Learning Circles zijn zowel diepgaand als praktisch. Uitgangspunt vormen je persoonlijke leerwensen en –ambities.
 • Je engageert je vervolgens voor een traject van 6 Learning Circles van een halve dag en een 7de Learning Circle Special van een hele dag. Tijdens deze dag werken we diepgaand aan je persoonlijke visie, kernwaarden en drijfveren.
 • De opzet van dit traject heeft veel voordelen: een halve dag per maand weg uit je werkomgeving is praktisch vaak goed haalbaar, de looptijd van het traject biedt de mogelijkheid tot experimenteren, je voortgang te monitoren en drempels uit de dagelijkse, weerbarstige realiteit voorgoed te overwinnen. Kortom, om tastbare resultaten te boeken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling én in je effectiviteit als leidinggevende.


De Learning Circles zijn gebouwd op 2 pijlers:

 1. relevante cases of praktijksituaties, gekoppeld aan ieders persoonlijke leerwensen. We onderzoeken en experimenteren met: waarom reageer ik zo in deze situatie? Welke patronen en overtuigingen helpen mij verder en welke belemmeren mij? Hoe positioneer ik mij en wat is mijn effect op anderen? Hoe zou ik het anders kunnen doen? Enz.
 2. het centrale thema van deze Learning Circle  – per sessie een stukje relevante theorie over leiderschap(-spsychologie),  steeds afgestemd op de wensen en noden van de groep. Thema’s zijn bijv. ‘Irrationele overtuigingen van managers’, ‘Defense Mechanisms:  implicaties voor managers & teams’, ‘Understanding Group Dynamics’, enz.


 • De aanpak combineert inzichten uit de leerpsychologie met de actiemethoden en technieken uit het ervaringsgericht leren, interactie- en psychodrama, organisatieopstellingen, roltraining en groepsdynamica. Het is ontwikkeld door jarenlange ervaring in het toepassen van deze methoden in het bedrijfsleven en de non-profit.
 • Je wordt actief aangesproken, ondersteund en aangemoedigd in het zetten van stappen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een belangrijk effect van de aanpak is een positieve groepsdynamiek. De groep ontwikkelt zich tot een (h)echte leergroep en wordt daardoor van onschatbare waarde voor elke individuele deelnemer. De groep stimuleert, is klankbord, spiegel, ‘stok achter de deur’ en forum om ervaringen en advies uit te wisselen. 
 • Max. aantal deelnemers is 7.
Getuigenissen en referenties
 • De opleiding Learning Circles was een ware ontdekking als leidinggevende.  Elk leermoment was een rustpunt waarbij je als individu en in groep inspireert en geïnspireerd wordt.  Cecile was een zeer sterke coach die op de juiste momenten het gas induwde of net loste. Ze creëerde een cirkel van vertrouwen en respect, waar je volledige jezelf kon zijn. Op een natuurlijke manier trad je uit jouw comfortzone met veel inzichten als gevolg. Haar vragen, reflecties en bijsturingen zorgden ervoor dat we als groep konden evolueren en aan de slag gingen met een aantal concrete hete hangijzers.  De setting van de training sloot perfect aan bij wat we als groep nodig hadden.  Er wordt in de training niet gewerkt met de typische leidinggevende competenties zoals bij klassieke trainingen, dat is nu net 1 van de meerwaarden van de Learning Circles! (Jelle De Ketelbutter, Fleet manager, Het Facilitair Bedrijf)
 • Zeer praktijkgerichte opleiding, de cases waren telkens heel reëel en dichbij waardoor daadwerkelijk handvaten aangereikt werden om verder aan de slag te gaan.  Confronterend, opbouwend, kortom een TOP-opleiding en aan te raden aan alle leidinggevenden! (Caroline Gentier, Senior Adviseur Salesdesk, Argenta)
 • Voor mij was deze training één groot geschenk op het juiste moment.  Ik merk dat het helend gewerkt heeft en het heeft me - haast ongemerkt - veranderd in hoe ik naar leidinggeven kijk.  De reservetank is weer helemaal aangevuld, waardoor ik er weer beter tegenaan kan als leider.  Bedankt!  (Nathalie Van den Meersschaut, Adjunct-directeur Personeelsbeleid en Kwaliteitszorg, JINT vzw)
Trainers
Cécile Osse
Cécile Osse

Cécile heeft als executive coach/trainer/consultant meer dan 20 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Nederlandse van origine maar ondertussen alweer ruim 16 jaar vanuit haar eigen bureau, Play4Growth, in Antwerpen. Na het voltooien van een ingenieursstudie aan de Universiteit van Wageningen, adviseerde ze als senior consultant managers en directies van uiteenlopende organisaties. Ze heeft ingrijpende reorganisaties begeleid bij multinationals in de financiële en farmaceutische sector, bij energiebedrijven en bij KMO’s. Verder adviseert, coacht en traint ze diverse organisaties op het vlak van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling. Cécile werkt eclectisch en intuïtief en verstaat de kunst om naar boven te laten komen waar het werkelijk over gaat. Klanten typeren haar als een warme persoonlijkheid met veel bagage, zonder hoogdravend te worden. Haar werkwijze is tegelijk praktisch en diepgaand. Ze kenmerkt zich door pit en energie, bevlogenheid en lef en door een geloof ‘dat er zoveel meer mogelijk is…’ Ze is Certified Practioner Psychodrama, gecertificeerd MBTI trainer en volgde uiteenlopende, postacademische opleidingen op het gebied van coaching, groepsdynamica, organisatieopstellingen, Thema Gecentreerde Interactie, Deep Democracy en Transactionele Analyse.

Prijs
 • € 2350, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Bekijk een plannetje
Halve dagen op 5 november, 26 november, 17 december 2019, 14 januari, 6 maart en 2 april 2020 telkens van 12u30 tot 17u30. Er is een lunch voorzien. Een volledige dag op 7 februari 2020 van 9u tot 17u30. » Inschrijven
Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid