schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

23.04.2020Domein Martinus
Prijs

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Ben je op zoek naar manieren om meer zelfsturend te werken? Na deze workshop heb je een weldoordacht plan om zelforganisatie in (een deel van) je organisatie door te voeren of te verbeteren. Je weet mensen te betrekken bij jouw plannen en je kent de do's en don'ts om jouw project maximale slaagkansen te geven.

training

Doe-het-zelf leiders - de hiƫrarchie voorbij - praktijkworkshop over zelforganisatie - Nieuw

Hoe implementeer je zelforganisatie in jouw organisatie?

Situering

We zijn opgegroeid met het idee dat organisaties bureaucratisch en hiërarchisch georganiseerd horen te zijn.  Deze vorm van organiseren en structureren voldeed prima in een voorspelbare omgeving, met bekende klantvereisten, waarbij controle, efficiëntie en continuïteit van het grootste belang zijn.


Dit is niet langer het geval.  Organisaties zijn moeilijker centraal te besturen, alles is met alles verbonden, informatie is er direct en overal.  Mensen zijn niet meer afhankelijk van de baas om dingen te weten, ze weten het vaak al sneller door het gebruik van sociale media.  We gaan dus op zoek naar alternatieve besturingsmodellen, minder top-down en hiërarchisch, om:

 • flexibel in te kunnen spelen op steeds wisselende omstandigheden.
 • te kunnen putten uit de interne kracht van mens en organisatie.
 • meer horizontaal, transversaal werken mogelijk te maken.
 • een startersmentaliteit te kweken en te onderhouden.


Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren vertrouwen en het loslaten van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie en de 9 to 5 mentaliteit vraagt tijd en een grondige aanpak. In deze praktijkworkshop word je verder op weg geholpen met het implementeren of verbeteren van zelforganisatie in de eigen praktijk.

Doelgroep

Iedereen die echt aan de slag wil met (aspecten) van zelforganisatie of die dit beter wil leren doen.  Dat kunnen leidinggevenden zijn, maar ook HR professionals, coaches en organisatieontwikkelaars.  Belangrijk is wel dat je praktijkervaringen kan opdoen in een organisatie (eigen of die van een klant). 

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je leert je eigen affiniteit kennen met betrekking tot zelfleiderschap en sturing versus loslaten.
 • Je hebt zicht op de voordelen van zelforganisatie.
 • Je leert hoe je zelforganisatie kan integreren en begeleiden.
 • Je leert op een andere manier beslissingen nemen, zonder hiërarchie.
 • Je maakt een praktisch actieplan zelforganisatie op voor de eigen organisatie en het eigen team.
 • Je kan de eerste stappen van dit actieplan zelforganisatie uitvoeren in je organisatie.
 • Je leert om de participatie van mensen in de organisatie te verhogen.
 • Je leert hoe je met je organisatie tot een collectieve ambitie kan komen, wie je hierbij kan betrekken en welke middelen ervoor nodig zijn.
 • Je leert hoe je een team zelfsturend kan maken en wat daarvoor nodig is.  Je leert teams ondersteunen hierin.
 • Je kan verschillende vormen van zelfsturing onderscheiden.
Programma

Er wordt vooraf een intakegesprek georganiseerd per skype over de stand van zaken op het vlak van zelforganisatie bij jezelf en je organisatie.


Eerste dag, module 1 - Zelfleiderschap

 • We bespreken het leermodel voor zelforganisatie.
 • Je ontdekt in hoever je een zelfleider bent en je baseert er jouw persoonlijk ontwikkelplan op.
 • Je ervaart hoe zelforganisatie helpt om macht in de onderneming te spreiden.
 • Je ontdekt hoe je de kracht van jezelf, van werknemers, collega’s en andere sleutelfiguren kunt gebruiken – je kiest een buddy.
 • Je voelt hoe zelforganisatie mensen uitnodigt om hun verstand en hun hart in te zetten.
 • We gaan dieper in op je eigen affiniteit met zelfleiderschap en sturing versus loslaten.  We gebruiken enkele instrumenten om dit zichtbaar te maken en gaan in gesprek over hoe dit verder te ontwikkelen.


Tweede dag, module 2 - Zelforganisatie door cocreatie

 • We staan stil bij het in beweging krijgen van de organisatie, of een deel ervan, op het vlak van zelforganisatie.
 • We bespreken het ruimere perspectief op zelforganisatie, het speelveld. We gaan in op wat daarvoor nodig is.
 • Strategie en visieontwikkeling in verband met zelforganisatie.  Hoe kunnen we stap 2 nemen van het leermodel voor zelforganisatie, 'de collectieve ambitie voor zelforganisatie'?  We passen stap 2 toe op de eigen organisatie.
 • Je ontdekt de principes van cocreatie en past die toe op jouw eigen organisatie.
 • Hoe kan je tot een collectieve ambitie komen? Wie betrek je daarbij en wat is hiervoor nodig?
 • Alleen door het hele systeem te betrekken kan er duurzaam gewerkt worden, omdat mensen best zelfverantwoordelijkheid nemen voor hun resultaten.  Alleen echte dialoog leidt tot begrip, vertrouwen en vernieuwing.
 • Je maakt je eigen plan van aanpak.


Derde dag, module 3 - Zelfsturende flexibele teams

 • Hoe maak je een team zelfsturend? Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe verdeel je dan het werk, als er geen baas meer is?
 • Hoe kan een organisatiecultuur zelfsturing van flexibele teams ondersteunen?
 • De rol van waarden bij zelforganisatie blijkt essentieel voor stap 3 van het leermodel voor zelforganisatie: 'invoering en ondersteuning van zelfsturing', evenals het hanteren van methoden om tot beslissingen te komen zonder baas.
 • We bespreken de structuur van teams, projecten en tijdelijke samenwerkingsverbanden. Welke vormen van zelfsturing bestaan er op dit niveau en hoe werken ze? We behandelen stap 4 van het leermodel voor zelforganisatie: 'analyse en verankering van zelfsturing'. Hoe ga je in een team met zelfsturing duurzaam om? Hoe kan je werkprocessen analyseren en versterken en wat is daarvoor nodig?
 • Je plan van aanpak wordt getoetst.
Didactische aanpak
 • Je leert van de praktijkcases van elkaar. Je gaat tussen de modules aan het werk om het geleerde direct toe te passen en te toetsen aan de praktijk. 
 • Er wordt met buddy’s gewerkt, een collega met wie je samen leert en werkt.
 • Soms gaan we aan de slag met vragenlijsten zoals na de intake. 
 • Tussen module 2 en 3 is er een coachingsgesprek met de trainer.
 • Ongeveer 2 maanden na de derde module is er een follow-up gesprek met de trainer.
Cursusmateriaal
 • Boek: Doe-het-zelf leiders, de hiërarchie voorbij, praktijkboek voor zelforganisatie. Hans Begeer,  Lannoo Campus, Leuven 2018.
 • Boek: Cocreatie is….. 13 mythen ontkracht. Hans Begeer e.a., Lannoo Campus, Leuven 2015
 • Werkboek: Doe-het-zelf leiders
Getuigenissen en referenties
 • J’ai eu le plaisir de bénéficier des services Hans Begeer pendant un peu plus d’un an dans le cadre d’un projet de formation et d’accompagnement à la co-création et l’autogestion ayant impliqué des centaines de collaborateurs dans notre institution. J’ai été particulièrement impressionné par la capacité de Hans à créer les conditions optimales pour mobiliser les collaborateurs, faire jaillir les initiatives et tirer le meilleur des talents de chacun. Hans est avant tout une personne attentionnée qui allie écoute et assertivité, ce qui fait de lui le facilitateur idéal (Mourad Metioui, directeur ondersteuning BPS-BPV)
 • De opleidingen die ik bij Hans Begeer volgde, waren tot in de puntjes verzorgd. Op zeer professionele wijze wist Hans mensen leiding te doen nemen in hun eigen leerproces en theorie te doen omzetten in praktijk. Zijn feedback aan cursisten is eerlijk, altijd opbouwend en uitzonderlijk grondig. Het soort opleiding waar je écht mee aan de slag kan (Karen Naessens, coordinator mobilisatie en vrijwilligers, Greenpeace België).
 • Hans Begeer is een ervaren gids op de tocht naar een meer zelfsturende organisatie. Zijn interventie was in onze organisatie een belangrijke stap om onze participatieve cultuur aan te wakkeren. Hij wist heel wat medewerkers enthousiast te maken om zelf de teugels in handen te nemen en reikte op doeltreffende wijze werkmiddelen aan die een echt verschil hebben gemaakt. Hij heeft een aantal fundamentele concepten rond cocreatie aangebracht die ondertussen in onze organisatie structureel verankerd werden (Dirk Vandendriessche, directeur opleidingen en organisatieontwikkeling, Actiris).
Trainers
Hans Begeer
Hans Begeer

Hans Begeer is arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij is een ondernemer die van veel markten thuis is. Van marktkoopman tot luchtmachtofficier en van consulting manager bij The Big Four tot zelfstandig organisatieadviseur met een eigen internationale praktijk. Hij baant nieuwe paden, is een netwerker en verbinder. Hij is doordrongen van de kracht van mensen en wie met hem in contact komt, ervaart dat ook op die manier. Hans Begeer werkt als trainer en executive coach binnen organisaties zowel individueel als op teamniveau. Als organisatieadviseur begeleidt hij managers om hun organisatie te verbeteren en te ontplooien.  Als facilitator schept hij ruimte om samen complexe vraagstukken aan te pakken.

Prijs

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Bekijk een plannetje
10 oktober, 7 november en 5 december 2019 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Bekijk een plannetje
23 april, 26 mei en 18 juni 2020 telkens van 9u tot 17u» Inschrijven
Contactgegevens

Kasteelhoeve Wange

Eliksemstraat 26

3400 Wange

België

Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid