Onze visie op leren

Wij geloven dat:

 • Leer- en aanpassingsvermogen en innovatie de voornaamste kritische succesfactoren zijn voor onze organisaties
 • een professioneel HRD beleid waar dit leren en het aanpassen aan veranderingen centraal staat één van de belangrijkste concurrentiële voordelen wordt
 • de HRD manager zijn/haar strategische rol in de organisatie meer en meer zal/moet opnemen


Kenmerken van onze visie op leren:

 • leren moet leuk zijn en gebeurt best in een veilig en waarderend leerklimaat
 • leren in bedrijfscontext moet leiden tot een gewenste verandering in het werkgedrag van de deelnemers
 • deze verandering in het werkgedrag kan enkel duurzaam zijn indien alle belangrijke actoren in het leerproces betrokken worden (direct leidinggevende, medewerkers, managementteam, ...)
 • volwassenen in organisaties leren van en met elkaar
 • leren door volwassenen in organisaties dient zo nauw mogelijk aan te sluiten met de werkplek: leren en werken vloeien voortdurend in elkaar over
 • er wordt maximaal rekening gehouden met de waarden, normen en persoonlijke missie van de lerende
 • de lerende geeft mee vorm aan het leerproces
 • er is oog voor de beroepsethiek van HRD professionals


Om deze visie op leren waar te maken, volstaan de klassieke 'opleidingsmethodieken' niet meer en moeten we op zoek naar een juiste compbinatie van vernieuwende werkvormen, zoals:

 • intervisie: reflectie en uitwisselen van ervaringen
 • praktijkopdrachten: voor het inoefenen van het geleerde in de praktijk
 • aanleggen van een portfolio: om de evolutie in het competent worden bij te houden
 • methodieken om competenties in te schatten zoals 360° feedback
 • individuele coaching: voor een begeleiding op maat van de deelnemer
 • observatie van good practices: leren van elkaar
 • reflectietechnieken
 • een reëel project uitwerken
 • leerjournaal: een dagboek waarin de deelnemer het individueel leerproces helpt vorm geven
 • digitaal leerplatform met een leerforum: om online ervaringen uit te wisselen en de evolutie van het leerproces te volgen
 • werken met trainingsacteurs

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid